Protokoll fört vid SAKO:s ungdomsseries banläggar- och tävlingsledarmöte den 7/4 2003

kl 19.00 – 21.50 i TSOK:s skidstuga

 

Närvarande:    Thomas Asplund, OKS

                      Thord Johansson, OKG

                      Jesper Stenström, VSK

                      Rickard Björkman, TSOK

                      Evalotta Stolt, VSK

                      Peter Strömdahl, OKS

                      Bernt Gustafsson, OKF

                      Knut Höglund, OKF

                      Lasse Carlsson, TSK

                      Göran Nordh, TSK

                      Johan Fransson, TSOK

                      Henrik Carlsson, TSOK

 

 

1.       Mötet öppnades av Peter Strömdahl.

 

2.       Peter Strömdahl valdes till ordförande för mötet, Thomas Asplund valdes till sekreterare.

 

3.       Föregående års protokoll gicks igenom och godkändes.

 

4.       Det beslutades att klassindelningen ska vara samma som tidigare år, dvs knatte, inskolning, D10, H10, D12, H12, DH13-16N, D14, H14, D16, H16, D16Ö och H16Ö. Löpare som vunnit tre tävlingar i en klass bör gå upp en klass i resterande tävlingar.

 

5.       Det beslutades att inbjudan skickas ut av Peter Strömdahl. Inbjudan skickas till SAKO-klubbarna samt till Främmestads IK, Ljungskile FK och Stenungsunds OK.

 

6.       Anmälan till första deltävlingen tas emot av TSOK. Sista anmälningsdag är 30 april. Varje klubb ansvarar för att de egna löparna har sportidentpinnar. Varje löpare ska ha samma pinne på alla fem tävlingarna.

 

7.       VSK och OKS ställer upp med personer i sekretariatet, minst en person från arrangerande klubb ska även vara med. Vid första deltävlingen är det bra om en person i varje klubb finns med för att kunna lära sig rutinerna.

 

8.       Det beslutades att lösa angivelser ska finnas till löparna och att reservrutor ska finnas på kartan ifall någon stämplingsenhet skulle sluta fungera.

 

9.       Det beslutades att arrangerande klubb ser till att minst en sjukvårdsutbildad person finns tillgänglig.

 

10.   Priser anskaffas av OKF. Pokaler delas ut till de tre första i varje klass. Därutöver ska det delas ut priser så att 30% i varje klass får ett pris. Plaketter delas ut till samtliga löpare som startat på minst tre deltävlingar.

 

 

 

 

 

 

 

 

11.   På budkavlen kommer sträcka 1 och 2 att starta samtidigt, sträcka 3 startar när båda löparna på sträcka 1 och 2 kommit i mål. Svårighetsgraden på sträckorna ska vara grön, vit och gul. På grön bana får endast inskolnings- och HD10-löpare springa.

 

12.   Årets banor gicks igenom och godkändes efter några mindre ändringar. De banor som inte var klara ska snarast skickas till Peter Strömdahl för godkännande.

 

13.   Mötet avslutades

 

 

Vid protokollet

 

 

 

Thomas Asplund