VeteranOL-3-stad

STARTSIDA

Program Kontaktpersoner Resultat Bilder Länkar Poängpris

PM VIKINGATRÄFFEN 2000-04-24

Trollhättans SOK hälsar alla hjärtligt välkomna till årets Vikingaträff !

START
Första ordinarie start kl 10.00. Efteranmälda startar före denna tid, se separat startlista.
Start 1: Orange/vit snitsel 700 m, väg och åkermark.
H21L, H21, H20L, H18L, H18, H16, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, D21L, D21, D20L, D20, D18L, D18, D16, D35, D40, D45, D50, D55, Öppen 8, Öppen 9
Start 2: Orange/blå snitsel 800 m, väg och åkermark.
H21M, H20M, H16L, H14, H14L, H12, H12L, H10, H35M, H45M, H55M, H75, H80, D21M, D16L, D14, D14L, D12, D12L, D10, D35M, D45M, D55M, D60, D65, D70, Inskolning, Öppen 1, Öppen 2, Öppen 3, Öppen 6, Öppen 7
(OBSERVERA att Inskolning startar vid start 2, står fel i startlistan)

STRUKNA KLASSER
På grund av för få anmälda har H20 och D20M strukits. Löparna är flyttade till H20L resp D21M.

INSKOLNING
Anmälan av icke föranmälda vid TC. Gröna och röda gubbar förekommer.

ÖPPNA KLASSER
Anmälan av icke föranmälda vid TC. Starttid: 9.30-11.30. Starttid erhålles vid anmälan.
Avgift ungdom t o m 16 år 30 kr, övriga 65 kr.
Öppen1 2,4 km
Öppen2 3,3 km
Öppen3 4,4 km
Öppen6 5,3 km
Öppen7 3,2 km
Öppen8 5,0 km
Öppen9 7,0 km

KARTA
Skala 1:10 000, ekv 5 m. Tryckt 1998. Kartritare: Kjell Melander.
Höststormarna fällde en hel del skog i tävlingsområdet. Vid bärgning av detta virke har det den senaste tiden uppstått en del tillfälliga körstråk och körstigar i området. Dessa är ej markerade på tävlingskartan.

TERRÄNG
Skogsmark med inslag av kulturmark, delvis stigrikt, hyggen förekommer. Måttlig till stark kupering. God framkomlighet, områden med begränsad framkomlighet förekommer.

FÖRBJUDNA OMRÅDEN
Tomtmark samt på kartan markerade förbjudna områden får ej beträdas.

VÄTSKA
Klasserna H21L, H20L, H18L, D21L, H18, H21, H35, H40 och Ö9 har tillgång till vätska utmed banan. Markerat på kartan med fyrkanter.

RADIOKONTROLL OCH FÖRVARNING
För klass H21L och D21L.

NUMMERLAPPAR
Bäres av samtliga löpare i H21L och D21L. Självservering vid start. Återlämnas efter målgång. Ej återlämnad nummerlapp debiteras med 50 kr i efterhand.

ÖVERDRAG
Transporteras från starterna till TC.

KNATTEKNAT
Start mellan 9.00-12.00. Avg 10 kr betalas vid start.

STARTAVGIFT
Utländska klubbar uppmanas betala startavgiften kontant idag. Tävlingskassören finns i sekretariatet.

TOALETTER
Vid TC samt vid starterna.

DUSCH / OMKLÄDNING
Herrar varmdusch utomhus, avstånd 200 m. Damer inomhus.

PRISER
Prisutdelning sker efterhand när klasserna är klara.
I öppna klasser lottas priserna ut. Pristagare markeras på resultattavlan. Priser hämtas vid prisbordet.
Klasserna HD10, HD12, HD12L och Inskolning får pris direkt efter målgång vid prisbordet.
Ej avhämtade priser tillfaller arrangören.

VILTRAPPORT
I anslutning till målfållan.

INFORMATION/KLAGOMUR
I anslutning till målfållan.

ÖVR SERVICE
Servering, barnpassning, sjukvård och sportförsäljning.

MOBILTELEFON
Arrangören ber de tävlande att inte använda mobiltelefoner inom tävlingsområdet eftersom arrangören använder egna mobiltelfoner i arrangemanget och täckningen/kapaciteten i tävlingsområdet är begränsad.

MAXTID
Maxtiden i samtliga klasser är 2,5 timmar.

TÄVLINGSLEDNING
Tävlingsledare Håkan Schmidt
Banläggare Leif Johansson
Dataansvarig Per Ivarsson

STÄMPELSYSTEM EMIT
HYRBRICKOR
Hämtas ut av de tävlande på väg till start. Var vänlig och respektera detta för att undvika trängsel och köer vid brickutlämningen. Ingen koppling finns mellan bricknummer och person dvs man tar vilken bricka som helst.
I Öppna Klasser får man backup-lappen i samband med anmälan. På denna lapp finns Deltagarnr, förkortat Namn, Klass och Starttid. Lappen visas i starten.
Hyrda brickor återlämnas omedelbart efter målgång. Icke återlämnad hyrbricka debiteras klubben med 400 kr.

STARTEN
Starten har tre fållor och man går in i fålla 1 tre min före start.
I fålla 1 får man backup-lappen som fästes i brickan så att namn-etiketten INTE syns. Det är viktigt att man är noga med fästandet av lappen. Instruktörer finns. På denna minut får man även kontrollbeskrivningen.
I fålla 2 nollar man sin bricka vilket är MYCKET VIKTIGT. Det är VIKTIGT att nollningen sker just på denna minut dvs 60-120 sek före start. Ingen nollning i förtid (tjuvnollning). Vid nollningen får man en bekräftelse genom att startenheten blinkar. OBS enheterna i skogen blinkar EJ.
I fålla 3 får man sin karta och man har en minut på sig att titta på den innan starten.

MÅLGÅNG
Man stämplar sig i mål på en av de fyra uppsattta stämpelenheterna som sitter på mållinjen. Det finns två målfållor och en funktionär väljer målfålla åt löparen. Löparen tar själv bort backuplappen från brickan. Brickan avläses och man får på en bildskärm se sitt namn och tid och om man stämplat rätt. Man ser också placering och hur många som gått i mål. Därefter samlas backup-lapparna in. Tänk på ordningen i målkön !
Om man kommer upp som felstämplad på bildskärmen går man sedan direkt till information/klagomur. I sådana fall behåller löparen backup-lappen och det skrivs ett extra "startkort" som samlas in. Vid information/klagomur kollas brickan och backup-lappen och man får reda på vad som är fel.

RESULTAT
Resultat med sträcktider anslås senast 30 min efter varje löpares målgång. Tyvärr kan inte utlovas att resultatlistor för viss klass kommer att kunna säljas.
Resultaten kommer att finnas på Internet www.tsok.se efter tävlingen.

BRASKLAPP
Detta är tredje tävlingen TSOK arrangerar med EMIT. De föregående har inte fungerat felfritt varför vi har utvecklat rutiner/system för att undvika problem. Dock, nya problem kan uppstå vilket vi ber om överseende med och hoppas att Du som deltagare står ut med detta. Vi hoppas att detta kommer att föra ol-administrationen framåt.

 

LYCKA TILL I SKOGEN !

TROLLHÄTTANS SOK

Webbansvarig Göran Nordh TSK  0520-31106 :  Skicka e-post