Exportera banor från OCAD 10

När banläggningen är klar kan det vara lämpligt att exportera banorna i någon lämplig mapp på din dator.

Välj Bana/Exportera/Banor (XML)

Nu visas nedanstående fönster.

Välj lämpligt filnamn eller acceptera det som föreslås, samt en lämplig mapp.

Välj XML-filer(*xml)

Nu finns banorna färdiga att importeras till MeOS.