Emit-PM Vikingaträffen 99-04-05. (Emit är fd Regnly)

HYRBRICKOR hämtas ut klubbvis av klubbledare inne på sekretariatet på baksidan av klubbhuset. I påsen (kuvertet) finns en lista på de personer som hyrt brickor och vilken bricka varje person ska ha. Även de efteranmäldas hyrbrickor finns i klubb-påsen. Tag rätt bricka ! Brickorna återlämnas omedelbart efter målgång.

Kom ihåg att återlämna brickor för personer som ej startar. Icke återlämnad bricka debiteras klubben med 400 kr.

I ÖPPNA KLASSER får man brickan i samband med anmälan. Man får också med sig en backup-lapp (startkort) som fästes i brickan. På denna lapp finns LÖPARNR, förkortat NAMN, KLASS och STARTTID. Lappen visas i starten.

BRICKTEST bör göras och finns på TC på väg till start.

STARTEN har tre fållor och man går in i fålla 1 tre min före start: I fålla 1 får man backup-lappen (startkortet) som fästes i brickan så att namn-etiketten INTE syns. Det är viktigt att man är noga med fästandet av lappen. Instruktörer finns. På denna minut får man även kontrollbeskrivningen.

I fålla 2 nollar man sin bricka vilket är MYCKET VIKTIGT. Det är VIKTIGT att nollningen sker just på denna minut dvs 60-120 sek före start. Ingen nollning i förtid (tjuvnollning).

I fålla 3 får man sin karta och man har en minut på sig att titta på den innan starten. Elitklasser får kartan i startögonblicket.

MÅLGÅNG: Man stämplar sig i mål på de fyra uppsattta stämpelenheterna som sitter på mållinjen. Det finns två målfållor och en funktionär väljer målfålla åt löparen. Löparen tar själv bort backuplappen från brickan. Brickan avläses och man får på en bildskärm se sitt namn och tid och om man stämplat rätt. Man ser också placering, hur många som gått i mål.

Därefter samlas backup-lapparna (startkorten) in. Tänk på ordningen i målkön !

Om man stämplat fel går man direkt till felstationen. I sådan fall skrivs ett extra startkort som samlas in. Vid felstationen kollas backup-lappen och man får reda på vad som är fel.

RESULTAT med sträcktider anslås senast 30 min efter varje löpares målgång. Tyvärr kan inte utlovas att resultatlistor för viss klass kommer att kunna säljas.

BRASKLAPP: Detta är första tävlingen TSOK arrangerar med Emit. Detta tillika med att ett nytt dataprogram används gör att problem kan uppstå. Vi ber om överseende med detta och hoppas att Du som deltagare står ut med detta. Vi hoppas att detta kommer att föra ol-administrationen framåt

TSOK genom Per Ivarsson anvsvarig för databehandlingen.