Stämpelstart på Vikingaträffen 2003.

 

Alla öppna klasser och inskolning som anmäler sig på tävlingsdagen får starta på valfri starttid – egentligen när startpersonalen släpper iväg dem. Man bör undvika att starta två i samma klass på samma minut om inte löparna uttryckligen vill springa par.

På tal om par finns det ett antal i U-klasserna som är anmälda i par: Dessa skall bara ha en bricka (en tävlande) men två kartor.

 

De som anmält sig på tävlingsdagen får sin bricka vid anmälan.

Alla i motionsklass får sin bricka med backuplapp i starten.

En enda löpare i Ö7 samt ett 10-tal i inskolning som föranmält sig tar sin bricka på väg till starten precis som alla tävlingsklasser.

 

Förslag till rutin vid stämpelstart:

1.    Löpare i motionsklass anmäler sig först vid speciellt bord och får där sin bricka med backuplapp. Övriga går direkt på punkt 2.

2.    Löpare visar upp sin bricka med backuplapp och man får sin karta och kan ta sin kontrollbeskrivning. Sedan kan  man titta på kartan i valfri tid.

3.    När man är mogen att starta säger man till startpersonalen att man vill starta – ev får man ställa sig i kö – och sedan släpps man iväg lämpligen på hel minut. Helst skall startpersonalen skriva med blyerts vilken starttid man får på backuplappen. Så fort man nollat sin bricka kan man springa iväg.
 

 

Per Ivarsson   070-54 29092      pi@leissner.se