Instruktion för OPATH

Fyra saker behövs för att redovisa våra löp i OPATH.

1.       Kartfil utan kontroller i JPEG. Utförs av arrangerande klubb

2.       Bansammanställning i XML-format. Utförs av arrangerande klubb

3.       Sträcktider i XML-format. Utförs av arrangerande klubb

4.       Lägga in löp Opath. Utförs av respektive löpare.

1.   

 

 
Hämta aktuell karta utan kontroller från OCAD

Öppna aktuell karta
Välj ”Arkiv/Exportera” så
visas kartan

Välj JPEG
Välj Upplösning 300 dpi
Bocka för kartutsnitt
Välj därefter format t.ex A4 stående
Passa in utsnittet så att det överens-
stämmer med kartan som skall
användas.

Klicka på OK och ”Spara som”

Nu har du en karta i JPEG-format
som kan skickas vidare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.    Hämta bansammanställning från OCAD

3.    Hämta sträcktider från MeOS
Starta MeOS, sidan ”Tävling” Klicka på ”Resultat & Sträcktider”


Spara som Stracktider 2014mmdd4.    Lägg in ditt löp,  klicka på  OPATH
och välj tävling du vill lägga upp och klicka på ”Upload” och därefter på din bana.

Klicka på ”Which is your track” och välj ditt namn.
Om du inte har använt GPS-klocka kan du klicka på:
”I DON’T HAVE GPS, LET ME DRAW MY ROUTE INSTEAD!”
och rita in ditt löp i stället.