TIF, lag 1

 

Lagnummer :   1.

 

Klass :       1.

 

Placering :   3.  av   47.

 

Sluttid :     2.21.25

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       7.04          7.04

varv    2.       7.46         14.50

varv    3.       8.15         23.05

varv    4.       7.48         30.53

varv    5.       7.47         38.40

varv    6.       8.14         46.54

varv    7.       7.19         54.13

varv    8.       7.50       1.02.03

varv    9.       8.23       1.10.26

varv   10.       7.55       1.18.21

varv   11.       8.47       1.27.08

varv   12.       8.11       1.35.19

varv   13.       8.13       1.43.32

varv   14.       6.13       1.49.45

varv   15.       7.57       1.57.42

varv   16.       7.59       2.05.41

varv   17.       8.25       2.14.06

varv   18.       7.19       2.21.25

 

 

 

 

 

Hälle IF

 

Lagnummer :   2.

 

Klass :       1.

 

Placering :   4.  av   47.

 

Sluttid :     2.26.19

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       7.27          7.27

varv    2.       8.34         16.01

varv    3.       8.50         24.51

varv    4.       8.18         33.09

varv    5.       8.01         41.10

varv    6.       8.31         49.41

varv    7.       9.09         58.50

varv    8.       8.32       1.07.22

varv    9.       8.45       1.16.07

varv   10.       7.55       1.24.02

varv   11.       7.57       1.31.59

varv   12.       7.45       1.39.44

varv   13.       8.22       1.48.06

varv   14.       7.47       1.55.53

varv   15.       8.21       2.04.14

varv   16.       7.26       2.11.40

varv   17.       7.42       2.19.22

varv   18.       6.57       2.26.19

 

 

 

 

 

Hagbergs Bil AB

 

Lagnummer :   3.

 

Klass :       1.

 

Placering :   6.  av   47.

 

Sluttid :     2.28.10

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       7.30          7.30

varv    2.       7.30         15.00

varv    3.       7.41         22.41

varv    4.       7.50         30.31

varv    5.       7.38         38.09

varv    6.       7.55         46.04

varv    7.       8.10         54.14

varv    8.       9.06       1.03.20

varv    9.       8.52       1.12.12

varv   10.       8.41       1.20.53

varv   11.       9.11       1.30.04

varv   12.       7.37       1.37.41

varv   13.       7.30       1.45.11

varv   14.       8.38       1.53.49

varv   15.       7.59       2.01.48

varv   16.       7.39       2.09.27

varv   17.       9.10       2.18.37

varv   18.       9.33       2.28.10

 

 

 

 

 

TIF, lag 2

 

Lagnummer :   4.

 

Klass :       1.

 

Placering :   9.  av   47.

 

Sluttid :     2.48.58

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       8.19          8.19

varv    2.       8.44         17.03

varv    3.       9.26         26.29

varv    4.       9.19         35.48

varv    5.       9.58         45.46

varv    6.       8.54         54.40

varv    7.      10.33       1.05.13

varv    8.       8.43       1.13.56

varv    9.      10.21       1.24.17

varv   10.       9.59       1.34.16

varv   11.       9.25       1.43.41

varv   12.       8.25       1.52.06

varv   13.       9.37       2.01.43

varv   14.       9.36       2.11.19

varv   15.       9.58       2.21.17

varv   16.       9.04       2.30.21

varv   17.      11.00       2.41.21

varv   18.       7.37       2.48.58

 

 

 

 

 

Ryda SK

 

Lagnummer :   5.

 

Klass :       1.

 

Placering :   7.  av   47.

 

Sluttid :     2.44.54

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       8.01          8.01

varv    2.       8.58         16.59

varv    3.       8.07         25.06

varv    4.       8.14         33.20

varv    5.       9.49         43.09

varv    6.       8.17         51.26

varv    7.      10.01       1.01.27

varv    8.       8.54       1.10.21

varv    9.       8.58       1.19.19

varv   10.      10.14       1.29.33

varv   11.       8.58       1.38.31

varv   12.       8.58       1.47.29

varv   13.      10.06       1.57.35

varv   14.       9.51       2.07.26

varv   15.       9.51       2.17.17

varv   16.       9.20       2.26.37

varv   17.       8.25       2.35.02

varv   18.       9.52       2.44.54

 

 

 

 

 

Ambulansmotion

 

Lagnummer :   6.

 

Klass :       1.

 

Placering :  18.  av   47.

 

Sluttid :     3.12.11

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      10.40         10.40

varv    2.       9.48         20.28

varv    3.      10.50         31.18

varv    4.      10.17         41.35

varv    5.      11.05         52.40

varv    6.      10.33       1.03.13

varv    7.      12.09       1.15.22

varv    8.      11.44       1.27.06

varv    9.       9.56       1.37.02

varv   10.      12.07       1.49.09

varv   11.      10.08       1.59.17

varv   12.       9.46       2.09.03

varv   13.      12.20       2.21.23

varv   14.      11.14       2.32.37

varv   15.      10.09       2.42.46

varv   16.       9.18       2.52.04

varv   17.      10.01       3.02.05

varv   18.      10.06       3.12.11

 

 

 

 

 

SK Granan, senior

 

Lagnummer :   7.

 

Klass :       1.

 

Placering :   9.  av   47.

 

Sluttid :     2.50.39

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       7.51          7.51

varv    2.      10.15         18.06

varv    3.      10.16         28.22

varv    4.       9.47         38.09

varv    5.       8.15         46.24

varv    6.      10.10         56.34

varv    7.      10.21       1.06.55

varv    8.       7.41       1.14.36

varv    9.       9.21       1.23.57

varv   10.      10.50       1.34.47

varv   11.       8.43       1.43.30

varv   12.       8.15       1.51.45

varv   13.      10.55       2.02.40

varv   14.       9.24       2.12.04

varv   15.      10.24       2.22.28

varv   16.      11.11       2.33.39

varv   17.      11.39       2.45.18

varv   18.       5.21       2.50.39

 

 

 

 

 

SK Granan, ungdom

 

Lagnummer :   8.

 

Klass :       1.

 

Placering :  11.  av   47.

