SAKO:s ungdomsseries banläggar- och tävlingsledarmöte i TSOK:s skidstuga måndagen den 8 april 2002.

 

På mötet deltog:

Tord Johansson OK Gipen, Yngve Nilsson OK Gipen, Janne Mattsson OK Flundrehof, Hasse Johansson TSK, Monika Ström-Larsson OKS, Peter Strömdahl OKS, Thomas Asplund OKS, Maria Svensson TSOK, Lars Johansson TSOK, Gunbritt Thorén VSK och Annette Falck-Larsson VSK.

 

1. Mötet öppnades

 

2. Till mötets ordförande valdes Peter Strömdahl.

Till mötets sekreterare valdes Annette Falck-Larsson.

 

3. Klassindelning: Inskolning, H/D 10, H/D 12, HD 13-16 N, H/D 14, H/D 16, H/D 16 Ö samt knattebana

 

Janne Mattsson delade ut ett pm avseende banläggarstöd för ungdomsbanläggning till SAKO-serien. Där framgick bl.a vilken svårighetsgrad resp. vilken längd varje åldersklass bör ha. Svårighetsgraden delas in i färg från grön som är lättats (inskolning) till röd (H/D 16 Ö).

 

4. Peter Strömdahl har ett gjort ett förslag till årets inbjudan till SAKO-serien. Övriga lämnar förslag till Peter avseende tillägg och korrigeringar. OK Skogsvargarna skickar ut inbjudan till samtliga SAKO-klubbar samt Ljungskile FK, Stenungssunds OK och Främmestads IK. Thomas Asplund tar kontakt med Uddevalla OK om de eller någon närliggande klubb är intresserad av att vara med.

 

Mötet beslutade att den första deltävlingen den 7 maj ska anordnas av OK Skogsvargarna, då de är vana att ordna arrangemang med sportident.

 

Deltävling 2 anordnas av Trollhättans SK den 13 maj

Deltävling 3 anordnas av Trollhättans SOK den 21 maj

Deltävling 4 anordnas av Vänersborgs SK den 28 maj

Deltävling 5 anordnas av OK Gipen den 4 juni. Tävlingen kommer att hållas i Hjärtum och dusch kommer att finnas.

 

Det är viktigt att alla klubbar skickar representanter för sekretariat, start, mål m.m. till den första deltävlingen för att få tips och kunskap om bl.a. sportident.

 

5. Sportident kommer att användas på samtliga deltävlingar. Huvudansvarig är Peter Strömdahl. Alla klubbar ska ha en ansvarig på "sin" tävling.

 

Max 35 kontroller kan användas per tävling p.g.a. begränsat antal kontrollenheter.

 

Sportident PM samt kom ihåg till arrangören vad gäller sportident m.m. delades ut.

 

TSOK ansvarar för inregistreringen av anmälningarna i sportidentsystemet (namn, klubb och sportidentnr). Detta efter att anmälningarna skickats till OK Skogsvargarna som har deltävling nr 1.

 

Peter Strömdahl ansvarar för att resultaten kommer ELA och TT tillhanda efter resp. tävling.

 

6. Priser anskaffas av Sven-Åke Johansson OK Skogsvargarna.

Alla som deltar i minst tre tävlingar får en plakett.

Minst 30 % av deltagarna i resp. klass ska få ett större pris i form av t.ex. en pokal.

 

Inskolning ska ha röda och gröna gubbar. Ingen tidtagning i inskolningsklassen. Tillse att tiderna heller inte kan tas fram via internet. Inskolning startar när de själva vill.

 

Startklocka ordnas av resp. klubb.

 

7. TSOK, VSK och Skogsvargarna hade förslag på banor med till mötet. Banorna granskades och förslag på mindre ändringar lämnades.

 

8.  Mötet avslutades.

 

 

Vid pennan

Annette Falck-Larsson VSK