PM VIKINGATRÄFFEN -97

Trollhättans SOK hälsar alla hjärtligt välkomna till årets Vikingaträff.

 

START Första ordinarie start kl 10.00. Efteranmälda startar före denna tid, se separat startlista.

Start 1: Orange/vit snitsel 1100 m.

D21, D20, D18, D16, D35, D40, D45, H21L, H21, H20, H18, H16, H35, H40, H45, H50, H55,

H21M, H20M, H35M, H45M, Ö6, Ö8, Ö9.

Start 2: Orange/blå snitsel 100 m.

D21M, D20M, D35M, D45M, D55M, D50, D55, D60, D65, D16L, D14L, D12L, D14, D12, D10,

H60, H65, H70, H75, H55M, H14, H12, H10, H16L, H14L, H12L, Inskoln., Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5,Ö7

 

KARTBYTE För klass H21L vid publikkontroll. Självservering.

 

INSKOLNING Anm av icke föranmälda vid TC. Banan är snitslad hela vägen. Gröna o röda gubbar förekommer.

 

ÖPPNA Anm av icke föranmälda vid TC. Starttid: 10.00-11.30. Starttid erhålles vid anmälan.

KLASSER Avgift ungdom t o m 16 år 30 kr, övriga 65 kr.

Lätt Medel Svår

Ö1 2,2 km Ö4 2,9 km Ö7 3,0 km

Ö2 3,8 km Ö5 4,2 km Ö8 5,0 km

Ö3 4,8 km Ö6 5,4 km Ö9 7,6 km

 

KARTA Skala 1:10 000, ekv 4 m. Tryckt 1996. Kartritare: Kjell Larsson.

 

KARTUTLÄMN Från kl 11.45.

 

TERRÄNG Detaljrik skogsterräng med inslag av stigrik kulturmark. Kupering: måttlig till stark. Framkomlighet:

mestadels god.

 

VÄTSKA Endast i klass H21L.

FÖRVARNING För klass H21L och D21.

NUMMER- Bäres av samtliga löpare i H21L och D21. Självservering vid start. Återlämnas efter målgång. Ej

LAPPAR återlämnad nummerlapp debiteras med 50 kr i efterhand.

 

ÖVERDRAG Transporteras från starterna till TC.

 

KNATTEKNAT Start mellan 9.00-10.30. Avg 10 kr betalas vid start.

 

STARTAVGIFT Utländska klubbar uppmanas betala startavg kontant idag. Tävlingskassören finns i sekretariatet.

 

TOALETTER Vid TC samt vid start 1.

 

DUSCH Varmdusch utomhus, avstånd 600 m.

 

PRISER Prisutdelning sker efterhand när klasserna är klara. I motionsklasser endast pris till segraren. När

"klassen klar" skylt sätts upp på resultattavlan kan segraren hämta sitt pris vid prisbordet.

I öppna klasser lottas priserna ut. Pristagare markeras på resultattavlan. Priser hämtas vid prisbordet.

Ej avhämtade priser tillfaller arrangören.

 

VILTRAPPORT I anslutning till målfållan.

KLAGOMUR I anslutning till sekretariatet.

ÖVR SERVICE Servering, barnpassning, sjukvård och sportförsäljning.

 

LYCKA TILL I SKOGEN - TROLLHÄTTANS SOK