 

Sluttid :     3.03.23

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       9.14          9.14

varv    2.      10.10         19.24

varv    3.       8.49         28.13

varv    4.      10.30         38.43

varv    5.      11.23         50.06

varv    6.       8.40         58.46

varv    7.      10.49       1.09.35

varv    8.      10.32       1.20.07

varv    9.      10.39       1.30.46

varv   10.       8.49       1.39.35

varv   11.       8.30       1.48.05

varv   12.      10.55       1.59.00

varv   13.      11.52       2.10.52

varv   14.      10.56       2.21.48

varv   15.       9.55       2.31.43

varv   16.      10.07       2.41.50

varv   17.      12.29       2.54.19

varv   18.       9.04       3.03.23

 

 

 

 

 

Thn Konståkningsförening

 

Lagnummer :   9.

 

Klass :       1.

 

Placering :  46.  av   47.

 

Sluttid :     3.53.42

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      11.54         11.54

varv    2.      15.03         26.57

varv    3.      12.52         39.49

varv    4.      13.08         52.57

varv    5.      12.32       1.05.29

varv    6.      13.58       1.19.27

varv    7.      14.07       1.33.34

varv    8.      11.05       1.44.39

varv    9.      11.41       1.56.20

varv   10.      11.34       2.07.54

varv   11.      14.04       2.21.58

varv   12.      13.41       2.35.39

varv   13.      15.34       2.51.13

varv   14.      13.13       3.04.26

varv   15.      12.28       3.16.54

varv   16.      12.05       3.28.59

varv   17.      12.25       3.41.24

varv   18.      12.18       3.53.42

 

 

 

 

 

JEHMSA

 

Lagnummer :  10.

 

Klass :       1.

 

Placering :  35.  av   47.

 

Sluttid :     3.31.50

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      14.10         14.10

varv    2.      15.27         29.37

varv    3.      15.00         44.37

varv    4.      11.16         55.53

varv    5.      11.41       1.07.34

varv    6.      11.47       1.19.21

varv    7.      10.54       1.30.15

varv    8.      11.19       1.41.34

varv    9.      11.42       1.53.16

varv   10.      10.39       2.03.55

varv   11.      10.56       2.14.51

varv   12.      10.28       2.25.19

varv   13.      12.11       2.37.30

varv   14.      12.10       2.49.40

varv   15.      11.53       3.01.33

varv   16.       9.57       3.11.30

varv   17.      10.20       3.21.50

varv   18.      10.00       3.31.50

 

 

 

 

 

X-runners

 

Lagnummer :  11.

 

Klass :       1.

 

Placering :  45.  av   47.

 

Sluttid :     3.49.31

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      12.11         12.11

varv    2.      12.42         24.53

varv    3.      10.54         35.47

varv    4.      13.50         49.37

varv    5.      12.54       1.02.31

varv    6.      10.59       1.13.30

varv    7.      12.09       1.25.39

varv    8.      12.48       1.38.27

varv    9.      21.37       2.00.04

varv   10.       8.57       2.09.01

varv   11.      15.27       2.24.28

varv   12.      10.26       2.34.54

varv   13.       8.38       2.43.32

varv   14.      18.41       3.02.13

varv   15.      10.06       3.12.19

varv   16.      13.42       3.26.01

varv   17.      11.28       3.37.29

varv   18.      12.02       3.49.31

 

 

 

 

 

The Mighty Validators

 

Lagnummer :  12.

 

Klass :       1.

 

Placering :  12.  av   47.

 

Sluttid :     3.04.44

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       7.37          7.37

varv    2.       8.02         15.39

varv    3.       9.48         25.27

varv    4.       9.29         34.56

varv    5.       8.54         43.50

varv    6.       7.58         51.48

varv    7.      11.50       1.03.38

varv    8.       9.54       1.13.32

varv    9.      13.13       1.26.45

varv   10.       9.47       1.36.32

varv   11.      11.15       1.47.47

varv   12.       9.57       1.57.44

varv   13.      11.08       2.08.52

varv   14.      12.40       2.21.32

varv   15.       9.38       2.31.10

varv   16.      11.24       2.42.34

varv   17.      12.27       2.55.01

varv   18.       9.43       3.04.44

 

 

 

 

 

Thn Badmintonförening

 

Lagnummer :  13.

 

Klass :       1.

 

Placering :  10.  av   47.

 

Sluttid :     2.58.03

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       8.47          8.47

varv    2.       9.01         17.48

varv    3.       9.24         27.12

varv    4.       9.00         36.12

varv    5.       9.29         45.41

varv    6.      10.16         55.57

varv    7.       9.59       1.05.56

varv    8.      10.15       1.16.11

varv    9.       9.28       1.25.39

varv   10.       9.29       1.35.08

varv   11.       9.11       1.44.19

varv   12.       9.15       1.53.34

varv   13.       9.45       2.03.19

varv   14.      11.16       2.14.35

varv   15.      10.50       2.25.25

varv   16.      11.00       2.36.25

varv   17.       7.53       2.44.18

varv   18.      13.45       2.58.03

 

 

 

 

 

Strömbergs Löparäss

 

Lagnummer :  14.

 

Klass :       1.

 

Placering :  14.  av   47.

 

Sluttid :     3.07.14

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       9.27          9.27

varv    2.      10.24         19.51

varv    3.      16.59         36.50

varv    4.       9.26         46.16

varv    5.       9.45         56.01

varv    6.      10.38       1.06.39

varv    7.      10.34       1.17.13

varv    8.      10.56       1.28.09

varv    9.       9.24       1.37.33

varv   10.      10.52       1.48.25

varv   11.      10.50       1.59.15

varv   12.       9.24       2.08.39

varv   13.       9.39       2.18.18

varv   14.       8.35       2.26.53

varv   15.       9.32       2.36.25

varv   16.      10.55       2.47.20

varv   17.       8.55       2.56.15

varv   18.      10.59       3.07.14

 

 

 

 

 

Team Nike

 

Lagnummer :  15.

 

Klass :       1.

 

Placering :   1.  av   47.

