VeteranOL-3-stad

STARTSIDA

Program Kontaktpersoner Resultat Bilder Länkar Poängpris
Från: Per Ivarsson
Skickat: den 1 december 2003 23:36
Till: 'Jonas Gustafsson'; Lars Hogedal
Kopia: Tommy Andersson (E-mail); Lars Holmstrand (E-mail)
Ämne: SV: SAKO-program
Tack för synpunkterna.
Jag tar in VSK:s förslag som programförslag 03-11-30..
 
Angående attt VSK har så många träningar på hösten har en historisk förklaring. SAKO-programmet slutade förut i och med dagträningannas slut i sept. VSK hade natt-träningar och dessa togs då in i programmet. Så utvecklingan har gått från att VSK hade ALLA veckor i oktober till nu varannan.
 
Nu ser jag det inte som ett rättvisespel mellan klubbar utan snarare så att de som deltager skall oxå arrangera en träning per år. Önskvärt är att det är två som delar på en träning - både roligare och säkrare - och då blir det två arrangemang per par. Gipen kan säkert ta fler träningar men frågan är hur många VSK:are som åker fyra mil ....
 
Vi tar upp frågrona nedan på mötet.  Antar att Ni inte har något emot att jag lägger ut hela detta mail som en bilaga till "Övriga frågor".
 
mvh Per I

 -----Ursprungligt meddelande-----
Från: Jonas Gustafsson [mailto:80040@telia.com]
Skickat: den 30 november 2003 19:47
Till: Lars Hogedal
Kopia: Per Ivarsson
Ämne: Re: SAKO-program

Hej !
 
I protokollet från förra SAKO-årsmötet står endast att vi skulle höja statusen på GÄM-tävlingarna och det tyckte vi i OL-sektionen rimmade illa med valfri starttid, ingen ranking och inte med i tävlingsprogrammet men nu förstår jag bättre och håller helt med dig. Vi stryker punkterna ang. GÄM. Men en sak vi måste bli bättre på är att "göra reklam" för GÄM-tävlingarna, i år fanns t.o.m. folk i SAKO-klubbarna som inte visste om när de gick.
 
När det gäller SAKO-träningarna är det nog inte många av arrangörerna som vet om att de där anvisningarna finns över huvudtaget. Träningarna har blivit bättre senaste åren men det finns fortfarande mycket att förbättra. När det gäller SI / Emit är det nog så att många av arrangörerna som tycker det är besvärligt och det är ju bara att titta på oss i VSK, det är bara ett fåtal som kan fixa en träning med SI med programmering mm.
 
Sen tycker jag det vore roligt med fler "teknik-övningar" tex. kontrollplock, kartminne, gemensam start, sista säkra mm.
 
Jodå, jag dyker nog upp på mötet.
 
/Jonas
 
 
----- Original Message -----
Sent: Sunday, November 30, 2003 6:52 PM
Subject: Re: SAKO-program

Jonas!
 
Tack för dina synpunkter ... kul att du engagerar dig. Nedan några bakgrundstankar och skäl till varför vissa saker "är som det är". Det finns faktiskt ett tanke eller avsikt bakom.
 
Först lite om Götaälvdalsmästerskapens status. Vid årsmötet i december förra året på Bergagården "positionerade" vi GÄM i relation till andra tävlingar som DM, övriga nationella tävlingar etc. Vi konstaterade då att inriktningen skulle vara en regional tävling med förenklade arrangemang, färre klasser och med en svårighetsgrad på banor som riktade sig till "genomsnittet" i respektive åldersklass alltså något lättare banor än normalt. Detta för att det skulle tillltala fler och framförallt dem som inte är så orienteringsskickliga eller har höga tävlingsambitioner.
 
Vidare skulle GÄM vara ett komplement till det ordinarie tävlingsutbudet. Därför ska vi plocka in arrangemangen efter att det ordinarie tävlingsprogrammet är lagt och helst på vardagar så att GÄM inte konkurerrar med övriga tävlingar. Vad gäller tävlingsansökan och formalian är det inget problem att exempelvis komma med detta i början på året ... så gjorde vi 2003 och det fungerade bra ... flexibilitet måste finnas för denna typ av arrangemang och det ligger helt i linje SOFT:s intentioner. För vem är det ett problem?
 
Eftersom GÄM företrädesvis ska läggas på vardagar var det ganska naturligt att införa principen om fri starttid. Detta enbart av hänsyn till alla som jobbar, har mer eller mindre lång resväg etc. Ta som exempel Kungälvs OK och OK Alehof vilka hade lång resa till kort-GÄM. Även om många orienterare är pensionärer, förtidspensionerade eller daglediga så är det många som inte har ett 7-16-jobb.
 
