VeteranOL-3-stad

STARTSIDA

Program Kontaktpersoner Resultat Bilder Länkar Poängpris
SAKO Stenshult 2005-02-13  Banläggare: Gunnar o Karleric
M 2(5) Emelie Svalin 56.22 (Daniel Axelsson 53.39)  starttid: 10.44.38 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 52  350  2.53-2  8.2      350  2.53-2  8.2       2.43 7.8 DA 
 2 53  230  2.29-1  10.8      580  5.22-1  9.3       2.29 10.8 ES 
 3 51  370  4.32-3  12.3      950  9.54-1  10.4       4.13 11.4 KA 
 4 50  430  3.42-2  8.6     1,380 13.36-2  9.9       3.39 8.5 DA 
 5 36  680  9.08-2  13.4 0.30  2,060 22.44-2  11.0       8.26 12.4 DA 
 6 32  400  4.21-1  10.9     2,460 27.05-1  11.0       4.21 10.9 ES 
 7 38  270  7.04-5  26.2 2.10  2,730 34.09-2  12.5       4.43 17.5 LE 
 8 31  350  3.20-2  9.5 0.30  3,080 37.29-2  12.2       2.42 7.7 DA 
 9 46  170  3.08-2  18.4 0.30  3,250 40.37-2  12.5       2.33 15.0 DA 
10 34  870  6.42-1  7.7     4,120 47.19-2  11.5       6.42 7.7 ES 
11 43  440  4.24-1  10.0     4,560 51.43-2  11.3       4.24 10.0 ES 
12 47  360  3.13-2  8.9     4,920 54.56-2  11.2       2.51 7.9 DA 
Mål    230  1.26-1  6.2     5,150 56.22-2  10.9       1.26 6.2 ES 
5,150 56.22-2 10.9 3.40 51.12 9.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 BH -924-LE-552-ES -253-KA-118-DA 2 BH -880-LE-462-ES -286-KA-103-DA 3 BH -730-LE-413-ES -267-KA-115-DA 4 BH -605-LE-375-ES -323-KA-56-DA 5 BH -356-LE-318-ES -337-DA-57-KA 6 BH -162-LE-232-ES -398-DA-247-KA 7 BH -58-LE-373-ES -276-DA-347-KA 8 LE -19-BH-154-ES -238-DA-576-KA 9 LE -85-BH-84-ES -203-DA-659-KA 10 LE -76-ES -167-BH-71-DA-895-KA 11 ES -76-LE-163-DA-657-BH-383-KA 12 ES -115-LE-102-DA-755-BH-408-KA

Webbansvarig Göran Nordh TSK  0520-31106 :  Skicka e-post