 

Sluttid :     2.13.06

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       6.46          6.46

varv    2.       7.38         14.24

varv    3.       7.38         22.02

varv    4.       7.12         29.14

varv    5.       7.34         36.48

varv    6.       7.01         43.49

varv    7.       7.33         51.22

varv    8.       7.35         58.57

varv    9.       7.12       1.06.09

varv   10.       7.39       1.13.48

varv   11.       7.09       1.20.57

varv   12.       8.04       1.29.01

varv   13.       7.10       1.36.11

varv   14.       7.15       1.43.26

varv   15.       7.19       1.50.45

varv   16.       7.44       1.58.29

varv   17.       7.19       2.05.48

varv   18.       7.18       2.13.06

 

 

 

 

 

Leissner Data

 

Lagnummer :  16.

 

Klass :       1.

 

Placering :   2.  av   47.

 

Sluttid :     2.15.32

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       6.36          6.36

varv    2.       7.59         14.35

varv    3.       7.54         22.29

varv    4.       6.42         29.11

varv    5.       8.12         37.23

varv    6.       8.03         45.26

varv    7.       7.04         52.30

varv    8.       7.47       1.00.17

varv    9.       6.55       1.07.12

varv   10.       7.30       1.14.42

varv   11.       7.58       1.22.40

varv   12.       7.14       1.29.54

varv   13.       7.26       1.37.20

varv   14.       8.09       1.45.29

varv   15.       6.57       1.52.26

varv   16.       7.44       2.00.10

varv   17.       8.23       2.08.33

varv   18.       6.59       2.15.32

 

 

 

 

 

OK Flundrehofs seniorer

 

Lagnummer :  17.

 

Klass :       1.

 

Placering :  32.  av   47.

 

Sluttid :     3.29.48

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      10.34         10.34

varv    2.      11.34         22.08

varv    3.      14.19         36.27

varv    4.       9.50         46.17

varv    5.      11.17         57.34

varv    6.      12.10       1.09.44

varv    7.      10.01       1.19.45

varv    8.      11.43       1.31.28

varv    9.      10.14       1.41.42

varv   10.      11.12       1.52.54

varv   11.      13.14       2.06.08

varv   12.      13.16       2.19.24

varv   13.      10.50       2.30.14

varv   14.      15.58       2.46.12

varv   15.       8.23       2.54.35

varv   16.      10.59       3.05.34

varv   17.      13.28       3.19.02

varv   18.      10.46       3.29.48

 

 

 

 

 

MÅG-joggarna

 

Lagnummer :  18.

 

Klass :       1.

 

Placering :  44.  av   47.

 

Sluttid :     3.48.55

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      14.29         14.29

varv    2.      10.05         24.34

varv    3.       9.01         33.35

varv    4.      14.37         48.12

varv    5.      17.37       1.05.49

varv    6.      14.21       1.20.10

varv    7.      17.07       1.37.17

varv    8.       9.15       1.46.32

varv    9.      17.46       2.04.18

varv   10.       9.59       2.14.17

varv   11.      14.51       2.29.08

varv   12.      12.12       2.41.20

varv   13.       7.46       2.49.06

varv   14.      13.47       3.02.53

varv   15.      15.35       3.18.28

varv   16.      10.06       3.28.34

varv   17.      11.05       3.39.39

varv   18.       9.16       3.48.55

 

 

 

 

 

Biffarna

 

Lagnummer :  19.

 

Klass :       1.

 

Placering :  24.  av   47.

 

Sluttid :     3.17.32

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       9.18          9.18

varv    2.      10.12         19.30

varv    3.      12.42         32.12

varv    4.      12.09         44.21

varv    5.      11.10         55.31

varv    6.       9.34       1.05.05

varv    7.      12.13       1.17.18

varv    8.      10.40       1.27.58

varv    9.      11.17       1.39.15

varv   10.      10.08       1.49.23

varv   11.       9.39       1.59.02

varv   12.      11.58       2.11.00

varv   13.      11.44       2.22.44

varv   14.       9.56       2.32.40

varv   15.      12.25       2.45.05

varv   16.       8.47       2.53.52

varv   17.      12.35       3.06.27

varv   18.      11.05       3.17.32

 

 

 

 

 

Canon Business Center

 

Lagnummer :  20.

 

Klass :       1.

 

Placering :  42.  av   47.

 

Sluttid :     3.39.48

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      10.16         10.16

varv    2.      14.06         24.22

varv    3.      13.22         37.44

varv    4.      15.55         53.39

varv    5.      13.39       1.07.18

varv    6.      10.27       1.17.45

varv    7.      10.45       1.28.30

varv    8.      10.13       1.38.43

varv    9.      10.23       1.49.06

varv   10.      11.08       2.00.14

varv   11.      10.35       2.10.49

varv   12.      14.12       2.25.01

varv   13.      10.41       2.35.42

varv   14.      15.01       2.50.43

varv   15.      14.43       3.05.26

varv   16.      11.26       3.16.52

varv   17.      11.51       3.28.43

varv   18.      11.05       3.39.48

 

 

 

 

 

Slang pöjkera

 

Lagnummer :  21.

 

Klass :       1.

 

Placering :  17.  av   47.

 

Sluttid :     3.11.13

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       9.36          9.36

varv    2.      10.48         20.24

varv    3.      10.28         30.52

varv    4.      11.18         42.10

varv    5.      11.11         53.21

varv    6.      10.30       1.03.51

varv    7.      10.20       1.14.11

varv    8.       8.58       1.23.09

varv    9.      12.31       1.35.40

varv   10.       8.43       1.44.23

varv   11.      11.37       1.56.00

varv   12.      10.44       2.06.44

varv   13.      11.15       2.17.59

varv   14.      10.27       2.28.26

varv   15.      11.42       2.40.08

varv   16.       9.16       2.49.24

varv   17.      11.09       3.00.33

varv   18.      10.40       3.11.13

 

 

 

 

 

Flying

 

Lagnummer :  22.

 

Klass :       1.

 

Placering :  27.  av   47.

 

Sluttid :     3.22.18

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      10.19         10.19

varv    2.      11.17         21.36

varv    3.      11.36         33.12

varv    4.      15.16         48.28

varv    5.      10.20         58.48

varv    6.       9.16       1.08.04

varv    7.      10.58       1.19.02

varv    8.      12.47       1.31.49

varv    9.      11.45       1.43.34

varv   10.      10.58       1.54.32

varv   11.       8.41       2.03.13

varv   12.      12.57       2.16.10

varv   13.      12.40       2.28.50

varv   14.       9.18       2.38.08

varv   15.      12.38       2.50.46

varv   16.      11.30       3.02.16

varv   17.      10.44       3.13.00

varv   18.       9.18       3.22.18

 

 

 

 

 

Performence Control

 

Lagnummer :  23.

