Protokoll för Årsmöte Götaälvdalskretsen i Orientering
Måndagen 01-12-10 kl 18.30 Rödjan Flundrehofs stuga


1. Närvarande 14st: Per Ivarsson TSOK, Peter Strömdahl OKS, Thomas Asplund OKS
Per-Arne Johansson Gipen, Jonas Gustafsson VSK.
Johan Fransson TSOK, Lars Holmstrand TSK, Tomas Stigsson TSK,
Lars Johansson TSOK, Sven Edlund Alehof, Greta Höglund OKF,
Håkan Karlsson OKF, Kjell Johansson OKF, Alf Ödlund Gipen

2. Kallelse och dagordning godkänndes.(www.tsok.se/kallelser/sako02.htm)

3. Protokoll från förra årsmötet (www.tsok.se/protokoll/sako0012.htm) gicks igenom. Inga kommentarer.

4. Redogörelse för föregående års verksamhet, kretsmästerskap, ungdomsserie och andra aktiviteter. Se förra årets program (www.tsok.se/inbj/sako01.htm). OBS att i sako-programmet står det i många fall deltagarantalet. Glädjande är deltagandet i träningarna på klart uppåtgående, tex på TSOK:s träningar har i år mer än 300 deltagit mot ca 250 förra året, se vidare PM under punkt 8.

5. Till val av ordf, sekr och viceordf valdes sittande utan diskussion. Sittande förblev Alf Ödlund, Per Ivarsson och Lars Holmstrand

6. TSK har problem med få medlemmar och vet inte riktigt hur det kommer att sluta, flera alternativ finns. Man tror sig dock kunna arrangera en tävling i ungdomsserien och vissa träningar.

7. Arrangemangsdagar 2002 för GÄM-dag, natt, kavle, ungdomsserie, ungdomskavle, årsmöte och banläggarmöte inför ungdomsserien. Se det bifogade förslaget till SAKO-program. (www.tsok.se/inbj/sako02.htm) som bygger på det rullande schemat som finns nedan.
Fre 02-04-19 GÄM-natt OKF på Ljungskiles tävling
Ons 02-08-14 GÄM-dag Gipen
Lör 02-09-14 GÄM-kavl på Främmestads Skaraborgsmästerskap i Tengene

Tis 02-05-07 SAKO-ungdom TSK
Mån 02-05-13 SAKO-ungdom OKS OBS måndag pga Vårruset
Tis 02-05-21 SAKO-ungdom TSOK
Tis 02-05-28 SAKO-ungdom VSK
Tis 02-06-04 SAKO-ungdom Gipen

Tis 02-08-27 SAKO-ungdoms-kavle OKF

Mån 02-12-09 SAKO:s årsmöte Skogsvargarna
Mån 02-04-08 SAKO:s banläggarmöte TSOK

8. Som prisanskaffare för ungdomsserien har OKS:s SvenÅke Johansson fungerat. Han har skött sitt uppdrag utmärkt och föreslogs till omval.

9. Tränings-ol, se programmet och PM för träningarna. (www.tsok.se/pm/sako02.htm). Alla uppmanadas att inkomma med banläggare och plats för träningarna innan 15 jan till mailadress: pi@leissner.se
OBS för nästa år skall en lätt bana (HD14) på 3 km läggas för samtliga träningar.

10. Kretsens träff med jägare, markägare mfl "Samråd om marker" är månd 11 mars i VSK:s stuga.

11. SportIdent beslutades att användas på ungdomsserien även kommande år. Ang}ende betalning för SI-enheterna beslutades att samma belopp som förut (på Rolf Anderssons tid) debiterats klubbarna per deltagare och detta belopp skulle tillfalla OKS och VSK som lånar ut SI-enheter.

12. Rolf Andersson som skött databehandlingen fram tom år 2000 skulle få blommor av PerArne Johansson. Blommorna hade köpts av Peter från Skogsvargarna.

13. Ingen ekonomisk redovisning görs av nuvarnade skreterare. Kostnaderna för kallelse och protokoll har minimerats med hjälp av internet och e-mail. De fåtaliga utskick som görs betalas av sponsorer.

14. Frågan om gemensam datautrustning som väckts av Örjan Eriksson är mycket bra och klubbarna har redan nu moderna datorer (VSK, TSOK och OKS). Vi kommer att jobba på att få fram ett nätverk som vi kan ha färdigkonfigurerat på dessa datorer. Det KAN bli ett trådlöst nätverk som TSOK har tillgång till via en sponsor (Leissner Data AB). Undertecknad är dock inte helt säker på att prestanda räcker till. Det trådlösa kommer troligen att användas på TSOK:s tävling i vår. Det har redan använts på förra Vikingaträffen. Som sagt återkommer vi om detta med gemensam utrustning.

97. Övriga frågor: De för i år färdigställda nya GÄM-plaketterna finns lagrade hos Lundgrens i Gräfsnär enligt Sven Edlund som var ansvarig för att de framtogs förra vintern. Det beslöts att man inte skulle gravera plaketterna förrän mästerskapen vara avslutade och sedan dela ut dem till resp berörd klubb. Detta för att inte behöva gravera i onödan. Var en av klubbarna fick sedan sköta prisutdelningen på tex årsfest eller ol-avslutningar.

98. Nästa möte: Mån 02-12-09 SAKO:s årsmöte på Bergagården hos Skogsvargarna

99. Mötet avslutas

Vid Pennan: Per Ivarsson
Justerats av:
Rullande schema över kretsarrangemangen.
   Dag  Natt Budkavle Årsmöte U-serien Jaktmöte
1998 OKF  Gipen KOK   VSK   TSOK  Jaktskyttebanan
1999 TSK  VSK  OKS   Gipen  TSOK  TSOK
2000 TSOK  KOK  VSK   TSK   TSOK  TSOK
2001 OKS  Alehof TSOK   OKF   TSOK  OKF
2002 Gipen OKF  Alehof  OKS   TSOK  VSK
2003 VSK  TSK  OKF   Alehof  TSOK
2004 KOK  TSOK  TSK   KOK   TSOK
2005 Alehof OKS  Gipen  TSOK   TSOK
2006 OKF  Gipen KOK   VSK   TSOK
2007 TSK  VSK  OKS   Gipen  TSOK

Adresslista:
OK Alehof     Box 45      449 21 NÖDINGE alehof@telia.com
OK Flundrehof   Box 102     420 21 UPPHÄRAD
OK Gipen      Box 29      463 01 LILLA EDET
Kungälvs OK    Skogsvägen 2   442 50 YTTERBYN
OK Skogsvargarna  Hallernav    468 33 VARGÖN
Trollhättans SK  Slätthultsgården 461 98 TROLLHÄTTAN
Trollhättans SOK  Skidstugan    461 58 TROLLHÄTTAN	info@tsok.se
Vänersborgs SK   Box 279     462 32 VÄNERSBORG