VeteranOL-3-stad

STARTSIDA

Program Kontaktpersoner Resultat Bilder Länkar Poängpris
SAKO Stenshult 2005-02-13  Banläggare: Gunnar o Karleric
M 3(5) Per Ivarsson 60.00 (Daniel Axelsson 53.39)  starttid: rickan l de av
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 52  350              350               2.43 7.8 DA 
 2 53  230              580               2.29 10.8 ES 
 3 51  370              950               4.13 11.4 KA 
 4 50  430             1,380               3.39 8.5 DA 
 5 36  680             2,060               8.26 12.4 DA 
 6 32  400             2,460               4.21 10.9 ES 
 7 38  270             2,730               4.43 17.5 LE 
 8 31  350             3,080               2.42 7.7 DA 
 9 46  170             3,250               2.33 15.0 DA 
10 34  870             4,120               6.42 7.7 ES 
11 43  440             4,560               4.24 10.0 ES 
12 47  360             4,920               2.51 7.9 DA 
Mål    230 60.00-6  260.     5,150 60.00-3  11.7       1.26 6.2 ES 
5,150 60.00-3 11.7 51.12 9.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Webbansvarig Göran Nordh TSK  0520-31106 :  Skicka e-post