 

Klass :       1.

 

Placering :  26.  av   47.

 

Sluttid :     3.21.44

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       8.59          8.59

varv    2.      10.32         19.31

varv    3.      10.16         29.47

varv    4.       9.31         39.18

varv    5.      10.51         50.09

varv    6.      10.21       1.00.30

varv    7.       9.21       1.09.51

varv    8.      11.43       1.21.34

varv    9.      12.10       1.33.44

varv   10.       9.52       1.43.36

varv   11.      14.20       1.57.56

varv   12.      11.33       2.09.29

varv   13.      11.23       2.20.52

varv   14.      13.11       2.34.03

varv   15.       9.52       2.43.55

varv   16.      13.01       2.56.56

varv   17.       9.25       3.06.21

varv   18.      15.23       3.21.44

 

 

 

 

 

LK TV-88, lag 1

 

Lagnummer :  24.

 

Klass :       1.

 

Placering :  20.  av   47.

 

Sluttid :     3.14.52

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       9.20          9.20

varv    2.      11.05         20.25

varv    3.      10.32         30.57

varv    4.      11.42         42.39

varv    5.      11.47         54.26

varv    6.       8.13       1.02.39

varv    7.       9.38       1.12.17

varv    8.      12.37       1.24.54

varv    9.      11.15       1.36.09

varv   10.      11.30       1.47.39

varv   11.      11.40       1.59.19

varv   12.      10.01       2.09.20

varv   13.       8.19       2.17.39

varv   14.      11.52       2.29.31

varv   15.      11.53       2.41.24

varv   16.      11.08       2.52.32

varv   17.      12.07       3.04.39

varv   18.      10.13       3.14.52

 

 

 

 

 

Mekanik

 

Lagnummer :  25.

 

Klass :       1.

 

Placering :  40.  av   47.

 

Sluttid :     3.36.29

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      11.19         11.19

varv    2.      16.40         27.59

varv    3.      12.11         40.10

varv    4.       9.54         50.04

varv    5.       9.00         59.04

varv    6.      10.54       1.09.58

varv    7.       9.36       1.19.34

varv    8.      12.57       1.32.31

varv    9.      11.08       1.43.39

varv   10.      14.52       1.58.31

varv   11.      17.20       2.15.51

varv   12.      13.08       2.28.59

varv   13.      12.38       2.41.37

varv   14.      10.50       2.52.27

varv   15.      10.47       3.03.14

varv   16.      10.44       3.13.58

varv   17.      11.39       3.25.37

varv   18.      10.52       3.36.29

 

 

 

 

 

IITIANS from India

 

Lagnummer :  26.

 

Klass :       1.

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      12.31         12.31

varv    2.      12.59         25.30

varv    3.      14.15         39.45

varv    4.      14.52         54.37

varv    5.      12.33       1.07.10

varv    6.      15.46       1.22.56

varv    7.      16.18       1.39.14

varv    8.      16.24       1.55.38

varv    9.      12.48       2.08.26

 

                    BRUTIT

 

 

 

 

 

Kambos kurirer

 

Lagnummer :  27.

 

Klass :       1.

 

Placering :  34.  av   47.

 

Sluttid :     3.30.56

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      10.29         10.29

varv    2.      11.58         22.27

varv    3.      11.23         33.50

varv    4.      13.44         47.34

varv    5.       9.35         57.09

varv    6.       9.57       1.07.06

varv    7.       9.12       1.16.18

varv    8.       9.12       1.25.30

varv    9.      12.28       1.37.58

varv   10.      10.53       1.48.51

varv   11.       9.19       1.58.10

varv   12.      10.14       2.08.24

varv   13.      24.54       2.33.18

varv   14.       9.39       2.42.57

varv   15.       9.16       2.52.13

varv   16.      16.17       3.08.30

varv   17.      10.29       3.18.59

varv   18.      11.57       3.30.56

 

 

 

 

 

Släktträffen

 

Lagnummer :  28.

 

Klass :       1.

 

Placering :  37.  av   47.

 

Sluttid :     3.32.16

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       9.01          9.01

varv    2.      13.17         22.18

varv    3.       8.37         30.55

varv    4.      10.22         41.17

varv    5.      11.00         52.17

varv    6.      13.08       1.05.25

varv    7.      11.07       1.16.32

varv    8.      10.02       1.26.34

varv    9.      13.31       1.40.05

varv   10.      16.31       1.56.36

varv   11.      11.43       2.08.19

varv   12.      11.25       2.19.44

varv   13.      11.05       2.30.49

varv   14.      15.50       2.46.39

varv   15.      10.13       2.56.52

varv   16.      14.06       3.10.58

varv   17.      12.19       3.23.17

varv   18.       8.59       3.32.16

 

 

 

 

 

Toleransviddernas löparsäll

 

Lagnummer :  29.

 

Klass :       1.

 

Placering :  29.  av   47.

 

Sluttid :     3.26.05

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       9.38          9.38

varv    2.       9.50         19.28

varv    3.      11.12         30.40

varv    4.      10.41         41.21

varv    5.      10.00         51.21

varv    6.      14.07       1.05.28

varv    7.      11.21       1.16.49

varv    8.      14.09       1.30.58

varv    9.      12.30       1.43.28

varv   10.       8.19       1.51.47

varv   11.      11.48       2.03.35

varv   12.      10.38       2.14.13

varv   13.      10.09       2.24.22

varv   14.      13.10       2.37.32

varv   15.      10.44       2.48.16

varv   16.      12.03       3.00.19

varv   17.      14.59       3.15.18

varv   18.      10.47       3.26.05

 

 

 

 

 

Löpmagarna

 

Lagnummer :  30.

 

Klass :       1.

 

Placering :  23.  av   47.

