Protokoll från Vänersborgs skidstuga måndagen 11/3-02 kl. 19.00

 

Samråd om marker

 

Orienterare- Jägare Vänersborg, Trollhättan och Lilla Edet trakten.

30:e gången i ordningen.

Protokollet kommer att vara publicerat på internet under www.tsok.se/protokoll/jakt02.htm

 

Närvarande:                             Michael Johansson                             Vänersborgs SK

                             Bengt Svensson                               Trollhättans Kommun

                             Lennart Hansson                             Trollhättans Kommun, Jägare

                             Hasse Johansson                             Trollhättans SK, Västergötlands OF

                             Per-Arne Johansson                             OK Gipen

                             Lars-Erik Kristiansson                             Trollhättans SOK

                             Olle Limé                                             OK Flundrehof

                             Anders Remmert                             OK Flundrehof

                             Tomas Stigsson                                Trollhättans SOK

                             Peter Strömdahl                                OK Skogsvargarna

                             Leif Rolander                                     Jägarnas Riksförbund THN

                             Karl-Erik Stridh                             Jägarnas Riksförbund THN

                             Ove Alexandersson                             Jägarförbundet THN

 

 

TSOK hade tagit fram en dagordning som godkändes utan anmärkning. Michael Johansson valdes till ordförande för mötet.

 

1.Upprop presentation

Alla närvarande presenterade sig och kryssade för sig på en närvarolista.

 

2. Föregående års tävlingar

Tävlingarna hade i stort sett fungerat bra. På Vikingaträffen kom en älg in i tävlingsområdet och skrämde orienterare.

 

Datum                         Arrangör                         Tävling                         Plats                         Plan.antal delt.   

010416                         Trollhättans SOK                         Vikingaträffen                         NÄL                       ca 1000 delt.

010811             OK Skogsvargarna                         Dag GÄM                         Halleberg              ca 200 delt.

010812             OK Gipen                         Götaälvdalsträffen                         Torskog                 ca 800 delt.

010821                         Trollhättans SOK                         Budkavle GÄM                         Björndalen            ca 100 delt.

011006             OK Skogsvargarna                              Dalaborgsparken ca 800 delt.

011007                         Vänersborgs SK                          Dalaborgsparken ca 800 delt.

 

3. Information om 2002 års tävlingar

 

Datum                         Arrangör                         Tävling                         Plats                         Plan.antal delt.   

020401                         Trollhättans SOK                         Vikingaträffen                         NÄL                       ca 900 delt.          

020427-28        OK Gipen                         Götaälvdalsträffen                         Torskog                 ca 1000 delt. Totalt

020814             OK Gipen                         Dag-GÄM                         Högstorp              ca 200 delt.

020907           OK Skogsvargarna                              Botered                  ca 800 delt.

020908                         Vänersborgs SK                          Botered                  ca 800 delt.

 

 

 

4. Information om gemensamma träningar.

 

Mikael Johansson gick igenom årets träningar, SAKO-programmet. Om det är någon som har åsikter om träningarna är de välkomna att höra av sig till ansvarig person på programmet.

En uppmaning till arrangören av en träning är att det bättre att informera markägaren en gång för mycket än en gång för lite.

Träningsprogrammet  över SAKO-programmet kommer att vara publicerat på Internet under www.tsok.se/inbj/sako02.htm.

 

5. Kommande kartprojekt.

 

 

Trollhättans SOK                         Revidering av Väne-Ryr kartan

                                                  Stora Almås mot Gräsviken

 

OK Gipen                                 Hjärtum

                                                  Västerlanda

                                                  Karta för 5-dagars 2003 Rishageröd/Gunnarsvattnet

 

OK Skogsvargarna                         Eventuellt revidering av Bergagårds kartan.

 

Vänersborgs SK                         Inför DM 2004 förs diskussioner om nytt område.

 

Trollhättans SK                         Inget

 

 

6.Godkännande av deltagarlista till mötet på nätet.

 

Ingen hade något att invända mot publicering på nätet. Deltagarna tyckte att man kunde ta bort punkten.

 

7. Öviga frågor.

 

Per-Arne Johansson berättade om 5-dagars och informerade om hur detta arbete förlöper.

 

Kontaktperson till Slätterna kartan utsågs förra året Ove Alexandersson. En justering av telefonnummer gjordes. Tel. 0520-427051, 070-5472773

 

8. Nästa möte

 

Mötet beslutade att även nästa år samla berörda parter inom Trollhättans, Lilla-Edet och Vänersborgs kommuner. Mötet skall hållas 030310 kl 19.00 hos OK Skogsvargarna, Bergagården. TSOK kallar till mötet och OK Skogsvargarna ordnar med fika.

Kallelsen kommer att vara publicerat på Internet under www.tsok.se/kallelse/jakt03.htm.

 

 

9.Avslutning

 

Michael Johansson tackade mötesdeltagarna för visat intresse och Vänersborgs SK bjöd på fika.

 

 

 

Vid protokollet                              Justeras

 

 

 

Tomas Stigsson                            Michael Johansson