Elitserien 2004 deltävling 2
med Vikingaträffen

  

                PM Vikingaträffen 12 april 2004 

 Trollhättans SOK hälsar alla hjärtligt välkomna till Vikingaträffen !

 OBSERVERA:  Det finns ett separat PM för Elitserien, se hemsidan.

SAMLING  Paradisskolan i västra delen av Trollhättan. Vägvisning från Rv 45 mellan Trollhättan – Vänersborg vid Överby köpcentrum omedelbart väster om Göta älv. Därifrån ca 5 km. Avstånd P-TC max 800 m.

STARTLISTA  Lottning för Elitserien samt Vikingaträffens H21 och D21 sker efter deltävling 1 lördag 10 april. Före lördagen publiceras endast alla anmälda till Elitserien samt Vikingaträffens H21 och D21. Startlistan för Elitserien samt Vikingaträffens H21 och D21 finns från söndag 11 april kl 9.00 på hemsidan samt anslås vid Turistbyrån och TSOK:s Skidstuga. Etter denna tidpunkt kan starttider för Elitserien även fås på tel 0705-775923.

PARKERING  Endast på anvisade platser. Avgift 5 kr som betalas på väg till TC.

START  Första ordinarie start Vikingaträffen kl. 10.00. Efteranmälda startar före denna tid, se separat startlista.  Motionsklasser, U1-U4, Inskolning och Öppna klasser har startstämpling och valfri starttid från kl 9.30.

Start 1:  Orange/vit snitsel 2000 m  Elitserien (H21E1, H21E2, D21E1, D21E2)

Start 2:  Orange/blå snitsel 1000 m.  H80, H75, H70, H65, H60, H55, H50, H45, H40, H35, H21-1, H21-2, H20, H18, H16, D75, D70, D65, D60, D55, D50, D45, D40, D35, D21, D20, D18, D16

Start 3:  Orange/grön snitsel 1300 m  H14, H12, H10, D14, D12, D10, U1, U2, U3, U4, Inskolning, samtliga Motionsklasser, samtliga Öppna klasser

SAMMANSLAGNA OCH DELADE KLASSER  D75 flyttad till D70, D35M flyttad till D21M, H55M flyttad till H45M, H35M flyttad till H21M.  H21 är delad i H21-1 och H21-2.

INSKOLNING  Anmälan av icke föranmälda på TC. Gröna och röda gubbar förekommer. Starttid 9.30-12.00.

ÖPPNA KLASSER  Anmälan på TC. Starttid: 9.30-12.00. Rekommenderad starttid erhålles vid anmälan. Avgift ungdom t o m 16 år 35 kr, övriga 80 kr.

KNATTEKNAT  Start mellan 9.00-12.00. Avgift 10 kr betalas vid start.

STARTAVGIFT  Utländska klubbar uppmanas betala startavgiften kontant idag, gäller inte klubbar som har bankkonto i Sverige. Tävlingskassören finns vid anmälan till Öppna klasser.

TERRÄNGBESKRIVNING  Detaljrik småkuperad skogsmark med ett rikt nät av större och mindre stigar. Måttlig kupering, bitvis stark för Elitserien. Mestadels mycket god framkomlighet, finns ett fåtal områden med ungskog och hyggen.

KARTA  Skala 1:10 000, ekv. 3-4 m. Reviderad 2003-2004 av Anders Sjögren. Offsettryckt år 2004. Kontrollerna sitter tätt – kolla kodsiffrorna.

KARTPROV  Vid starterna finns kartprov anslaget.

KontrollBESKRIVNING  Kontrollbeskrivning finns lösa att ta vid starten. Kontrollbeskrivningen finns EJ tryckt på kartan.

FÖRBJUDNA OMRÅDEN  Tomtmark samt på kartan och i terrängen markerade förbjudna områden, blå-gul snitsel, får ej beträdas.

RESULTAT  Resultat med sträcktider anslås på TC. Resultaten kommer att finnas på TSOK:s hemsida  www.tsok.se  efter tävlingen.

VILTRAPPORT Var vänlig rapportera iakttaget vilt vid viltrapporten på TC.

ÖVERDRAG  Transporteras från starterna till TC.