 

Sluttid :     3.17.06

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      10.23         10.23

varv    2.      13.15         23.38

varv    3.      10.43         34.21

varv    4.      11.18         45.39

varv    5.      10.20         55.59

varv    6.      10.58       1.06.57

varv    7.      10.25       1.17.22

varv    8.      10.05       1.27.27

varv    9.       9.44       1.37.11

varv   10.      12.47       1.49.58

varv   11.      11.47       2.01.45

varv   12.       9.48       2.11.33

varv   13.      13.07       2.24.40

varv   14.      10.25       2.35.05

varv   15.       8.16       2.43.21

varv   16.      14.45       2.58.06

varv   17.       8.22       3.06.28

varv   18.      10.38       3.17.06

 

 

 

 

 

Volvo IT

 

Lagnummer :  31.

 

Klass :       1.

 

Placering :  13.  av   47.

 

Sluttid :     3.06.09

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      10.09         10.09

varv    2.       9.50         19.59

varv    3.      11.04         31.03

varv    4.      10.27         41.30

varv    5.      10.15         51.45

varv    6.      10.55       1.02.40

varv    7.      13.10       1.15.50

varv    8.      10.05       1.25.55

varv    9.      10.46       1.36.41

varv   10.      10.32       1.47.13

varv   11.       9.39       1.56.52

varv   12.      10.55       2.07.47

varv   13.      12.00       2.19.47

varv   14.       8.03       2.27.50

varv   15.      10.47       2.38.37

varv   16.       8.23       2.47.00

varv   17.      11.28       2.58.28

varv   18.       7.41       3.06.09

 

 

 

 

 

Dingle runners

 

Lagnummer :  32.

 

Klass :       1.

 

Placering :  15.  av   47.

 

Sluttid :     3.07.44

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      10.18         10.18

varv    2.       9.02         19.20

varv    3.      10.44         30.04

varv    4.      10.41         40.45

varv    5.       9.33         50.18

varv    6.      11.13       1.01.31

varv    7.      10.28       1.11.59

varv    8.       7.34       1.19.33

varv    9.      14.32       1.34.05

varv   10.       9.32       1.43.37

varv   11.       9.12       1.52.49

varv   12.      10.21       2.03.10

varv   13.      10.44       2.13.54

varv   14.      10.29       2.24.23

varv   15.      13.01       2.37.24

varv   16.      11.01       2.48.25

varv   17.      10.39       2.59.04

varv   18.       8.40       3.07.44

 

 

 

 

 

Ekonomerna

 

Lagnummer :  33.

 

Klass :       1.

 

Placering :  41.  av   47.

 

Sluttid :     3.36.34

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      10.41         10.41

varv    2.      10.43         21.24

varv    3.      10.03         31.27

varv    4.      12.18         43.45

varv    5.      10.20         54.05

varv    6.      20.26       1.14.31

varv    7.      12.45       1.27.16

varv    8.      11.54       1.39.10

varv    9.      13.52       1.53.02

varv   10.      11.18       2.04.20

varv   11.      11.38       2.15.58

varv   12.      10.41       2.26.39

varv   13.      13.30       2.40.09

varv   14.      12.21       2.52.30

varv   15.      11.04       3.03.34

varv   16.      11.18       3.14.52

varv   17.      10.38       3.25.30

varv   18.      11.04       3.36.34

 

 

 

 

 

The resistance movement

 

Lagnummer :  34.

 

Klass :       1.

 

Placering :   3.  av   10.

 

Sluttid :     2.45.38

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.   23.11.08      23.11.08

varv    2.       9.42      23.20.50

varv    3.      10.30      23.31.20

varv    4.      10.40      23.42.00

varv    5.      11.25      23.53.25

varv    6.      10.55          4.20

varv    7.      11.26         15.46

varv    8.      11.22         27.08

varv    9.      11.30         38.38

varv   10.      12.15         50.53

varv   11.      12.14       1.03.07

varv   12.      13.21       1.16.28

varv   13.      13.15       1.29.43

varv   14.      14.01       1.43.44

varv   15.      13.19       1.57.03

varv   16.      15.33       2.12.36

varv   17.      16.15       2.28.51

varv   18.      16.47       2.45.38

 

 

 

 

 

Zetup by Semcon

 

Lagnummer :  35.

 

Klass :       1.

 

Placering :  22.  av   47.

 

Sluttid :     3.16.47

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       9.59          9.59

varv    2.      13.02         23.01

varv    3.      12.43         35.44

varv    4.      11.17         47.01

varv    5.      10.57         57.58

varv    6.       9.51       1.07.49

varv    7.      10.33       1.18.22

varv    8.      10.50       1.29.12

varv    9.      11.55       1.41.07

varv   10.      11.27       1.52.34

varv   11.      13.28       2.06.02

varv   12.       9.55       2.15.57

varv   13.       9.31       2.25.28

varv   14.       9.47       2.35.15

varv   15.       8.52       2.44.07

varv   16.      14.19       2.58.26

varv   17.       8.33       3.06.59

varv   18.       9.48       3.16.47

 

 

 

 

 

TSOK ungdom, lag 1

 

Lagnummer :  36.

 

Klass :       1.

 

Placering :  36.  av   47.

 

Sluttid :     3.31.54

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      10.45         10.45

varv    2.      11.14         21.59

varv    3.      11.56         33.55

varv    4.      12.52         46.47

varv    5.      12.14         59.01

varv    6.      12.36       1.11.37

varv    7.      10.23       1.22.00

varv    8.      13.29       1.35.29

varv    9.      11.58       1.47.27

varv   10.      10.59       1.58.26

varv   11.      11.12       2.09.38

varv   12.      12.18       2.21.56

varv   13.      11.05       2.33.01

varv   14.      12.26       2.45.27

varv   15.      10.55       2.56.22

varv   16.      11.49       3.08.11

varv   17.      12.35       3.20.46

varv   18.      11.08       3.31.54

 

 

 

 

 

Lindas kalsongförening

 

Lagnummer :  37.

 

Klass :       1.

 

Placering :  19.  av   47.

