Protokoll för Årsmöte Götaälvdalskretsen i Orientering
Måndagen 00-12-11 kl 18.30 Slätthult


1. Närvarande 15st: Per Ivarsson TSOK, Peter Strömdahl OKS, Thomas Asplund OKS
Tore Pettersson Gipen, Roger Borg KOK, Jonas Gustafsson VSK.
Johan Fransson TSOK, Lars Holmstrand TSK, Tomas Stigsson TSK,
Jack Grönros Alehof, Sven Edlund Alehof, KarlErik Högnert OKF,
Håkan Karlsson OKF, Kjell Johansson OKF, Alf Ödlund Gipen

2. Kallelse och dagordning godkänndes.(www.tsok.se/kallelse/sako0012.htm)

3. Protokoll från förra årsmötet (www.tsok.se/protokoll/sako00.htm) gicks igenom. En kommentar om att det inte blivit något av att pensionärerena utnyttjade ungdomserien kontroller före tävlingarna som det tänkts vid förra mötet. Ingen årgärd vidtogs för att få gång något dylikt.

4. Redogörelse för föregående års verksamhet, kretsmästerskap, ungdomsserie och andra aktiviteter. Se förra årets program (www.tsok.se/inbj/sako00.htm). OBS att i sako-programmet står det i många fall deltagarantalet.

5. Till val av ordf, sekr och viceordf valdes sittande utan diskussion. Sittande förblev Alf Ödlund, Per Ivarsson och Lars Holmstrand

6. Arrangemangsdagar 2001 för GÄM-dag, natt, kavle, ungdomsserie, ungdomskavle, årsmöte och banläggarmöte inför ungdomsserien. Se det bifogade förslaget till SAKO-program. (www.tsok.se/inbj/sako01.htm) som bygger på det rullande schemat som finns nedan.
Fre 01-03-16 GÄM-natt Alehof på Alenatta
Lör 01-08-11 GÄM-dag OKS
Tis 01-08-21 GÄM-kavl TSOK

Tis 01-05-08 SAKO-ungdom OKS
Tis 01-05-15 SAKO-ungdom TSOK
Tis 01-05-22 SAKO-ungdom VSK
Tis 01-05-29 SAKO-ungdom Gipen
Tis 01-06-05 SAKO-ungdom OKF

Tis 01-08-29 SAKO-ungdoms-kavle TSK

Mån 01-12-10 SAKO:s årsmöte OKF
Mån 01-04-02 SAKO:s banläggarmöte TSOK

7. Som prisanskaffare för ungdomsserien har OKS:s SvenÅke Johansson fungerat. Han har skött sitt uppdrag utmärkt och föreslogs till omval.
Det bestämdes att man skall dela ut 3 pris i 14-16-klasserna, 5 pris i 10-12-klasserna och plakett till ALLA i inskolningsklssen. OBS att detta skall gälla oavsett hur många som är med i respektive klass.
8. Tränings-ol, se programmet och PM för träningarna. (www.tsok.se/pm/sako01.htm). Alla uppmanadas att inkomma med banläggare och plats för träningarna innan 15 jan till mailadress: pi@leissner.se

9. Kretsens träff med jägare, markägare mfl "Samråd om marker" är månd 12 mars i Flundrehofs stuga.

10. SportIdent beslutades att användas på ungdomsserien. En datagrupp bestående av Peter Strömdal, Jesper Stenström, Alf Ödlund, Johan Karlsson, Lars Holmstrand och Per Ivarsson skulle se till så att datasystemet fungerade.
Som lösning på pinntillgången beslutades att antingen skulle klubbarna köa in ett litet lager pinnar eller också skulle pinnar lånas upp av äldre löpare. Man skulle försök se till så att alla sprang med samma pinne på alla tävlingar.
Angående den andra knäckfrågan om betalning för SI-enheterna beslutades att samma belopp som förut debiterats klubbarna per deltagare också nu skulle debiteras och detta skulle tillfalla OKS och VSK som lånar ut SI-enheter.
Rolf Andersson som skött databehandlingen under många år på ett förtjänstfullt sätt beslutades att avtackas med blommor.

98. Övriga frågor: Sven Edlund frågade om klassindelning till GÄM-natt. Han uppmanades att läsa förra årets resultatlista. Annars är det de sedvanliga klasserna. Sven frågade oxå om inbjudan. Det duger med den vanliga inbjudan men med en mening under övrigt att det oxå gäller gäller som GÄM.
En tredje fråga gällde plaketterna: Enl Alf var de sedvanliga träplattorna slut och därför gavs uppdraget åt Sven Edlund Alehof att såsom varande första arrangör 2001 att införskaffa nya plaketter. Helst mycket mindre och kanske i metall. Dock skulle man försöka behålla designen. Ca 100 plaketter skulle skaffas med möjlghet att köpa exakt samma under kommande år. På varje plakett skulle man applicera klass och årtal.

99. Mötet avslutas

Vid Pennan: Per Ivarsson
Justerats av: Lars Holmstrand
Rullande schema över kretsarrangemangen.
   Dag  Natt Budkavle Årsmöte U-serien Jaktmöte
1998 OKF  Gipen KOK   VSK   TSOK  Jaktskyttebanan
1999 TSK  VSK  OKS   Gipen  TSOK  TSOK
2000 TSOK  KOK  VSK   TSK   TSOK  TSOK
2001 OKS  Alehof TSOK   OKF   TSOK  OKF
2002 Gipen OKF  Alehof  OKS   TSOK  
2003 VSK  TSK  OKF   Alehof  TSOK
2004 KOK  TSOK  TSK   KOK   TSOK
2005 Alehof OKS  Gipen  TSOK   TSOK
2006 OKF  Gipen KOK   VSK   TSOK
2007 TSK  VSK  OKS   Gipen  TSOK

Adresslista:
OK Alehof     Rished 225    446 50 ALEHOF  alehof@telia.com
OK Flundrehof   Box 102     420 21 UPPHÄRAD
OK Gipen      Box 29      463 01 LILLA EDET
Kungälvs OK    Skogsvägen 2   442 50 YTTERBYN
OK Skogsvargarna  Hallernav    468 33 VARGÖN
Trollhättans SK  Slätthultsgården 461 98 TROLLHÄTTAN
Trollhättans SOK  Skidstugan    461 58 TROLLHÄTTAN	info@tsok.se
Vänersborgs SK   Box 279     462 32 VÄNERSBORG