Kallelse och dagordning för Årsmöte Götaälvdalskretsen i Orientering
Måndagen 03-12-08 kl 19.00 Dammekärr, Nödingen i Alehofs regi


1. Val av styrelse: ordf, sekr, viceordf. Sittande är Lasse Hogedal, Per Ivarsson och Lars Holmstrand.

2. Lista för närvaro utskickas. OBS ange gärna fungerande mailadress.

3. Kallelse och dagordning, godkännande.(www.tsok.se/kallelser/sako04.htm)

4. Protokoll från förra årsmötet (www.tsok.se/protokoll/sako03.htm).

5. Redogörelse för föregående års verksamhet, kretsmästerskap, ungdomsserie och andra aktiviteter. Se förra årets program (www.tsok.se/inbj/sako03.htm).

6. Kungälvs OK har deltagit sporadiskt på några SAKO-arrangemang under 2003. Vill de fortfarande vara med ?

7. Kretsen skulle behöva fler deltagare på främst GÄM-arrangemangen (natt,dag o budkavle). Tex Uddevalla OK, Ljungskile, Stenungsund, Främmestad. De tre senare deltar redan i ungdomsserien.

8. Arrangemangsdagar 2004 för GÄM-dag, natt, kavle, ungdomsserie, ungdomskavle, årsmöte och banläggarmöte inför ungdomsserien. Se det bifogade förslaget till SAKO-program. (www.tsok.se/inbj/sako04.htm) som bygger på det rullande schemat som finns nedan.

9. Som prisanskaffare för ungdomsserien har OKS:s SvenÅke Johansson fungerat. Han har skött sitt uppdrag utmärkt och föreslås till omval.

10. Tränings-ol, se programmet och PM för träningarna. (www.tsok.se/pm/sako04.htm)

11. Kretsens träff med jägare, markägare mfl "Samråd om marker" är månd 8 mars på Slätthultsgården i Trollhättan kl 19.

98. Övriga frågor. Se mail-konv 1, mail-konv 2 och mail-konv 3 .

99. Mötet avslutas

Rullande schema över kretsarrangemangen 
   Dag  Natt Budkavle Årsmöte U-serien Jaktmöte     Sprint
1999 TSK  VSK  OKS   Gipen  TSOK  TSOK       -
2000 TSOK  KOK  VSK   TSK   TSOK  TSOK       -
2001 OKS  Alehof TSOK   OKF   TSOK  OKF       -
2002 Gipen OKF  Alehof  OKS   TSOK  VSK       -
2003 VSK  TSK  OKF   Alehof  TSOK  OKS       TSOK
2004 KOK  TSOK  Gipen  KOK   TSOK  TSK       OKS
2005 Alehof OKS  KOK   TSOK   TSOK          VSK
2006 OKF  Gipen OKS   VSK   TSOK          Alheof
2007 TSOK  VSK  VSK   Gipen  TSOK          OKF 
2008 OKS  KOK  TSOK   TSK   TSOK          Gipen

Adresslista:
OK Alehof     Box 45      449 21 NÖDINGE   alehof@telia.com
OK Flundrehof   Box 102     420 21 UPPHÄRAD
OK Gipen C/O Gunnar Ljung Tegelg 22 463 35 GÖTA     gipen@telia.com
Kungälvs OK    Skogsvägen 2   442 50 YTTERBYN
OK Skogsvargarna  Hallernav    468 33 VARGÖN
Trollhättans SK  Slätthultsgården 461 98 TROLLHÄTTAN
Trollhättans SOK  Skidstugan    461 58 TROLLHÄTTAN	info@tsok.se
Vänersborgs SK   Box 279     462 23 VÄNERSBORG vanersborgssk@telia.com