Lägga upp en ny träning i EVENTOR

Innehållsförteckning

Skapa Tävling

Klasser

Anmälningsstopp

Öppna Tävling

Hämta hem Anmälningar MeOS

Hämta hem klubbar och personer

Hämta hem API-nyckel

Lägga upp resultat i Eventor

Spara resultat i Eventor

Skapa Tävling

Innehållsförteckning
Gå in på den egna klubbens Hemsida och klicka på ”Anmälan”

För att gå vidare måste du vara inloggad som Administratör eller Anmälningsansvarig

Rollen Anmälningsansvarig tilldelas av Administratören under ”EVENTOR/Administration/Roller”

Nedanstående sida visas då

Klicka på ”Arrangemang/Lägg till arrangemang”

”Lägg till arrangemang” visas nu

Se till att ”Närtävling” är markerad  Tryck därefter på Nästa

Skriv in ”Tävlingens namn”

Alla uppgifter markerade med  * måste fyllas i

Klicka på almanackan till höger om ”Startdatum”

Markera ”Arenans position”

Fyll i resterande uppgifter och klicka på ”Spara”

 

 


Klasser
Innehållsförteckning

Klicka på ”Klasser”

 

Fönstret ”Klasser” visas nu.

Klicka antingen på ”Kopiera tävlingsklasser från tidigare tävling” eller

Börja med en tom klassuppsättning

Fyll i uppgifter enligt nedan, använd ”Lägg till klass” för varje ny klass.

”Spara”

Se till att samma ID,(1 Långa); (2 Mellan); (3 Korta); (4 Lätta) används som i MeOS

Klicka på ”Spara”

Nu  visas detta fönster

Klicka på ”Lägg till anmälningsavgifter och stoppdatum”

 

Anmälningsavgifter och Stoppdatum

Fyll i uppgifter enligt nedan

OBS! Ta bort bocken vid ”Beskattningsbar tävling”

Klicka på ”Spara”

 


Innehållsförteckning

Klicka på ”Anmälningsavgifter och stoppdatum”

Markera alla klasserna och skriv in 0 i rutan för ”Avgift” och ”Varav SOFT-avgift”

Klicka på Almanackan vid ”Till datum” och välj den tidpunkt då du vill stänga anmälan

”Spara”

 

Öppna tävling
Innehållsförteckning

När det är dags att öppna träningen för anmälan

Gå tillbaka till ”Arrangemang/Klubbens tävlingar” och välj den tävling som du skall öppna

Klicka på ”Status”

Veteran-OL Klubbnamn: Översikt

 

Aktuell status: skapad

Klicka på nerpilen för ”Ändra status till” Anmälan Öppnad ”Spara”

Veteran-OL Klubbnamn: Status

 

Träningen är nu öppnad för anmälan t.o.m den tidpunkt du valde som stopp för anmälan.

Hämta hem anmälningar MeOS

Innehållsförteckning

Gå tillbaka till ”Arrangemang/Klubbens tävlingar” och välj den tävling som du skall Hämta anmälningar från.

Klicka på Dataöverföringar

Veteran-OL Klubbnamn: Översikt

 

Fönstret” Dataöverföringar” öppnas nu.

Klicka på Hämta anmälningar xml under IOF XML version 3.0

Hämta Anmälningar: klicka på xml (om du har en långsam internetuppkoppling klicka i stället på zip)

Du behöver inte lägga till datum om du skall importera alla anmälningarna.

Spara anmälningarna i lämplig mapp på din dator. (om du hämtat en zip-fil, unzippa den först)

Nu är det dags att Öppna MeOS. Om hur du importerar anmälningarna visas i ”Handledning” för MeOS

Innehållsförteckning

Hämta hem klubbar och personer

Logga in på EVENTOR "Klubben/Hämta register/Hämta Klubbregister och Personregister"

Nedanstående sida visas

Personer

Klicka på Hämta klubbregister: xml så visas nedanstående bild i nederkanten på skärmen (beroende på version av Windows kan det se annorlunda ut, alt. Kan det komma upp en ruta Spara som)

Klicka på den lilla ned pilen och välj ”Visa i mapp”

Så visas mappen där filen har sparats, vanligtvis mappen i ”Hämtade filer”

Gör nu samma sak med Personregister.

Klicka på MeOS så ser du hur du importerar filerna till MeOS.

Lägga upp resultat i Eventor
Innehållsförteckning

Gå in under Arrangemang/Klubbens tävlingar.

Klubbens tävlingar.png

Klicka på den träning det gäller så visas nedanstående sida.

Ladda.png

Klicka på ”Ladda upp resultatlista” och rulla längst ner på sidan där finns nedanstående bild.

Ladda upp.png

Se till att IOF XML är valt, klicka därefter på ”Välj Fil” och leta reda på filen som du sparat från MeOS.

Om du inte har sparat resultaten från MeOS, Följ nedanstående.

Innehållsförteckning

Spara resultat från MeOS.

Öppna aktuell träning i Meos/Tävling Klicka på Säkerhetskopia

Så visas nedanstående bild

Spara filen som Stracktider 20ååmmdd.xml-fil på t.ex. skrivbordet och e-posta filen till goran.nordh@telia.com

Innehållsförteckning

Hämta hem API-nyckel

Logga in på EVENTOR "Klubben/Klubbinställningar" så hittar du API nyckeln

API

Lycka till