 

Sluttid :     3.14.39

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      10.07         10.07

varv    2.      10.40         20.47

varv    3.      10.03         30.50

varv    4.      11.01         41.51

varv    5.      11.58         53.49

varv    6.      10.53       1.04.42

varv    7.      10.33       1.15.15

varv    8.      13.04       1.28.19

varv    9.      10.53       1.39.12

varv   10.      10.35       1.49.47

varv   11.      10.20       2.00.07

varv   12.      11.32       2.11.39

varv   13.      10.37       2.22.16

varv   14.      11.08       2.33.24

varv   15.      11.18       2.44.42

varv   16.       9.13       2.53.55

varv   17.      11.40       3.05.35

varv   18.       9.04       3.14.39

 

 

 

 

 

Parker

 

Lagnummer :  38.

 

Klass :       1.

 

Placering :  39.  av   47.

 

Sluttid :     3.34.53

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      11.29         11.29

varv    2.      13.30         24.59

varv    3.      14.15         39.14

varv    4.      11.43         50.57

varv    5.      12.01       1.02.58

varv    6.      13.54       1.16.52

varv    7.      10.56       1.27.48

varv    8.      11.29       1.39.17

varv    9.      11.57       1.51.14

varv   10.      10.37       2.01.51

varv   11.      13.19       2.15.10

varv   12.      15.01       2.30.11

varv   13.      11.28       2.41.39

varv   14.       9.25       2.51.04

varv   15.      11.20       3.02.24

varv   16.      10.54       3.13.18

varv   17.      12.06       3.25.24

varv   18.       9.29       3.34.53

 

 

 

 

 

Vbg kommun personalklubb

 

Lagnummer :  39.

 

Klass :       1.

 

Placering :  30.  av   47.

 

Sluttid :     3.29.16

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      10.21         10.21

varv    2.      11.06         21.27

varv    3.      12.21         33.48

varv    4.      10.52         44.40

varv    5.      11.00         55.40

varv    6.      12.14       1.07.54

varv    7.      10.37       1.18.31

varv    8.      13.07       1.31.38

varv    9.       9.50       1.41.28

varv   10.      16.03       1.57.31

varv   11.      13.36       2.11.07

varv   12.       9.23       2.20.30

varv   13.      16.34       2.37.04

varv   14.      10.21       2.47.25

varv   15.      11.32       2.58.57

varv   16.       8.44       3.07.41

varv   17.      10.32       3.18.13

varv   18.      11.03       3.29.16

 

 

 

 

 

OK Kroppefjäll

 

Lagnummer :  40.

 

Klass :       1.

 

Placering :  16

.  av   47.

 

Sluttid :     3.11.02

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      11.01         11.01

varv    2.      12.48         23.49

varv    3.      14.05         37.54

varv    4.      12.13         50.07

varv    5.      10.33       1.00.40

varv    6.       9.56       1.10.36

varv    7.       9.42       1.20.18

varv    8.      10.39       1.30.57

varv    9.       9.56       1.40.53

varv   10.      10.26       1.51.19

varv   11.      10.14       2.01.33

varv   12.       9.22       2.10.55

varv   13.       9.51       2.20.46

varv   14.      10.00       2.30.46

varv   15.      10.37       2.41.23

varv   16.       9.12       2.50.35

varv   17.      10.56       3.01.31

varv   18.       9.31       3.11.02

 

 

 

 

 

Av bästa Klass

 

Lagnummer :  42.

 

Klass :       1.

 

Placering :  38.  av   47.

 

Sluttid :     3.32.49

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      11.23         11.23

varv    2.       9.28         20.51

varv    3.      10.28         31.19

varv    4.      12.05         43.24

varv    5.      12.52         56.16

varv    6.      11.10       1.07.26

varv    7.       9.33       1.16.59

varv    8.      29.13       1.46.12

varv    9.      12.21       1.58.33

varv   10.      12.57       2.11.30

varv   11.       9.59       2.21.29

varv   12.      12.18       2.33.47

varv   13.       1.09       2.34.56

varv   14.       9.34       2.44.30

varv   15.      16.07       3.00.37

varv   16.      12.21       3.12.58

varv   17.       9.41       3.22.39

varv   18.      10.10       3.32.49

 

 

 

 

 

SAAB Team Hybrid

 

Lagnummer :  43.

 

Klass :       1.

 

Placering :  33.  av   47.

 

Sluttid :     3.30.35

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      12.29         12.29

varv    2.      15.26         27.55

varv    3.      12.40         40.35

varv    4.       9.36         50.11

varv    5.      11.22       1.01.33

varv    6.       9.55       1.11.28

varv    7.      12.02       1.23.30

varv    8.       9.11       1.32.41

varv    9.      13.39       1.46.20

varv   10.       9.56       1.56.16

varv   11.      13.01       2.09.17

varv   12.       9.51       2.19.08

varv   13.      16.59       2.36.07

varv   14.      10.36       2.46.43

varv   15.      11.18       2.58.01

varv   16.      11.03       3.09.04

varv   17.      10.56       3.20.00

varv   18.      10.35       3.30.35

 

 

 

 

 

Frasse Cool

 

Lagnummer :  44.

 

Klass :       1.

 

Placering :  43.  av   47.

 

Sluttid :     3.40.14

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      10.31         10.31

varv    2.      10.51         21.22

varv    3.      15.39         37.01

varv    4.      11.58         48.59

varv    5.      11.53       1.00.52

varv    6.      14.56       1.15.48

varv    7.      13.34       1.29.22

varv    8.      10.37       1.39.59

varv    9.      11.18       1.51.17

varv   10.      12.13       2.03.30

varv   11.      12.03       2.15.33

varv   12.      12.59       2.28.32

varv   13.      13.41       2.42.13

varv   14.       9.32       2.51.45

varv   15.      12.56       3.04.41

varv   16.      12.10       3.16.51

varv   17.      12.22       3.29.13

varv   18.      11.01       3.40.14

 

 

 

 

 

BK Angus

 

Lagnummer :  45.

 

Klass :       1.

 

Placering :  25.  av   47.

 

Sluttid :     3.20.55

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      11.03         11.03

varv    2.      13.23         24.26

varv    3.      10.28         34.54

varv    4.      13.05         47.59

varv    5.      10.10         58.09

varv    6.      12.29       1.10.38

varv    7.      11.10       1.21.48

varv    8.      12.07       1.33.55

varv    9.      11.08       1.45.03

varv   10.      10.45       1.55.48

varv   11.      10.38       2.06.26

varv   12.      11.35       2.18.01

varv   13.      10.05       2.28.06

varv   14.      10.08       2.38.14

varv   15.      11.45       2.49.59

varv   16.      10.45       3.00.44

varv   17.      10.25       3.11.09

varv   18.       9.46       3.20.55

 

 

 

 

 

Strömstads Löparklubb

 

Lagnummer :  46.

