Handledning för Banläggning i OCAD 8

 

Innehållsförteckning

Banläggning

Skapa_banor

Kontrollbeskrivning

Angivelse

Skriv_Ut_Banor

Ny Tävling

Öppna OCAD 8

·         Arkiv/Nytt

Fönstret ”Ny karta” visas

Bocka för Banläggning (för orientering)

Markera Banläggning SOFT.ocd OK

 

Fönstret ”OCAD -(Namnlös)” öppnas

·         Bakgrundsbild/öppna

Fönstret ”Öppna bakgrundsbild” öppnas

Leta rätt på den karta som skall användas för banläggningen

Tryck på Öppna. Kartan visas nu

 

·         Arkiv/Spara som

Spara i: Leta upp mappen där kartan skall sparas

Filnamn: Döp kartan

Spara Kartan

Innehållsförteckning

Banläggning

Rita in kontroller

Fliken ”Objekt” skall vara markerad.

Markera först Starttriangeln

Klicka därefter på ett av de båda linjeverktygen vid pilen

 

Placera sedan krysset på den plats där starten skall vara
Fönstret ”Banobjekt: Start” visas nu, Klicka på OK


Starttriangeln finns nu på kartan

Byt banobjekt till kontrollring
Placera sedan krysset på den plats där kontroll 1 skall vara
Fönstret ”Banobjekt: Kontroll” visas nu, ändra till rätt kodsiffra, Klicka på OK
Ringen för kontroll 1 finns nu på kartan

Fortsätt nu med resten av kontrollerna
Gör sedan samma sak med målringen

Det kan nu se ut ungefär så här.

Innehållsförteckning

Skapa banor

Klicka på fliken Banor och därefter på knappen Ny
Fönstret ”Bana” kommer nu upp
Skriv in namnet på banan i rutan Namn:  Klicka på OK

Dubbelklicka på S1 och därefter på alla kontroller + Mål i den ordning som de skall vara med.
Klicka därefter på Förhandsgranska för att se hur banan ser ut.

För att flytta kodsiffrorna, klicka på siffran så bildas en litet handtag som man kan flytta siffran med.

För att göra ett avbrott på en linje markeras linjen i förhandsgranskaläge, klicka därefter på saxen.
Markera genom att vänsterklicka på startpunkten på den del som skall tas bort och håll kvar och dra till slutpunkten och släpp musknappen.
För att få bättre noggrannhet klicka på förstoringsglaset med +tecknet och därefter kartan där ändringen skall göras så förstoras kartan.
För att gå tillbaka klicka på förstoringsglaset med – tecknet.

 

För att gör avbrott i en ring avmarkera förhandsgranska och markera ringen genom att klicka i mitten på ringen, klicka därefter på saxen och ta bort de bitar som skall tas bort på samma sätt som för linje i stycket ovan.

Innehållsförteckning

Kontrollbeskrivning

 

Klicka på fliken Objekt   och därefter på S1
De olika rutorna för kontrollbeskrivningen är döpta från A till H (syns ej i programmet)

A   B  C   D    E   F   G   H

 
 (På hemsidan Veteran-OL 3 stads Startsida, finns en länk till SOFTs  Kontrollbeskrivningar mars 2005)

Markera först ruta D för Startpunktens objekt,                                                    så visas en massa objektsymboler. Välj ut den symbol som önskas och klicka på den så visas den i ruta D.
klicka därefter på första kontrollens kodsiffra och gör samma sak som för startpunkten.

I ruta G kan man välja var skärmen skall placeras.
I ruta C kan man välja vilket av flera föremål i ringen som avses.
I ruta F kan man välja storleken på objektet.
I ruta C kan man välja tilläggssymbol t.ex. flack , Korsning

 

Innehållsförteckning

Lägga till Angivelse på Kartan


Öppna kartan med den största angivelsen.
Leta upp en lämplig plats på kartan.
Klicka på en av symbolerna för Linje

Klicka på symbolen för angivelse  och därefter på den plats på kartan där övre vänstra hörnet på angivelsen skall placeras. Klicka på Förhandsgranska för att se hur det ser ut. Avmarkera Förhandsgranska igen.
Markera sedan knappen Vit mask och därefter på rektangelverktyget

Placera pekaren på spetsen för angivelsesymbolen, tryck ner vänster musknapp dra lodrätt neråt så långt som angivelsen kräver, släpp upp musknappen och tryck ner den igen och dra till höger så långt som krävs.

Tryck på Förhandsgranska för att kontrollera resultatet. Om inte resultatet blev bra, avmarkera Förhandsgranska och klicka någonstans i det vita fältet så skapas handtag i varje hörn. Drag i hantagen och justera det vita området så att det överensstämmer med den största angivelsen

Innehållsförteckning

Skriv Ut Banor

·        Arkiv/Skriv ut Fönstret ”Skriv ut banor” visas nu.

Markera den bana som skall skrivas ut

Markera Kartutsnitt och välj utskriftsskala

Tryck på knappen ”Inställningar”

 

Fönstret ”Inställningar för kartutsnitt (utskrift)” visas nu

Tryck på ”Knappen En sida”

Tryck ”Knappen Definiera”

Kartan visas nu med en rektangulär ram i A4 storlek (om inte ramen syns klicka på –tecknet för se större del av kartan så hittas ramen lättare)

Flytta ramen så att du får med det som skall vara med på den tryckta kartan.

För att spara bläck vid utskrift kan man dra i handtagen för att minska ner den del som skall skrivas ut.

Skriva ut kartan

Har du möjlighet att välja mellan Laserskrivare och Bläckstråleskrivare så välj Laser då den ger vattensäkra utskrifter, priset  / utskrift blir dessutom bara häften av priset för Bläckstråle.

·         Arkiv/Skriv ut Fönstret ”Skriv ut banor” visas nu.

·         Välj vilken bana som skall skrivas ut

·         Välj skrivare

Tryck på ”Knappen Skriv ut”

Innehållsförteckning