VeteranOL-3-stad

STARTSIDA

Program Kontaktpersoner Resultat Bilder Länkar Poängpris
SAKO Stenshult 2005-02-13  Banläggare: Gunnar o Karleric
M 5(5) Katarina Andersson 76.23 (Daniel Axelsson 53.39)  starttid: 10.48.06 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 52  350  3.38-5  10.4      350  3.38-5  10.4       2.43 7.8 DA 
 2 53  230  3.02-3  13.2      580  6.40-3  11.5       2.29 10.8 ES 
 3 51  370  4.13-1  11.4      950 10.53-3  11.5       4.13 11.4 KA 
 4 50  430  4.38-4  10.8     1,380 15.31-3  11.2       3.39 8.5 DA 
 5 36  680 10.19-4  15.2     2,060 25.50-3  12.5       8.26 12.4 DA 
 6 32  400  8.32-4  21.3 3.10  2,460 34.22-4  14.0       4.21 10.9 ES 
 7 38  270  6.42-4  24.8 1.00  2,730 41.04-4  15.0       4.43 17.5 LE 
 8 31  350  6.31-3  18.6     3,080 47.35-4  15.4       2.42 7.7 DA 
 9 46  170  3.56-4  23.1 0.50  3,250 51.31-4  15.9       2.33 15.0 DA 
10 34  870 11.13-5  12.9 2.40  4,120 62.44-4  15.2       6.42 7.7 ES 
11 43  440  6.50-3  15.5 1.30  4,560 69.34-4  15.3       4.24 10.0 ES 
12 47  360  4.54-5  13.6 1.20  4,920 74.28-4  15.1       2.51 7.9 DA 
Mål    230  1.55-3  8.3     5,150 76.23-5  14.8       1.26 6.2 ES 
5,150 76.23-5 14.8 10.30 51.12 9.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 BH -924-LE-552-ES-253-KA -118-DA 2 BH -880-LE-462-ES-286-KA -103-DA 3 BH -730-LE-413-ES-267-KA -115-DA 4 BH -605-LE-375-ES-323-KA -56-DA 5 BH -356-LE-318-ES-337-DA-57-KA 6 BH -162-LE-232-ES-398-DA-247-KA 7 BH -58-LE-373-ES-276-DA-347-KA 8 LE -19-BH-154-ES-238-DA-576-KA 9 LE -85-BH-84-ES-203-DA-659-KA 10 LE -76-ES-167-BH-71-DA-895-KA 11 ES -76-LE-163-DA-657-BH-383-KA 12 ES -115-LE-102-DA-755-BH-408-KA

Webbansvarig Göran Nordh TSK  0520-31106 :  Skicka e-post