Protokoll för Årsmöte Götaälvdalskretsen i Orientering
Måndagen 02-12-09 kl 18.30 Bergagården på Hunneberg.


Närvarande 10 st: Peter Stömdahl OKS, Thomas Asplund OKS, Bert-Olov Larsson OKS, Håkan Karlsson OKF, Kjell Johansson OKF, Karl-Erik Högnert OKF, Per-Arne Johansson Gipen, Per Ivarsson TSOK, Jesper Stenström VSK och Lasse Hogedal VSK.

1. Sittande ordf Alf Ödlund önskar avgå och är därför inte här. Till ny ordf föreslås Lars Hogedal vilken valdes enhälligt varvid Lars oxå blev ordförande för det fortsatta mötet.

2. På Lasses begäran presenterade alla sig själva.

3. Kallelse+dagordning , förslag till träningsprogram samt förslag till pm för träningarna (se www.tsok.se/xxx/sako03.htm där xxx='kallelser', 'inbj' resp 'pm') var utsända för fyra veckor sedan i mailform till alla på 2stads-maillista och för två veckor sedan skickades de tre dokumenten ut i brevfrom i enlighet med adresslistan i slutet på detta protokoll. Mötet befanns tillfredställande utlyst men det beklagades att tre klubbar saknades nämligen Alehof, Kungälv och TSK. Lars Holmstrand, TSK skulle ha kommit men har lämnat återbud pga födelsedag.

4. Protokoll från förra årsmötet (www.tsok.se/protokoll/sako02.htm). Endast en punkt var värd att upprepas och det var punkten om anskaffning av gemensamma datorer, nätverk mm. Detta hade delvis löst sig själv och mötet beslöt att inte göra något mer i frågan.

5. Redogörelse för föregående års verksamhet, kretsmästerskap, ungdomsserie och andra aktiviteter. Se förra årets program (www.tsok.se/inbj/sako02.htm). I detta program finns deltagarsiffrorna på varje arrangemang. Drygt 1600 starter har gjorts på de 43 ol-träningar som ordnades. Se vidare pm:et för mer statistik. Lasse poängterade att vi skulle försöka höja statusen på GÄM-arrangemangen.

6. Val av övrig styrelse: sekr och viceordf. Sittande äro Per Ivarsson och Lars Holmstrand. Dessa föreslogs till omval vilket mötet accepterade.

7. TSK beslöts på förra mötet slippa GÄM-arrangemang pga av för få medlemmar. De har dock det gångna året klarat av en ungdomsserietävling och ett par ol-träningar vilket mötet trodde dem om även nästa år med stöttning av vissa fd TSK:are. I år har TSK natt-GÄM. Efter viss diskussion beslöts att försöka arrangera natt-GÄM tisdagen 14 oktober på Slätthult. Ev kunde kanske Martina Dahlström tänkas byta sin planerade natt-cup från feb till detta arrangemang i stället. Undertecknad frågar M.

8. Kungälvs OK har inte deltagit på några SAKO-arrangemang under 2002. Vill de fortfarande vara med är frågan. Lasse kollar med dem.

9. Kretsen skulle behöva fler deltagare på främst GÄM-arrangemangen (natt,dag o budkavle). Tex Uddevalla OK, Ljungskile, Stenungsund, Främmestad. De tre senare deltar redan i ungdomsserien. Det beslöts att alla arrangemang skulle vara öppna och inbjudan skulle utgå till nämnda klubbar + övriga klubbar i U:a. Dock skulle dessa ej kunna vinna GÄM-plaketterna utan dessa förbehålls bästa SAKO-klubbmedlem. En ev omändring av kretsen kollas upp till kommande år.

10. Arrangemangsdagar 2003:
- GÄM-klassiskt tisdagen 19 aug VSK valfri starttid 17.30-18.45
- GÄM-natt tisdagen 14 okt TSK valfri starttid 19.00-20.00
- GÄM-kavle lördagen 13 sept OKF. Tre-mannakavle med TVÅ sträckor. Två man startar på olika banor och växlar över till sista man när BÅDA är i mål efter första sträckan(sträckorna). Klassindelning som år 2000.
Undertecknad kontaktar Hasse Johansson så att GÄM-arrangemangen kommer med i anmälningsrutinerna-on-line.
OBS att man måste föranmäla sig till de olika GÄM-arrangemangen och då senast en vecka innan. Däremot beslöt mötet om valfri starttid.
Datum för ungdomsserie, ungdomskavle, årsmöte och banläggarmöte-inför-ungdomsserien, se det bifogade förslaget till SAKO-program. (www.tsok.se/inbj/sako03.htm) som bygger på det rullande schemat som finns nedan.

