PM VIKINGATRÄFFEN  2003-04-21

Trollhättans SOK hälsar alla hjärtligt välkomna till årets Vikingaträff !

 

Parkeringsavgift

Avgiften är 5 kr betalas på väg till TC.

 

START
Första ordinarie är start kl. 10:00. Efteranmälda startar före denna tid, se separat startlista.

Start 1: Orange/vit snitsel 500 m, väg.
Elitklasser, Långklasser, H16-H80, D16-D70

Start 2: Orange/blå snitsel 400 m, väg.
H14, H12, H10, D14, D12, D10, U1, U2, U3, U4, Inskolning, Motionsklasser, Öppna klasser

 

Motionsklasser och Öppna klasser har startstämpling och valfri starttid.

 

SAMMANSLAGNA KLASSER

D75 flyttad till D70, H20 flyttat till H21, H20M flyttad till H21M, D20M flyttad till D21M

 

INSKOLNING
Ny löpare Anmäls på TC. Gröna och röda gubbar förekommer. Starttid för nya löpare 10:30-11:30

 

ÖPPNA KLASSER 
Anmälan av vid TC. Start mellan: 9.30-11.30.
Avgift ungdom t o m 16 år 35 kr, övriga 80 kr.

KARTA
Skala 1:10 000 och 1:15 000, ekvidistans 5 m. Digitalt tryckt 2003. Kartritare: Kjell Melander, Carl-Henry Andersson reviderat 2002.

 

Skala 1:15 000 har följande klasser:

Elitklasser, Långklasser,H16-H40,D16-D40,H21M, H35M,Ö6,Ö9

 

Kontrollerna sitter tätt kolla kodsiffrorna.

 

Kontrolldefinitionen

Kontrolldefinitionen är tryckt på samtliga kartor samt finns lösa att ta vid starten. Kodsiffrorna tryckta vid kontrollerna på kartan

 

FÖRBJUDNA OMRÅDEN
Tomtmark samt på kartan markerade förbjudna områden får ej beträdas.

 

Vätska; på alla banor längre än 6 km. Markerade på Kartan.

 

En nyligen röjd stig; Snitslad med vitt i terrängen - inlagt med rött på alla kartor.

 

RADIOKONTROLL, FÖRVARNING OCH NUMMERLAPPAR
Nummerlappar bärs av samtliga löpare i Elitklasser. Självservering vid start. Nummer se på lista vid starten. Varvningskontroll vid TC för H21 E och D21 E.

 

ÖVERDRAG
Ingen transport av överdrag från start.

 

KNATTEKNAT
Start sker  mellan 9.00-11.00. Avgift 10 kr betalas vid start. 

 

STARTAVGIFT
Utländska klubbar uppmanas betala startavgiften kontant idag, gäller inte klubbar som har bankkonto i Sverige. Tävlingskassören finns vid anmälan till Öppna klasser.

 

TOALETTER
Endast vid TC.

 

DUSCH / OMKLÄDNING
400 m  omklädning och dusch utomhus, varmt vatten

 

PRISER
Prisutdelning sker efterhand när klasserna är klara. Klasserna HD10, HD12, och U-klasserna och Inskolning får pris direkt efter målgång vid prisbordet. Ej avhämtade priser tillfaller arrangören. I vuxenklassserna är det endast pris i elit- och huvudklasser.

 

INFORMATION/KLAGOMUR och VILTRAPPORT 
Finns i anslutning till målfållan.

 

ÖVRIG SERVICE
Servering, sjukvård och sportförsäljning. Ingen Barnpassning

 

STÄMPELSYSTEM EMIT
HYRBRICKOR 
Alla som har tilldelad starttid i startlistan hämtar hyrbricka på väg till starten (gäller även några inskolning och en öppen 7). Var vänlig och respektera detta för att undvika trängsel och köer vid brickutlämningen. Ingen koppling finns mellan bricknummer och person dvs. man tar vilken bricka som helst. Hyrda brickor återlämnas omedelbart efter målgång. Icke återlämnad hyrbricka debiteras klubben med 400 kr.

 

Gäller ej Öppna och Motionsklasser. Dessa klasser startstämplar.

Motionsklasserna får sin bricka vid starten.

Öppna klasser som anmäler sig på tävlingsdagen får brickan i samband med anmälan, samma sak de som anmäler sig till Inskolning på tävlingsdagen.

 

STARTEN
Starten har tre fållor och man går in i fålla 1 tre min före start.

I fålla 1 får man backup-lappen.  Backup-lappen fästes i brickan så att namn-etiketten INTE syns. Det är viktigt att man är noga med fästandet av lappen. Instruktörer finns. På denna minut får man även kontrollbeskrivningen.

I fålla 2 nollar man sin bricka vilket är MYCKET VIKTIGT. Det är VIKTIGT att nollningen sker just på denna minut dvs. 60-120 sek före start. Ingen nollning i förtid (tjuvnollning). Vid nollningen får man en bekräftelse genom att startenheten blinkar. OBS kontrollenheterna i skogen blinkar EJ.


I fålla 3 får alla ungdomsklasser sin karta och har alltså en minut på sig att titta på kartan innan start. Övriga får kartan i startögonblicket.

 

MÅLGÅNG
Man stämplar sig i mål på en av de tre uppsatta stämpelenheterna som sitter på mållinjen. Backuplapparna pagineras så tänk på ordningen i fållan efter målgång. Vid avläsningen får man på en bildskärm se tid, nuvarande placering, ledaren och dennes tid

 

RESULTAT   
Resultat med sträcktider anslås senast 30 min efter varje löpares målgång. Resultaten kommer att finnas på Internet på TSOK hemsida  www.tsok.se  efter tävlingen.

 

BRASKLAPP
Detta är femte tävlingen TSOK arrangerar med EMIT. De föregående har inte fungerat felfritt varför vi har utvecklat rutiner/system för att undvika problem. Dock, nya problem kan uppstå vilket vi ber om överseende med och hoppas att Du som deltagare står ut med detta. Vi hoppas att detta kommer att föra ol-administrationen framåt.

 

Tävlingsregler

SOFT:s Tävlingsregler gäller.

 

MAXTID
Maxtiden i samtliga klasser är 2,5 timmar.

 

TÄVLINGSLEDNING   
Tävlingsledare Johan Fransson    Banläggare Leif Johansson    Dataansvarig Per Ivarsson

 

LYCKA TILL I SKOGEN !

TROLLHÄTTANS SOK