PM VIKINGATRÄFFEN  2002-04-01

Trollhättans SOK hälsar alla hjärtligt välkomna till årets Vikingaträff !

 

START

Första ordinarie start kl. 10.00. Efteranmälda startar före denna tid, se separat startlista.
Klasserna HD 18, HD 20, HD21L och HD21 får kartan i startögonblicket

 

OBS! Tänk på att starterna lämnar TC åt olika håll. Start 2 följer allmän väg och start1 korsar allmän väg på väg till start och under tävlingen. Var snälla och iakttag försiktighet i närheten av dessa vägar.

 

Start 1: Orange/vit snitsel 1300 m, väg.
H21L, H21, H20, H18, H35, H40, H45, D21L, D21,Öppen 9

Start 2: Orange/blå snitsel 800 m, väg.
H50, H55, H60, H65, H70, H75, H80, H16, H14, H12, H10, H55M, H45M, H35M, H21M, D35, D40, D45, D 50, D55, D60, D65, D70, D20, D18, D16, D14, D12, D10, D35M, D45M, D55M, D20M, U1, U2, U3, U4, Inskolning, Öppen 1, Öppen 2, Öppen 3, Öppen 4, Öppen 5, Öppen 6, Öppen 7, Öppen 8

Start3:  Samma som start2.

 

STRUKNA KLASSER

Flyttade klasser H20M > H21M Inga anmälda D20M, D75 och H85.

 

INSKOLNING
Anmälan av icke föranmälda vid TC. Gröna och röda gubbar förekommer.

 

ÖPPNA KLASSER 
Anmälan av icke föranmälda vid TC. Starttid: 9.30-11.30. Starttid erhålles vid anmälan.
Avgift ungdom t o m 16 år 35 kr, övriga 80 kr.

KARTA
Skala 1:10 000, ekv. 3 m. Tryckt 2002. Kartritare: Kjell Larsson.

Kontrollerna sitter tät kolla kodsiffrorna.

 

Kontrolldefinitionen

Kontrolldefinitionen är tryckt på samtliga kartor samt finns lösa att ta vid starten. Angivelsen på kartan är kodsiffror över 100 svårlästa pga skevttryck 1:a siffran ligger i linjen.

FÖRBJUDNA OMRÅDEN
Tomtmark samt på kartan markerade förbjudna områden får ej beträdas.

 

VÄTSKA
Alla klasser från start 1 efter ca 5 km löpning.

 

RADIOKONTROLL, FÖRVARNING OCH NUMMERLAPPAR
För klass H21L och D21L. Varvningskontroll vid TC. Nummerlappar bärs av samtliga löpare i H21L och D21L. Självservering vid start. Nummer se på lista vid starten. Återlämnas efter målgång.

 

ÖVERDRAG
Transporteras från starterna till TC.

 

KNATTEKNAT
Start mellan 9.00-11.00. Avgift 10 kr betalas vid start. 

 

STARTAVGIFT
Utländska klubbar uppmanas betala startavgiften kontant idag. Tävlingskassören finns i sekretariatet.

 

TOALETTER
Vid TC samt vid starterna.

 

DUSCH / OMKLÄDNING
Finns på TC Herrar omklädning inomhus dusch utomhus Damer dusch inomhus, varmt vatten


PRISER
Prisutdelning sker efterhand när klasserna är klara. Klasserna HD10, HD12, och U-klasserna och Inskolning får pris direkt efter målgång vid prisbordet. Ej avhämtade priser tillfaller arrangören. Priser endast vuxna huvudklasser.

 

INFORMATION/KLAGOMUR och VILTRAPPORT 
Finns i anslutning till målfållan.

 

ÖVRIG SERVICE
Servering, sjukvård och sportförsäljning.

 

STÄMPELSYSTEM EMIT
HYRBRICKOR 
Hämtas ut av de tävlande på väg till start. Var vänlig och respektera detta för att undvika trängsel och köer vid brickutlämningen. Ingen koppling finns mellan bricknummer och person dvs. man tar vilken bricka som helst. Hyrda brickor återlämnas omedelbart efter målgång. Icke återlämnad hyrbricka debiteras klubben med 400 kr.

 

STARTEN
Starten har tre fållor och man går in i fålla 1 tre min före start.
I fålla 1 får man backup-lappen (i öppna klasser får man backup-lappen i samband med anmälan). Backup-lappen fästes i brickan så att namn-etiketten INTE syns. Det är viktigt att man är noga med fästandet av lappen. Instruktörer finns. På denna minut får man även kontrollbeskrivningen.
I fålla 2 nollar man sin bricka vilket är MYCKET VIKTIGT. Det är VIKTIGT att nollningen sker just på denna minut dvs. 60-120 sek före start. Ingen nollning i förtid (tjuvnollning). Vid nollningen får man en bekräftelse genom att startenheten blinkar. OBS kontrollenheterna i skogen blinkar EJ.
I fålla 3 får man sin karta och man har en minut på sig att titta på den innan starten. Utom rankingklasser.

 

MÅLGÅNG
Man stämplar sig i mål på en av de tre uppsatta stämpelenheterna som sitter på mållinjen. Backuplapparna pagineras så tänk på ordningen i efter målgång. Vid avläsningen får man på en bildskärm se nuvarande placering, tid och ledaren och dennes tid.

 

RESULTAT   
Resultat med sträcktider anslås senast 30 min efter varje löpares målgång. Resultaten kommer att finnas på Internet  www.tsok.se  efter tävlingen.

 

BRASKLAPP
Detta är fjärde tävlingen TSOK arrangerar med EMIT. De föregående har inte fungerat felfritt varför vi har utvecklat rutiner/system för att undvika problem. Dock, nya problem kan uppstå vilket vi ber om överseende med och hoppas att Du som deltagare står ut med detta. Vi hoppas att detta kommer att föra ol-administrationen framåt.

 

Tävlingsregler

SOFTs Tävlingsregler gäller.

 

MAXTID
Maxtiden i samtliga klasser är 2,5 timmar.

 

TÄVLINGSLEDNING   
Tävlingsledare Johan Fransson    Banläggare Ulf Smedberg    Dataansvarig Per Ivarsson

 

LYCKA TILL I SKOGEN !

TROLLHÄTTANS SOK