 

Klass :       1.

 

Placering :   5.  av   47.

 

Sluttid :     2.27.00

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       6.59          6.59

varv    2.       8.03         15.02

varv    3.       7.29         22.31

varv    4.       8.16         30.47

varv    5.       7.45         38.32

varv    6.       8.23         46.55

varv    7.       8.23         55.18

varv    8.       8.49       1.04.07

varv    9.       8.32       1.12.39

varv   10.       9.00       1.21.39

varv   11.       8.46       1.30.25

varv   12.       8.00       1.38.25

varv   13.       8.43       1.47.08

varv   14.       8.13       1.55.21

varv   15.       8.46       2.04.07

varv   16.       7.28       2.11.35

varv   17.       7.50       2.19.25

varv   18.       7.35       2.27.00

 

 

 

 

 

Friskis o Svettis, lag 1

 

Lagnummer :  47.

 

Klass :       1.

 

Placering :  31.  av   47.

 

Sluttid :     3.29.44

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      12.10         12.10

varv    2.      13.13         25.23

varv    3.       9.37         35.00

varv    4.      11.49         46.49

varv    5.      13.39       1.00.28

varv    6.      14.01       1.14.29

varv    7.      11.43       1.26.12

varv    8.       9.38       1.35.50

varv    9.      11.13       1.47.03

varv   10.      10.08       1.57.11

varv   11.      11.18       2.08.29

varv   12.      11.56       2.20.25

varv   13.      11.41       2.32.06

varv   14.      13.43       2.45.49

varv   15.       9.42       2.55.31

varv   16.      12.29       3.08.00

varv   17.      11.29       3.19.29

varv   18.      10.15       3.29.44

 

 

 

 

 

Friskis o Svettis, lag 2

 

Lagnummer :  48.

 

Klass :       1.

 

Placering :  28.  av   47.

 

Sluttid :     3.23.04

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      10.37         10.37

varv    2.      12.02         22.39

varv    3.      10.25         33.04

varv    4.      11.40         44.44

varv    5.      12.34         57.18

varv    6.      13.56       1.11.14

varv    7.      11.05       1.22.19

varv    8.      12.39       1.34.58

varv    9.      11.00       1.45.58

varv   10.      11.35       1.57.33

varv   11.      12.13       2.09.46

varv   12.       9.59       2.19.45

varv   13.       9.27       2.29.12

varv   14.      13.10       2.42.22

varv   15.       9.28       2.51.50

varv   16.       9.56       3.01.46

varv   17.      10.27       3.12.13

varv   18.      10.51       3.23.04

 

 

 

 

 

TIFs Damer

 

Lagnummer :  50.

 

Klass :       2.

 

Placering :   2.  av    3.

 

Sluttid :     2.58.20

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       9.05          9.05

varv    2.       9.44         18.49

varv    3.       9.39         28.28

varv    4.       9.28         37.56

varv    5.       9.53         47.49

varv    6.       9.54         57.43

varv    7.       9.28       1.07.11

varv    8.       9.27       1.16.38

varv    9.      10.59       1.27.37

varv   10.      11.30       1.39.07

varv   11.       9.45       1.48.52

varv   12.       9.40       1.58.32

varv   13.      10.11       2.08.43

varv   14.      10.13       2.18.56

varv   15.       9.44       2.28.40

varv   16.       9.49       2.38.29

varv   17.      10.02       2.48.31

varv   18.       9.49       2.58.20

 

 

 

 

 

GMOK-brudarna

 

Lagnummer :  51.

 

Klass :       2.

 

Placering :   3.  av    3.

 

Sluttid :     3.20.47

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      10.03         10.03

varv    2.      10.29         20.32

varv    3.      10.39         31.11

varv    4.      10.44         41.55

varv    5.      10.25         52.20

varv    6.      12.30       1.04.50

varv    7.      10.37       1.15.27

varv    8.      13.13       1.28.40

varv    9.      10.58       1.39.38

varv   10.      10.40       1.50.18

varv   11.      11.37       2.01.55

varv   12.      11.03       2.12.58

varv   13.      10.22       2.23.20

varv   14.      13.00       2.36.20

varv   15.      11.02       2.47.22

varv   16.      11.38       2.59.00

varv   17.      10.01       3.09.01

varv   18.      11.46       3.20.47

 

 

 

 

 

LK TV-88, lag 2

 

Lagnummer :  52.

 

Klass :       2.

 

Placering :   2.  av    3.

 

Sluttid :     3.06.10

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       9.41          9.41

varv    2.       9.45         19.26

varv    3.      10.16         29.42

varv    4.       9.54         39.36

varv    5.      10.07         49.43

varv    6.      10.01         59.44

varv    7.      10.18       1.10.02

varv    8.      10.11       1.20.13

varv    9.      10.23       1.30.36

varv   10.      10.22       1.40.58

varv   11.      10.31       1.51.29

varv   12.      10.20       2.01.49

varv   13.      10.35       2.12.24

varv   14.      10.36       2.23.00

varv   15.      10.35       2.33.35

varv   16.      12.25       2.46.00

varv   17.       9.28       2.55.28

varv   18.      10.42       3.06.10

 

 

 

 

 

Marita Johansson

 

Lagnummer :  53.

 

Klass :       3.

 

Placering :   8.  av   10.

 

Sluttid :     4.53.20

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      13.13         13.13

varv    2.      14.52         28.05

varv    3.      14.45         42.50

varv    4.      15.10         58.00

varv    5.      15.12       1.13.12

varv    6.      15.26       1.28.38

varv    7.      15.17       1.43.55

varv    8.      15.27       1.59.22

varv    9.      16.06       2.15.28

varv   10.      15.49       2.31.17

varv   11.      17.17       2.48.34

varv   12.      16.43       3.05.17

varv   13.      16.51       3.22.08

varv   14.      19.10       3.41.18

varv   15.      17.44       3.59.02

varv   16.      17.57       4.16.59

varv   17.      18.23       4.35.22

varv   18.      17.58       4.53.20

 

 

 

 

 

Componenta

 

Lagnummer :  54.

