Protokoll från Rödjan, Sjuntorp Måndagen 12/3-01 kl: 19.00

Samråd om Marker

Orienterare - Jägare Vänersborg, Trollhättan och Lilla Edet trakten.

29:e gången i ordningen

Protokollet kommer att vara publicerat på Internet under www.tsok.se/protokoll/jakt01.htm.

Närvarande: Peter Strömdahl, OK Skogsvargarna

Gunnar Johansson, OK Skogsvargarna

Bo Flink markägare Frigård

Anders Remmert, OK Flundrehof

Olle Limé, OK Flundrehof

Bengt-Olof Broback, OK Flundrehof

Mats Matsson, OK Flundrehof

Lennart Andre, Thn:s Naturvårdsförbund

Ove Alexandersson, Markägare Slätterna

Hasse Johansson, Trollhättans SK, Västergötlands OF

Leif Rolander, Jägarnas riksförbund

Jarl Hermansson, Jägarnas Riksförbund

Karl-Erik Stridh, Jägarnas Riksförbund

Michael Johansson, Vänersborgs SK

Per-Fredrik Andersson, OK Gipen

Sture Hjelm, OK Gipen

Lennart Hansson, Trollhättans kommun

Bengt Svensson, Trollhättans kommun

Johan Fransson, Trollhättans SOK

Lars Johansson, Trollhättans SOK

___________Tomas Ehn markägare Slätterna

Ytterligare någon eller några kan ha närvarat men inte prickat av sig på närvarolistan.

TSOK hade tagit fram en dagordning som godkändes utan anmärkning. Hasse Johansson valdes till ordförande för mötet.

1. Upprop presentation.

Alla närvarande presenterade sig och kryssade för sig på en närvarolista.

2. Föregående års tävlingar.

Tävlingarna i området har förlöpt utan några stora problem.

Datum

Arrangör

Tävling

Plats

Plan. antal delt.

Antal delt.

       

Plan. antal delt.

Antal delt.

000416

OK Gipen

Götaälvdalsträffen

Västerlanda/Torskog

ca 1000 delt.

750

000424

Trollhättans SOK

Vikingaträffen

Stenshults gården

ca 1000 delt.

850

000813

OK Skogsvargarna

 

Halleberg

ca 700 delt.

500

000822

Vänersborgs SK

Budkavle GÄM

Skidstugan./Ursand

ca 100 delt.

130

000902

Trollhättans SK

Dag GÄM

Stubbered

ca 200 delt.

150

000930

OK Flundrehof

Undomstävling

Flundrehof stugan

ca 200 delt

Inställd

3. Information om 2001 års tävlingar.

Datum

Arrangör

Tävling

Plats

Plan. antal delt.

Antal delt.

010416

Trollhättans SOK

Vikingaträffen

NÄL

ca 1000 delt.

 

010811

OK Skogsvargarna

Dag GÄM

Halleberg

ca 200 delt.

 

010812

OK Gipen

Götaälvdalsträffen

Torskog

ca 800 delt.

 

010821

Trollhättans SOK

Budkavle GÄM

Björndalen

ca 100 delt.

 

011006

OK Skogsvargarna

 

Dalaborgsparken

ca 800 delt.

 

011006

Vänersborgs SK

 

Dalaborgsparken

ca 800 delt.

 

 

4. Information om gemensamma träningar.

Ett program över årets träningar bifogades kallelsen till mötet.

Mötet gick igenom träning för träning och en liten justering genomfördes för att inte störa jägarna inför den första pyschjakts veckan. Gipens kontrollplockning (14/8) efter tävlingen utgår.

Om det är någon som har åsikter om träningarna är de välkomna att höra av sig till ansvarig person på programmet.

Sekreterarens anmärkning:

Närvarande på mötet uppmanas att meddela berörda markägare om aktuella träningar under våren och hösten. Träningarna har ett deltagarantal på mellan 10-50 löpare och ligger inom de datumgränser som är bestämda för området. Härmed anses det alltså informerat till berörda markägare genom respektive ombud. Som arrangör av en träning är det dock bättre att informera en markägaren en gång för mycket än en gång för lite.

Träningsprogrammet som bifogades kallelsen kommer också att vara publicerat på Internet under www.tsok.se/inbj/sako01.htm.

5. Kommande kartprojekt.

OK Flundrehof Revidering Rödjan kartan efter omfattande skogsavverkningar

 

Trollhättans SOK Revidering av kartan vid Hultsjön slutförs.

I framtiden även planer på att rita en karta mellan Hjärtum och Utby-lång kartan.

OK Gipen Karta för femdagars 2003 Rishageröd/Gunnarsvattnet börjar ritas under våren

OK Skogsvargarna Inga nya kartor planerade

 

Vänersborgs SK Revidera kartan Botered med viss utvidgning väster ut.

 

Trollhättans SK Inga nya kartor planerade

 

Trollhättans kartgrupp Håller fortfarande på att samanställer en karta över hela Trollhättans tätort med parkområden

 

6. Godkännande av deltagarlista till mötet på nätet.

Ingen hade något att invända mot publicering .

 

 

7. Övriga frågor.

Några övriga frågor som diskuterades under mötet sammanfattas här under denna punkten.

Markägarna i Slätterna framförde sitt missnöje med att markägarkontakterna inför TSK:s senaste tävling där ute inte skötts på bästa sätt. Dels var det några markägare som inte hade blivit informerade innan tävlingen och dels stod det fortfarande kvar ställningar i skogen efter tävlingen.

Eftersom det var ca fem år sedan den aktuella tävlingen gick i slätterna borde det mesta av kontrollställningarna nu ha försvunnit genom naturens nedbrytning. Vi tar dock till oss kritiken och skall försöka att inte upprepa detta.

Området som Slätternakartan täcker består av väldigt många markägare som kan vara mer eller mindre svåra att få tag på. För att inte samma misstag skall upprepas en gång till, beslutade mötet att en representant för markägarna där ute skulle utses som kunde vara kontaktperson i området (med lokalkännedom) och på så vis hjälpa orienterarna att spåra upp berörda markägare. Till detta utsågs Ove Alexandersson (tel.: 0520-427051, 070-5270140).

Per-Fredrik Andersson som skall vara etappchef för OK Gipens femdagars etapp i Hasteröd 2003 informerade lite om hur detta arbete förlöper. Sture Hjälm som sköter markkontakterna inför detta jätte arrangemang kompletterade med lite information om hur han går till väga med sitt arbete.

Hasse Johansson berättade lite om orienteringens tekniska utveckling och om hur den elektroniska tidtagningen idag fungerar.

8. Nästa möte

Mötet beslutade att även nästa år samla berörda parter inom Trollhättans, Lilla Edet och Vänersborgs kommuner.

Mötet skall hållas 020311 i skidstugan i Vänesrborg (VSK:s klubbstuga). Vägbeskrivning följer med kallelsen. TSOK kallar till mötet och Vänesrborgs SK ordnar med fika.

Kallelsen kommer att vara publicerat på Internet under www.tsok.se/kallelse/jakt02.htm.

 

9. Avslutning

Hasse Johansson tackade mötesdeltagarna för visat intresse och OK Flundrehof bjöd sedan på fika.

 

 

 

Vid protokollet Justeras

 

 

Lars Johansson Hasse Johansson