PM VIKINGATRÄFFEN 2001-04-16

Trollhättans SOK hälsar alla hjärtligt välkomna till årets Vikingaträff !

START
Första ordinarie start kl. 10.00. Efteranmälda startar före denna tid, se separat startlista.
Klasserna HD 18, HD 20, HD21L och HD21 får kartan i startögonblicket

OBS! Tänk på att starterna lämnar TC åt olika håll. Start 2 följer allmän väg och start1 korsar allmän väg. Var snälla och iakttag försiktighet i närheten av dessa vägar.

Start 1: Orange/vit snitsel 1800 m, väg.
H21L, H21, H20, H18, H35, H40, H45, H50, H55, D21L, D21, D20, H21M, H35M, H45M, D20M, Öppen 6, Öppen 8, Öppen 9
Start 2: Orange/blå snitsel 900 m, väg.
H60, H65, H70, H75, H80, H16, H14, H12, H10, H55M, D35, D40, D45, D 50, D55, D60, D65, D70, D18, D16, D14, D12, D10, D35M, D45M, D55M, D20M, U1, U2, U3, U4, Inskolning, Öppen 1, Öppen 2, Öppen 3, Öppen 4, Öppen 5, Öppen 7

STRUKNA KLASSER

På grund av för få anmälda har H20M, D21M och D75 strukits. Löparna är flyttade till H21M, Öppen 6 resp. D70.

INSKOLNING
Anmälan av icke föranmälda vid TC. Gröna och röda gubbar förekommer.

ÖPPNA KLASSER
Anmälan av icke föranmälda vid TC. Starttid: 9.30-11.30. Starttid erhålles vid anmälan.
Avgift ungdom t o m 16 år 30 kr, övriga 65 kr.
Öppen 1 2,4 km Öppen 2 3,3 km Öppen 3 4,2 km

Öppen 4 3,2 km Öppen 5 3,7 km Öppen 6 6,0 km
Öppen 7 3,5 km Öppen 8 5,2 km Öppen 9 7,0 km

KARTA
Skala 1:10 000, ekv. 3 m. Tryckt 2001. Kartritare: Kjell Larsson.

Kontrolldefinitionen

Kontrolldefinitionen är tryckt på samtliga kartor samt finns lösa att ta vid starten.

TERRÄNG
Skogsmark med inslag av bebyggelse. Delvis stigrikt,. Måttlig med inslag av kraftig kupering.
God framkomlighet. Områden med begränsad framkomlighet förekommer..
.

FÖRBJUDNA OMRÅDEN
Tomtmark samt på kartan markerade förbjudna områden får ej beträdas.

VÄTSKA
Alla klasser från start 1 efter ca 5 km löpning.

RADIOKONTROLL, FÖRVARNING OCH NUMMERLAPPAR
För klass H21L och D21L. Varvningskontroll vid TC. Nummerlappar bäres av samtliga löpare i H21L och D21L. Självservering vid start. Nummer se lista vid starten. Återlämnas efter målgång.

ÖVERDRAG
Transporteras från starterna till TC.

KNATTEKNAT
Start mellan 9.00-12.00. Avgift 10 kr betalas vid start.

STARTAVGIFT
Utländska klubbar uppmanas betala startavgiften kontant idag. Tävlingskassören finns i sekretariatet.

TOALETTER
Vid TC samt vid starterna.

DUSCH / OMKLÄDNING
Herrar och Damer varmdusch utomhus, avstånd 300 m.

PRISER
Prisutdelning sker efterhand när klasserna är klara. I öppna klasser och motionsklasser lottas priserna ut. Pristagare markeras på resultattavlan varefter priser hämtas vid prisbordet. Klasserna HD10, HD12, HD12L och Inskolning får pris direkt efter målgång vid prisbordet. Ej avhämtade priser tillfaller arrangören.

VILTRAPPORT
Finns i anslutning till målfållan.

INFORMATION/KLAGOMUR
I anslutning till målfållan.

ÖVRIG SERVICE
Servering, barnpassning, sjukvård och sportförsäljning.

MOBILTELEFON
Arrangören ber de tävlande att inte använda mobiltelefoner inom TC eftersom det ligger vid ett sjukhus.

STÄMPELSYSTEM EMIT
HYRBRICKOR
Hämtas ut av de tävlande på väg till start. Var vänlig och respektera detta för att undvika trängsel och köer vid brickutlämningen. Ingen koppling finns mellan bricknummer och person dvs. man tar vilken bricka som helst. Hyrda brickor återlämnas omedelbart efter målgång. Icke återlämnad hyrbricka debiteras klubben med 400 kr.

STARTEN
Starten har tre fållor och man går in i fålla 1 tre min före start.
I fålla 1 får man backup-lappen (i öppna klasser får man backup-lappen i samband med anmälan). Backup-lappen fästes i brickan så att namn-etiketten INTE syns. Det är viktigt att man är noga med fästandet av lappen. Instruktörer finns. På denna minut får man även kontrollbeskrivningen.
I fålla 2 nollar man sin bricka vilket är MYCKET VIKTIGT. Det är VIKTIGT att nollningen sker just på denna minut dvs. 60-120 sek före start. Ingen nollning i förtid (tjuvnollning). Vid nollningen får man en bekräftelse genom att startenheten blinkar. OBS kontrollenheterna i skogen blinkar EJ.
I fålla 3 får man sin karta och man har en minut på sig att titta på den innan starten. Utom rankingklasser.

MÅLGÅNG
Man stämplar sig i mål på en av de tre uppsatta stämpelenheterna som sitter på mållinjen. Det finns två målfållor och en funktionär väljer målfålla åt löparen. Löparen tar själv bort backuplappen från brickan. Brickan avläses och därefter samlas backup-lapparna in. Tänk på ordningen i målkön !
Om systemet säger att man är felstämplad går man direkt till information/klagomur. I sådana fall behåller löparen backup-lappen och det skrivs ett extra "startkort" som samlas in. Vid information/klagomur kollas brickan och backup-lappen och man får reda på vad som är fel. Vid målfållans slut får man på en bildskärm se sitt namn och sin tid. Man ser också placering och hur många som gått i mål.

RESULTAT
Resultat med sträcktider anslås senast 30 min efter varje löpares målgång. Tyvärr kan inte utlovas att resultatlistor för viss klass kommer att kunna säljas. Resultaten kommer att finnas på Internet www.tsok.se efter tävlingen.

BRASKLAPP
Detta är fjärde tävlingen TSOK arrangerar med EMIT. De föregående har inte fungerat felfritt varför vi har utvecklat rutiner/system för att undvika problem. Dock, nya problem kan uppstå vilket vi ber om överseende med och hoppas att Du som deltagare står ut med detta. Vi hoppas att detta kommer att föra ol-administrationen framåt.

MAXTID
Maxtiden i samtliga klasser är 2,5 timmar.

TÄVLINGSLEDNING
Tävlingsledare Johan Fransson Banläggare Leif Johansson Dataansvarig Per Ivarsson

LYCKA TILL I SKOGEN !

TROLLHÄTTANS SOK