VeteranOL-3-stad

STARTSIDA

Program Kontaktpersoner Resultat Bilder Länkar Poängpris
SAKO Stenshult 2005-02-13  Banläggare: Gunnar o Karleric
K 1(1) Emil Johansson 57.27 starttid: 10.30.12 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 52  350  5.00-1  14.3      350  5.00-1  14.3       5.00 14.3 EJ 
 2 53  230  5.17-1  23.0      580 10.17-1  17.7       5.17 23.0 EJ 
 3 51  370  5.55-1  16.0      950 16.12-1  17.1       5.55 16.0 EJ 
 4 50  430  5.55-1  13.8     1,380 22.07-1  16.0       5.55 13.8 EJ 
 5 34  540 11.40-1  21.6     1,920 33.47-1  17.6       11.40 21.6 EJ 
 6 43  440  8.50-1  20.1     2,360 42.37-1  18.1       8.50 20.1 EJ 
 7 42  300  4.24-1  14.7     2,660 47.01-1  17.7       4.24 14.7 EJ 
 8 47  390  8.03-1  20.6     3,050 55.04-1  18.1       8.03 20.6 EJ 
Mål    230  2.23-1  10.4     3,280 57.27-1  17.5       2.23 10.4 EJ 
3,280 57.27-1 17.5 57.27 17.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8

Webbansvarig Göran Nordh TSK  0520-31106 :  Skicka e-post