VeteranOL-3-stad

STARTSIDA

Program Kontaktpersoner Resultat Bilder Länkar Poängpris
SAKO Stenshult 2005-02-13  Banläggare: Gunnar o Karleric
M 6(5) Birgit Hansson 98.36 (Daniel Axelsson 53.39)  starttid: 10.19.24 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 52  350  3.31-4  10.0      350  3.31-4  10.0       2.43 7.8 DA 
 2 53  230  4.43-5  20.5      580  8.14-5  14.2       2.29 10.8 ES 
 3 51  370  7.51-5  21.2      950 16.05-5  16.9       4.13 11.4 KA 
 4 50  430  6.25-5  14.9 0.30  1,380 22.30-5  16.3       3.39 8.5 DA 
 5 36  680 14.14-5  20.9     2,060 36.44-5  17.8       8.26 12.4 DA 
 6 32  400  9.01-5  22.5 0.50  2,460 45.45-5  18.6       4.21 10.9 ES 
 7 38  270  6.27-3  23.9     2,730 52.12-5  19.1       4.43 17.5 LE 
 8 31  350  7.57-5  22.7 3.30  3,080 60.09-5  19.5       2.42 7.7 DA 
 9 46  170  4.18-5  25.3     3,250 64.27-5  19.8       2.33 15.0 DA 
10 34  870 10.53-4  12.5     4,120 75.20-5  18.3       6.42 7.7 ES 
11 43  440 16.33-5  37.6 8.10  4,560 91.53-5  20.1       4.24 10.0 ES 
12 47  360  4.29-4  12.5     4,920 96.22-5  19.6       2.51 7.9 DA 
Mål    230  2.14-4  9.7     5,150 98.36-6  19.1       1.26 6.2 ES 
5,150 98.36-6 19.1 13.00 51.12 9.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 BH -924-LE-552-ES-253-KA-118-DA 2 BH -880-LE-462-ES-286-KA-103-DA 3 BH -730-LE-413-ES-267-KA-115-DA 4 BH -605-LE-375-ES-323-KA-56-DA 5 BH -356-LE-318-ES-337-DA-57-KA 6 BH -162-LE-232-ES-398-DA-247-KA 7 BH -58-LE-373-ES-276-DA-347-KA 8 LE -19-BH -154-ES-238-DA-576-KA 9 LE -85-BH -84-ES-203-DA-659-KA 10 LE -76-ES-167-BH -71-DA-895-KA 11 ES -76-LE-163-DA-657-BH -383-KA 12 ES -115-LE-102-DA-755-BH -408-KA

Webbansvarig Göran Nordh TSK  0520-31106 :  Skicka e-post