Problem uppstår vad gäller om tävlingen ska vara rankingmeriterande eller inte. Tycker, att om nu rankingmeriteringen är viktig ska vi i så fall begära dispens för att kunna tillämpa fri starttid. Förstår inte varför detta ska vara så märkvärdigt när man tillåter ranking på alla möjliga tävlingar där många springer i kända marker, på halvdåliga kartor, med halvtaskig banläggning, slumpkontroller etc. Går inte detta att ändra ska i så fall fri start tillämpas i alla klasser utom rankingmeriterande.
 
Så till frågan om vem som ska utses till GÄM-mästare. I alla öppna regionala mästerskap tillämpas principen att vem som helst får delta men det är bara löpare från klubbarna i regionen som får mästerskapstecknet. Det är samma sak i alla typer av mästerskap runt om i landet. DM, Norrlandsmästerskapen osv. Samma princip gäller internationellt. Själv vann jag exempelvis öppna Grönlandsmästerskapen förra året och fick kliva högst upp på prispallen men mästerskaptecknet gick självklart till en grönländare - fattas bara annat. Alltså som du förstår av mitt resonemang ser jag inga som helst skäl för varför GÄM skulle vara annorlunda. Tror inte heller detta utgör något skäl till om någon utifrån väljer att delta eller inte.
 
Så dina synpunkter om SAKO-träningarna ... håller helt med dig om de förtydliganden som kan göras men det finns ett ännu större problem. Per Ivarsson har på TSOK:s hemsida gjort noggranna anvisningar kring hur SAKO-arrangemangen ska/bör vara. Jag tycker anvisningarna är mycket bra MEN klubbarna följer och tillämpar inte dessa. Det gäller bland annat din och min klubb - VSK. Det har genomförts arrangemang utan elektroniska stämpelsystem eller stiftstämplar och ibland inte heller skärmar som kontrollmarkeringar. Det har inte förekommit tidtagning och man har använt gamla kartor med tidigare intryckta banor som förvirrat begreppen alltså riktiga "kalkonarrangemang". Detta samtidigt som vi har all utrustning som krävs SI-system, kartor, färgkopiator etc etc. Här ser jag att vi gemensamt kan göra en stor insats. Ett föredöme vad gäller liknande typer av arrangemang är de sk VOLVO-träningarna på måndagskvällarna bland med Per som pådrivare och spindel i nätet.
 
Ja de var några reflektioner ... kom gärna till SAKO-mötet nästa måndag. Tyvärr är jag själv inte på plats. Har ett jobb långt upp i Norrland kommande vecka.
 
Hälsningar
Lasse
 
----- Original Message -----
To: Hogedal
Sent: Sunday, November 30, 2003 12:08 PM
Subject: Fw: SAKO-program

 
----- Original Message -----
Cc: Hogedal
Sent: Sunday, November 30, 2003 11:52 AM
Subject: SAKO-program

Hej Per !
 
Skickar över ett program med uppdaterade ansvariga för VSK-träningarna.
 
Synpunkter på programmet:
- Som det verkar nu åker vi till Spanien 14-23/2 så nattcup 17/2 skulle vi vilja flytta och SAKO-träning 22/2 byta arrangörsklubb.
- Mellan 31/8 - 26/10 har VSK SAKO-träning varannan vecka, kan någon annan klubb ta någon av dessa ?
- Peter Cederberg flyttas till VSK-träning.
- Borde inte Gipen arrangera fler träningar ?
 
 
Dessutom tycker vi att följande frågor bör tas upp på SAKO-mötet:

Om vi vill öka statusen på GÄM så bör följande göras:
- Återgå till lottad starttid för att göra tävlingen rankinggrundande. Både för senior/junior-ranking och Sverigelistan.
- Planera in GÄM tidigare så tävlingarna kommer med i ordinarie tävlingsprogram. Ordinarie tävlingsansökan krävs ? Kan respektive arrangör göra detta ? Ansökan om tävling 2004 ska vara inne 1/4 -03.
- Personligen tycker jag också att även löpare från icke GÄM-klubbar ska kunna bli GÄM-mästare. Det känns konstigt om vi bjuder in andra klubbar och de inte får vinna.
SAKO-träningar och nattcuper:
Definiera banlängder och svårighetsgrader på träningsbanorna mer exakt. Använd färgsystemet för svårighetgrader. Länka från SAKO-programmet till färgförklaringen på SOFT-sida. Där finns exempel för varje färg/svårighetsgrad.
 
mvh Jonas G
 
 

Webbansvarig Göran Nordh TSK  0520-31106 :  Skicka e-post