FÖRSLAG till PM för SAKO:s träningar under 2004

De senaste åren har följande motto för träningar försökt införas:

0. Nytt för 2002 var att vi ska försöka få fler ungdomar på träningarna genom att se till så att det finns en bra ungdomsbana varje gång. Kanske oxå en ordentlig plan med olika tema för varje träning. Även på natttcuperna införs en kort lätt 3 km-bana.
Detta med tema skall oxå gälla långa banorna åtminstone vid några tillfällen.
En nyhet som beslutades på årsmötet är att en 3 km svår bana bör finnas.
Den lätta banan bör vara gul (HD12) och den svåra korta röd (HD14). Mellan och långa äro blå-svarta. Se exempel på banor med de olika färgerna.

1. Använda de bästa kartorna vi har och undvika klubbstuge-kartorna.

2. Färdig-inritade banor. TSOK, VSK och OKS har färgkopiatorer som kopierar till självkostnadspriset 5 kr/a4-karta. Klarar också förstoring. Enl upgift kan man trycka i bra kvalité för under 3 kr/a4-karta på MultiBild AB i Vbg tel 0521-71 11 70 dit man kan mail:a en EPS-fil från OCAD.

3. Mer attraktiva arrangemang typ slingor, gemensam start, poäng-ol mm. Uttnyttja tävlingskontrollerna mer. Se vidare förslag på tränings-program.

4. Redan innan säsongen bestämma banläggare och exakt plats (el åtminstone karta) för varje träning. Detta har flera fördelar: Lättare för varje klubb att fixa banläggare (lättare att lova när det ligger flera månader framåt), bättre VOF-info, bra att visa jägarna.

5. En riktig resultatlista framställs efter varje träning. Ev gör man någon sammanställning efter något handicap-system. Ett absolut minimum-krav är att en deltagarlista upprättas.

6. Ingen betalning skall tas ut av de tränande beslöts på mötet 10 jan 2000 i Gipens klubbhus. Gäller även för dusch och bastu i samband med SAKO-träning.

7. Elektronisk stämpling är önskvärt.

8. Sommartid är det önskvärt att man har närhet till badplats vid träningarna.

Träningarna fram till och med mars bör avslutas vid ställe där man kan komma in och åtminstone värma sig. Helst också duscha.

Statistik över deltagarantalet på TSOK:s SAKO-träningar:
   Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  Total Snitt
1997    32 14  49      55  35           185  37
1998    15 20  52      48  55        12   202  34
1999  15 12 33  30   22  35  33    20   11 10 238  22
2000 14 13 12 26  42   36  37  42    15   20   257  26
2001  22  7  7  80 24 35  56  28 35  12   25   331  31
2002  26 27 68  65  16+49  49  30 33  28   23   414  38 
2003  41 15 57 16 33 80     65    43  10   24   384  38.4
Tendensen håller i sig: Deltagarantalet forsätter att öka ! På TSOK:s hittils i år genomförda 10 träningar var det ett snitt dryga 38 pers. TSOK:s öppna KM i budkavle var succé med hela 80 deltagare.
Totalt arrangerades 47 ol-träningar och över 1600 starter gjordes. Ungdomsserien, GÄM-tävlingarna och långpassen är INTE medräknade.

Götaälvdalskretsens (SAKO) trän+tävlingar 2004 (www.tsok.se/inbj/sako04.htm)