SAKO/Götaälvdalskretsen i orientering

Protokoll för årsmöte 2000-01-10:18.30 Gipens klubbhus på Ström

Närv: Tomas Stigsson TSK, Roger Johansson KOK, Roger Borg KOK, Sven Edlund Alehof, Tommy Andersson VSK, Bernt Thorén VSK, Håkan Karlsson OKF, KarlErik Högnert OKF, Thomas Asplund OKS, Peter Strömdahl OKS, Per Ivarsson TSOK, Lars Holmstrand TSK, Alf Ödlund Gipen, Per-Arne Johansson Gipen, Gösta Fohlin OKS.

1. Alf Ödlund öppnade mötet.

2. Kallelse till årsmötet, godkändes.

3. Dagordningen godkändes

4. Protokoll från förra årsmötet gicks igenom. Inget fanns att ta upp från det.

5. Redogörelse för föregående års verksamhet, kretsmästerskap, ungdomsserie och andra aktiviteter. PÅ ungdomsserien deltog ca 120 ungdomar. Budkavle-GÄM samlade ca 30 lag och i dag-GÄM deltog 170 st.

6. Val av styrelse:
Till ordf valdes Alf Ödlund
Till vice ordf valdes Lars Holmstrand
Till sekr. och kassör valdes Per Ivarsson
Ordföranden avtackade Gösta Fohlin som varit sekreterare sedan många år. Han började som funktionär i SAKO på 50-talet. Imponerande !

7. Arrangörer av 2000 års kretsmästerskap enligt bifogat rullande schema:
Nattmästerskap arrangeras fre 7 april alt 14 april på Ljungskiles tävling. Ansvarig klubb Kungälvs OK.
Budkavle arrangeras tisd 22 aug av Vänersborgs SK. Sedvanliga plaketter delas ut.
Dagmästerskap arrangeras lörd 2 sept av TSK

8. Tävlingsdagar för ungdomsserien:
Tisdagen 00-05-02 Trollhättans SOK
Tisdagen 00-05-09 Vänersborgs SK
Tisdagen 00-05-16 OK Gipen
Tisdagen 00-05-23 OK Flundrehof
Tisdagen 00-05-30 Trollhättans SK (bytt med OKS)

9. Tävlingsdag för ungdomsbudkavlen Tisdagen 29 aug OK Skogsvargarna. (Bytt med TSK)

10. Mötesdag för ungdomstävlingarn blir måndagen 10 april hos TSOK som också kallar.

11. Till prisanskaffare ungdomsserien utsågs Sven-Åke Johansson Skogsvargarna som skött uppgiften alldeles utmärkt i många år.

12. Träningsorienteringar , se www.tsok.se/inbj/sako00.htm. Mötet beslöt i år att INGEN betalning skall tas ut.

13. Samråd om marker är måndagen 13 mars hos TSOK som kallar.

14. Övriga frågor:
Lars Holmstrand ville ha klarlagt hur det var med plaketter på GÄM-budkavle. Mötet beslöt att ALLA i laget ska få.

Mötet beslöt också att ALLA GÄM-tävlingar skall vara öppna och inbjudan skall gå ut till klubbarna i Uddevalla, Ljungskile och Stenungssund.

Per Ivarsson informerade om Emit och skulle helst se att ungdomsserien arrangerades med detta system. Men eftersom intresset från övriga klubbar var svalt och det skulle behövas mer material får detta bero något år till. Rolf Andersson antas kunna administrera ungdomsserien även i år.

Gösta Fohlin tog upp om inte en pensionärsserie skulle startas. Efter diverse diskussion beslöts att verka för att intresserade kunde vara med och provspringa under tävlingsliknande förhållanden antingen måndag eller tisdag INNAN ungdomsserietävlingarna. Detta skulle slå två flugor i en smäll. Dels får man kontrollerat och dels får man en tävling för alla.

15. Datum och plats för nästa årsmöte 20001211:18.30 på Slätthult

16. Mötet avslutades.

Vid tangentbordet Per Ivarsson Justerat av Alf Ödlund

Bilaga: Rullande schema för kretsmästerskap

År Dag Natt Budkavle

1995 VSK TSK OKF

1996 KOK TSOK TSK

1997 Alehof OKS Gipen

1998 OKF Gipen KOK

1999 TSK VSK OKS

2000 TSOK KOK VSK

2001 OKS Alehof TSOK

2002 Gipen OKF Alehof

2003 VSK TSK OKF

2004 KOK TSOK TSK

2005 Alehof OKS Gipen


Adresslista:
OK Alehof     Blåsippev 59   446 36 ÄLVÄNGEN   alehof@telia.com
OK Flundrehof   Box 102     420 21 UPPHÄRAD
OK Gipen      Box 29      463 01 LILLA EDET
Kungälvs OK    Skogsvägen 2   442 50 YTTERBYN
OK Skogsvargarna  Hallernav    468 33 VARGÖN
Trollhättans SK  Slätthultsgården 461 98 TROLLHÄTTAN
Trollhättans SOK  Skidstugan    461 58 TROLLHÄTTAN	 info@tsok.se
Vänersborgs SK   Box 279     462 32 VÄNERSBORG