VeteranOL-3-stad

STARTSIDA

Program Kontaktpersoner Resultat Bilder Länkar Poängpris
SAKO Stenshult 2005-02-13  Banläggare: Gunnar o Karleric
M 4(5) Lasse Ekberg 69.03 (Daniel Axelsson 53.39)  starttid: 10.34.57 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 52  350  3.22-3  9.6      350  3.22-3  9.6       2.43 7.8 DA 
 2 53  230  3.59-4  17.3 1.00   580  7.21-4  12.7       2.29 10.8 ES 
 3 51  370  5.21-4  14.5 0.20   950 12.42-4  13.4       4.13 11.4 KA 
 4 50  430  4.20-3  10.1     1,380 17.02-4  12.3       3.39 8.5 DA 
 5 36  680 10.05-3  14.8     2,060 27.07-4  13.2       8.26 12.4 DA 
 6 32  400  5.47-3  14.5 0.30  2,460 32.54-3  13.4       4.21 10.9 ES 
 7 38  270  4.43-1  17.5     2,730 37.37-3  13.8       4.43 17.5 LE 
 8 31  350  6.40-4  19.0 3.30  3,080 44.17-3  14.4       2.42 7.7 DA 
 9 46  170  3.12-3  18.8     3,250 47.29-3  14.6       2.33 15.0 DA 
10 34  870  8.15-3  9.5 0.20  4,120 55.44-3  13.5       6.42 7.7 ES 
11 43  440  6.56-4  15.8 1.40  4,560 62.40-3  13.7       4.24 10.0 ES 
12 47  360  3.52-3  10.7 0.30  4,920 66.32-3  13.5       2.51 7.9 DA 
Mål    230  2.31-5  10.9     5,150 69.03-4  13.4       1.26 6.2 ES 
5,150 69.03-4 13.4 7.50 51.12 9.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 BH -924-LE -552-ES-253-KA-118-DA 2 BH -880-LE -462-ES-286-KA-103-DA 3 BH -730-LE -413-ES-267-KA-115-DA 4 BH -605-LE -375-ES-323-KA-56-DA 5 BH -356-LE -318-ES-337-DA-57-KA 6 BH -162-LE -232-ES-398-DA-247-KA 7 BH -58-LE -373-ES-276-DA-347-KA 8 LE -19-BH-154-ES-238-DA-576-KA 9 LE -85-BH-84-ES-203-DA-659-KA 10 LE -76-ES-167-BH-71-DA-895-KA 11 ES -76-LE -163-DA-657-BH-383-KA 12 ES -115-LE -102-DA-755-BH-408-KA

Webbansvarig Göran Nordh TSK  0520-31106 :  Skicka e-post