11. Som prisanskaffare för ungdomsserien har OKS:s SvenÅke Johansson fungerat. Han har skött sitt uppdrag utmärkt och omvaldes.

12. Tränings-ol, se programmet och PM för träningarna. (www.tsok.se/pm/sako03.htm). Det föreslagna PM:et antogs med tillägget att en ca 3 km svår bana bör läggas åtminstone på alla dagträningar. VSK arrangerar läger i Århus, Danmark 17-19 jan, ett 10-milaläger 14-16 feb samt ett Spanienläger 7-16 mars. Dessa läger är av elitkaraktär och öppna även för övriga SAKO-klubbar.

13. Mötet beslutade att införa Sprint-GÄM med premiär tisdagen 17 juni då TSOK arrangerar. Kort-GÄM saknas oxå men den vanliga dag-GÄM har rätt korta banor så mötet ansåg att det inte kändes angeläget.

14. Kretsens träff med jägare, markägare mfl "Samråd om marker" är månd 10 mars i Bergagården på Hunneberg (Skogsvargarna) kl 19.

98. Övriga frågor. Lasse tog upp om en gemensam KM-dag. Som det är nu är det endast Gipen som har speciella tävlingar för KM. Övriga klubbar kör KM antingen som serie eller på en utsedd vanlig tävling. Vi var välkomna at deltaga på Gipens KM-arrangemang som normalt var på onsdagar.
KM i budkavle har hittills körts av bla VSK och TSOK. Åtminstone dessa klubbar beslöt att samarrangera och då turas om. Dock skulle lagen vara klubblag så att varsina KM-mästare kunde koras. Även övriga klubbar var välkomna att deltaga.

Klubbarnas ungdomsträning sker numer på SAKO-träningarna varför ett speciellt ungdoms-PM bör tas fram. Detta skall vara en plan med olika övningar så att ol-träningarna har ett mål. Mötet tyckte detta var en så stor fråga att det krävde ännu ett möte och då med deltagnade av ungdomsledarna. Lasse skulle försöka få till detta möte i VSK:s stuga onsdagen 15 jan kl 19. Mötesdeltagarna uppmanades sprida detta till berörda ungdomsledare. Att ha ett tema för träningen är önskvärt även för de långa banorna. Se ungdoms-PM för 2002.
OBS att TSOK har en speciell SAKO-sida där alla dokument finns samlade.

99. Nästa möte är månd 8 dec kl 19 (OBS tiden) hos Alehof. Mötet avslutas.

Rullande schema över kretsarrangemangen 
   Dag  Natt Budkavle Årsmöte U-serien Jaktmöte     Sprint
1998 OKF  Gipen KOK   VSK   TSOK  Jaktskyttebanan -
1999 TSK  VSK  OKS   Gipen  TSOK  TSOK       -
2000 TSOK  KOK  VSK   TSK   TSOK  TSOK       -
2001 OKS  Alehof TSOK   OKF   TSOK  OKF       -
2002 Gipen OKF  Alehof  OKS   TSOK  VSK       -
2003 VSK  TSK  OKF   Alehof  TSOK  OKS       TSOK
2004 KOK  TSOK  TSK   KOK   TSOK          OKS
2005 Alehof OKS  Gipen  TSOK   TSOK          VSK
2006 OKF  Gipen KOK   VSK   TSOK          Gipen
2007 TSK  VSK  OKS   Gipen  TSOK          TSOK

Adresslista:
(OK Alehof Fel adr: Blåsippev 59 446 36 ÄLVÄNGEN alehof@telia.com)
OK Alehof     Box 45      449 21 NÖDINGE   alehof@telia.com
OK Flundrehof   Box 102     420 21 UPPHÄRAD
OK Gipen C/O Gunnar Ljung Tegelg 22 463 35 GÖTA     gipen@telia.com
Kungälvs OK    Skogsvägen 2   442 50 YTTERBYN
OK Skogsvargarna  Hallernav    468 33 VARGÖN
Trollhättans SK  Slätthultsgården 461 98 TROLLHÄTTAN
Trollhättans SOK  Skidstugan    461 58 TROLLHÄTTAN	info@tsok.se
Vänersborgs SK   Box 279     462 23 VÄNERSBORG vanersborgssk@telia.com

Vid tangentbordet: Per Ivarsson
Justering: Protokollet har skickats ut till de som har tillgänglig mailadress vilka var Lasse, Jesper, Peter och Kjell. Lasse o Jesper har svarat.