Protokoll från SAKO:s ungdomsseries banläggar- och tävlingsledarmöte vid TSOK:s skidstuga 2001-04-02

Närvarande: tel.

Gipen Magnus Jonsson TL 0520 - 65 76 00

Yngve Nilsson BL

OKF Johan Karlsson TL 0520 - 44 42 64

Janne Mattsson BL

OKS Peter Strömdahl TL 0520 - 22 04 08

Thomas Asplund BL

VSK Gunbritt Thorén TL 0521 - 658 07

Ulrika Johansson BL

TSOK Leif Boström TL/BL repr.

 

Frånvarande:

TSOK Peter Kallioniemi TL

Ann Stridh BL

TSK ? TL

? BL

 

 1. Mötet öppnades av Leif B.
 2. Till ordförande och sekreterare för mötet valdes Leif B.
 3. Ordf. läste upp förra mötets protokoll.
 4. Klassindelning är samma som tidigare.
 5. Inbjudan skrivs och sänds ut av årets första arrangör; OKS.
 6. Peter Strömdahl redogjorde för SportIdent stämpl. - och datasystem.
 7. Årets banor granskades och justerades av mötesdeltagarna.
 8. Beslöts att TSK skall presentera banorna för kavlen för granskning av SAKO:s banläggare i samband med sista deltävlingen den 5/6, lämpligen vid tidpunkten för prisutdelningen. Kontrollställningarna ska skruvas med X-spårskruv (medsänds)(c/c mått mellan skruvarna är ca 43,5 cm.)
 9. Anmälan till SAKO-serien görs till första deltävlingen(namn, klass, brick-nr)

  Klubbarna sänder resultaten till Per I. Gunnar J ska sammanställa resultaten.

 10. Mötet avslutades, ordf. framför härmed ett tack till deltagarna för visat intresse och engagemang i tävlingsledar- och banläggarfrågorna.

 

Vid protokollet: Leif Bostöm Justeras av Janne Mattsson