TOALETTER  Vid TC och vid starten.

DUSCH / OMKLÄDNING  Omklädning inomhus 700 m. Damer dusch inomhus, herrar dusch utomhus.

KLUBBTÄLT  Får endast sättas upp på anvisad plats.

PRISER  Prisutdelning för Elitserien planeras till 13.00. I övriga klasser sker prisutdelning efterhand när klasserna är klara. Klasserna HD10, HD12, U1-U4 och Inskolning får pris direkt efter målgång vid prisbordet mot uppvisande av karta. I klasserna HD14-21 normal prismängd. I klasserna HD35 och uppåt får endast segraren pris. Inga priser i Motions och Öppna klasser. Ej avhämtade priser tillfaller arrangören.

ÖVRIG SERVICE  Servering, sjukvård, barnpassning och sportförsäljning. Vi planerar att ha utsändning av speakerljud och resultatuppdatering från Elitserien on-line på Internet, se hemsidan för mer info. 

TÄVLINGSREGLER  SOFT:s Tävlingsregler gäller.

MAXTID  Maxtiden i samtliga klasser är 2,5 timmar.

TÄVLINGSLEDNING  Tävlingsledare Håkan Schmidt, elitserieansvarig Johan Fransson, banläggare Patrik Svantesson och Janne Mattson, tävlingskontrollant Hasse Johansson, bankontrollant Göran Nordh, dataansvarig Per Ivarsson.

STÄMPELSYSTEM EMIT

HYRBRICKOR 
Löpare i Motionsklasser, U1-U4, och föranmälda Inskolning får sin bricka vid starten.
Löpare i Öppna klasser och Inskolning anmälda på tävlingsdagen får sin bricka vid anmälan på TC.
Övriga löpare hämtar ut brickorna på väg till start. Var vänlig och respektera detta för att undvika trängsel och köer vid brickutlämningen. För dessa löpare finns ingen koppling mellan bricknummer och person dvs. man tar vilken bricka som helst.

Hyrda brickor återlämnas efter målgång. Icke återlämnad hyrbricka debiteras klubben med 400 kr.

STARTEN  :  Starten har tre fållor och man går in i fålla 1 tre min före start. Förloppet är sedan beroende på om det är tidsstart eller startstämpling.

Huvudklasser med tidsstart:

I fålla 1 får man backup-lappen som fästes i brickan. Det är viktigt att man är noga med fästandet av lappen. Instruktörer finns. På denna minut får man även kontrollbeskrivningen.

I fålla 2 nollar man sin bricka vilket är MYCKET VIKTIGT. Det är VIKTIGT att nollningen sker just på denna minut dvs. 60-120 sek före start. Ingen nollning i förtid (tjuvnollning). Vid nollningen får man en bekräftelse genom att startenheten blinkar. OBS kontrollenheterna i skogen blinkar EJ.

I fålla 3 får man sin karta och har en minut på sig att titta på den innan starten; gäller klasserna H/D10-16. Övriga klasser, H/D18 och äldre, får kartan i startögonblicket.

Motionsklasser, U1-U4, Inskolning och Öppna klasser med startstämpling:

I fålla 1 visar man sin bricka och back-up lapp för startpersonalen.

I fålla 2 tar man sin kontrollbeskrivning och sin karta förutom Motionsklasser H/D18 och äldre som får sin karta i startögonblicket. Kan sedan titta på kartan i valfri tid.

I fålla 3 säger man till startpersonalen att man vill starta, ställer sig i kö och sedan släpps man iväg lämpligen på hel minut. Efter startsignalen startstämplar man och springer iväg. Vid startstämplingen får man en bekräftelse genom att startenheten blinkar. OBS kontrollenheterna i skogen blinkar EJ. Motionsklasser H/D18 och äldre tar sin karta efter startstämplingen.

MÅLGÅNG
Man stämplar sig i mål på en av stämpelenheterna som sitter på mållinjen. Därefter anvisas en avläsningsenhet där avläsning sker. Vid avläsningen får man på en bildskärm se tid, nuvarande placering, ledaren och dennes tid. I slutet av fållan återlämnas hyrbrickor.

 LYCKA TILL I SKOGEN !

TROLLHÄTTANS SOK