 

Klass :       3.

 

Placering :   22.  av   47.

 

Sluttid :     3.15.48

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.    1.09.15       1.09.15

varv    2.      11.34       1.20.49

varv    3.       9.41       1.30.30

varv    4.      10.10       1.40.40

varv    5.       9.42       1.50.22

varv    6.       9.57       2.00.19

varv    7.      10.36       2.10.55

varv    8.      11.36       2.22.31

varv    9.       9.39       2.32.10

varv   10.      12.50       2.45.00

varv   11.       9.44       2.54.44

varv   12.      10.47       3.05.31

varv   13.      13.04       3.18.35

varv   14.      12.09       3.30.44

varv   15.      11.18       3.42.02

varv   16.      11.57       3.53.59

varv   17.      11.13       4.05.12

varv   18.      10.36       4.15.48

 

 

 

 

 

Lennart Skoog

 

Lagnummer :  55.

 

Klass :       3.

 

Placering :   7.  av   10.

 

Sluttid :     4.50.19

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      13.34         13.34

varv    2.      14.31         28.05

varv    3.      15.10         43.15

varv    4.      15.15         58.30

varv    5.      15.07       1.13.37

varv    6.      15.20       1.28.57

varv    7.      15.14       1.44.11

varv    8.      17.43       2.01.54

varv    9.      14.30       2.16.24

varv   10.      16.38       2.33.02

varv   11.      16.17       2.49.19

varv   12.      16.08       3.05.27

varv   13.      16.35       3.22.02

varv   14.      19.12       3.41.14

varv   15.      15.40       3.56.54

varv   16.      17.52       4.14.46

varv   17.      18.12       4.32.58

varv   18.      17.21       4.50.19

 

 

 

 

 

Frank Brodin

 

Lagnummer :  56.

 

Klass :       3.

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      13.16         13.16

varv    2.      12.39         25.55

varv    3.      12.45         38.40

varv    4.      12.25         51.05

varv    5.      12.45       1.03.50

varv    6.      13.21       1.17.11

varv    7.      13.17       1.30.28

varv    8.      12.47       1.43.15

varv    9.      15.51       1.59.06

varv   10.      13.30       2.12.36

varv   11.      16.15       2.28.51

 

                    BRUTIT

 

 

 

 

 

Lars Almqvist

 

Lagnummer :  57.

 

Klass :       3.

 

Placering :   4.  av   10.

 

Sluttid :     4.21.37

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      13.13         13.13

varv    2.      13.43         26.56

varv    3.      13.49         40.45

varv    4.      13.50         54.35

varv    5.      14.04       1.08.39

varv    6.      13.41       1.22.20

varv    7.      13.55       1.36.15

varv    8.      14.20       1.50.35

varv    9.      14.21       2.04.56

varv   10.      14.21       2.19.17

varv   11.      15.09       2.34.26

varv   12.      14.12       2.48.38

varv   13.      14.27       3.03.05

varv   14.      15.10       3.18.15

varv   15.      15.17       3.33.32

varv   16.      16.15       3.49.47

varv   17.      15.45       4.05.32

varv   18.      16.05       4.21.37

 

 

 

 

 

Ronny Schützer

 

Lagnummer :  58.

 

Klass :       3.

 

Placering :   2.  av   10.

 

Sluttid :     3.43.44

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      12.10         12.10

varv    2.      12.05         24.15

varv    3.      11.55         36.10

varv    4.      12.00         48.10

varv    5.      12.05       1.00.15

varv    6.      11.58       1.12.13

varv    7.      12.06       1.24.19

varv    8.      12.12       1.36.31

varv    9.      12.14       1.48.45

varv   10.      12.17       2.01.02

varv   11.      12.34       2.13.36

varv   12.      13.19       2.26.55

varv   13.      11.53       2.38.48

varv   14.      12.47       2.51.35

varv   15.      13.12       3.04.47

varv   16.      13.24       3.18.11

varv   17.      13.34       3.31.45

varv   18.      11.59       3.43.44

 

 

 

 

 

Nils Hjelle

 

Lagnummer :  59.

 

Klass :       3.

 

Placering :   1.  av   10.

 

Sluttid :     3.21.28

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      10.08         10.08

varv    2.      10.32         20.40

varv    3.      10.45         31.25

varv    4.      10.40         42.05

varv    5.      10.55         53.00

varv    6.      10.55       1.03.55

varv    7.      10.49       1.14.44

varv    8.      11.01       1.25.45

varv    9.      11.00       1.36.45

varv   10.      11.02       1.47.47

varv   11.      11.21       1.59.08

varv   12.      11.26       2.10.34

varv   13.      11.38       2.22.12

varv   14.      12.25       2.34.37

varv   15.      11.18       2.45.55

varv   16.      11.52       2.57.47

varv   17.      12.05       3.09.52

varv   18.      11.36       3.21.28

 

 

 

 

 

Sofia Kay

 

Lagnummer :  60.

 

Klass :       3.

 

Placering :   6.  av   10.

 

Sluttid :     4.50.18

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      13.34         13.34

varv    2.      14.31         28.05

varv    3.      15.10         43.15

varv    4.      15.15         58.30

varv    5.      15.08       1.13.38

varv    6.      15.23       1.29.01

varv    7.      15.13       1.44.14

varv    8.      15.57       2.00.11

varv    9.      16.14       2.16.25

varv   10.      16.48       2.33.13

varv   11.      16.05       2.49.18

varv   12.      16.11       3.05.29

varv   13.      16.43       3.22.12

varv   14.      19.04       3.41.16

varv   15.      16.42       3.57.58

varv   16.      16.44       4.14.42

varv   17.      18.17       4.32.59

varv   18.      17.19       4.50.18

 

 

 

 

 

Jan-Erik Ullström

 

Lagnummer :  61.

 

Klass :       3.

 

Placering :   9.  av   10.

 

Sluttid :     4.57.53

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      13.34         13.34

varv    2.      14.31         28.05

varv    3.      15.10         43.15