MARATHON - STAFETTEN

2003-05-21

 

TROLLHÄTTANS SOK och TROLLHÄTTANS IF

 

          Vind :    SV  5 m/s

          Temp :      +10 °C

     Nederbörd :        0 mm

        Övrigt :    Blåsigt och mulet men inget regn

 

 

 

Vissa passeringar vid tiden 18.45.00 är

registrerade manuellt utan exakt tid och ger

därför felaktig varvtid på varvet före och efter.

 

 

 

 

 

Hälle IF

 

Lagnummer :   1.

 

Klass :       1.

 

Placering :   1.  av   45.

 

Sluttid :     2.08.37

 

 

 

VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       6.33          6.33

varv    2.       6.28         13.01

varv    3.       6.40         19.41

varv    4.       6.58         26.39

varv    5.       6.57         33.36

varv    6.      11.24         45.00  *

varv    7.       3.37         48.37

varv    8.       4.08         52.45

varv    9.       6.33         59.18

varv   10.       6.15       1.05.33

varv   11.       6.16       1.11.49

varv   12.       6.40       1.18.29

varv   13.       6.32       1.25.01

varv   14.       5.59       1.31.00

varv   15.       6.15       1.37.15

varv   16.       6.04       1.43.19

varv   17.       6.22       1.49.41

varv   18.       6.03       1.55.44

varv   19.       6.21       2.02.05

varv   20.       6.32       2.08.37

 

 

 

GMOK dk/smal

 

Lagnummer :   2.

 

Klass :       1.

 

Placering :   3.  av   45.

 

Sluttid :     2.15.20

 

 

 

VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       7.01          7.01

varv    2.       6.44         13.45

varv    3.       6.35         20.20

varv    4.       7.28         27.48

varv    5.       6.18         34.06

varv    6.      10.54         45.00  *

varv    7.       3.43         48.43

varv    8.       5.14         53.57

varv    9.       6.55       1.00.52

varv   10.       7.00       1.07.52

varv   11.       6.23       1.14.15

varv   12.       6.50       1.21.05

varv   13.       7.12       1.28.17

varv   14.       6.44       1.35.01

varv   15.       6.45       1.41.46

varv   16.       6.29       1.48.15

varv   17.       6.24       1.54.39

varv   18.       6.49       2.01.28

varv   19.       6.58       2.08.26

varv   20.       6.54       2.15.20

 

 

 

Binär

 

Lagnummer :   4.

 

Klass :       1.

 

Placering :  17.  av   45.

 

Sluttid :     2.57.45

 

 

 

VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       7.33          7.33

varv    2.       9.56         17.29

varv    3.       8.36         26.05

varv    4.       7.48         33.53

varv    5.      11.07         45.00  *

varv    6.       7.57         52.57

varv    7.       7.59       1.00.56

varv    8.       8.05       1.09.01

varv    9.       9.06       1.18.07

varv   10.       9.06       1.27.13

varv   11.       8.34       1.35.47

varv   12.       8.50       1.44.37

varv   13.       9.33       1.54.10

varv   14.       8.20       2.02.30

varv   15.       9.46       2.12.16

varv   16.       9.08       2.21.24

varv   17.       8.14       2.29.38

varv   18.      10.33       2.40.11

varv   19.       9.20       2.49.31

varv   20.       8.14       2.57.45

 

 

 

Byggcenter

 

Lagnummer :   5.

 

Klass :       1.

 

Placering :  39.  av   45.

 

Sluttid :     3.20.44

 

 

 

VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       7.56          7.56

varv    2.      13.35         21.31

varv    3.      14.09         35.40

varv    4.       9.20         45.00  *

varv    5.       8.39         53.39

varv    6.       9.24       1.03.03

varv    7.      10.06       1.13.09

varv    8.      12.18       1.25.27

varv    9.       9.24       1.34.51

varv   10.      10.21       1.45.12

varv   11.      10.39       1.55.51

varv   12.      10.10       2.06.01

varv   13.       8.50       2.14.51

varv   14.      10.58       2.25.49

varv   15.       8.07       2.33.56

varv   16.       9.52       2.43.48

varv   17.       8.12       2.52.00

varv   18.      11.00       3.03.00

varv   19.       9.29       3.12.29

varv   20.       8.15       3.20.44

 

 

 

VAIK/TV 88

 

Lagnummer :   6.

 

Klass :       1.

 

Placering :   6.  av   45.

 

Sluttid :     2.35.46

 

 

 

VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       6.39          6.39

varv    2.       7.25         14.04

varv    3.       7.46         21.50

varv    4.       6.47         28.37

varv    5.       8.08         36.45

varv    6.       8.15         45.00  *

varv    7.       6.23         51.23

varv    8.       8.25         59.48

varv    9.       7.47       1.07.35

varv   10.       8.11       1.15.46

varv   11.       8.23       1.24.09

varv   12.       8.14       1.32.23

varv   13.       7.53       1.40.16

varv   14.       8.12       1.48.28

varv   15.       7.38       1.56.06

varv   16.       7.55       2.04.01

varv   17.       8.29       2.12.30

varv   18.       7.43       2.20.13

varv   19.       7.57       2.28.10

varv   20.       7.36       2.35.46

 

 

 

Cerbo IF

 

Lagnummer :   8.

 

Klass :       1.

 

Placering :  38.  av   45.

 

Sluttid :     3.20.36

 

 

 

VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       8.42          8.42

varv    2.       8.29         17.11

varv    3.      10.07         27.18

varv    4.      12.42         40.00  *

varv    5.       5.00         45.00  *

varv    6.      11.44         56.44

varv    7.       9.51       1.06.35

varv    8.      13.25       1.20.00

varv    9.      10.07       1.30.07

varv   10.       8.32       1.38.39

varv   11.      10.58       1.49.37

varv   12.       8.52       1.58.29

varv   13.       8.42       2.07.11

varv   14.      10.05       2.17.16

varv   15.       9.43       2.26.59

varv   16.       9.47       2.36.46

varv   17.      10.37       2.47.23

varv   18.      11.23       2.58.46

varv   19.      10.11       3.08.57

varv   20.      11.39       3.20.36

 

 

 

VSK:s ungdom

 

Lagnummer :   9.

 

Klass :       1.

 

Placering :   8.  av   45.

 

Sluttid :     2.43.12

 

 

 

VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       7.08          7.08

varv    2.       7.20         14.28

varv    3.       8.16         22.44

varv    4.       7.58         30.42

varv    5.       9.18         40.00  *

varv    6.       5.00         45.00  *

varv    7.       9.16         54.16

varv    8.      10.04       1.04.20

varv    9.       8.29       1.12.49

varv   10.       7.18       1.20.07

varv   11.       9.34       1.29.41

varv   12.       7.28       1.37.09

varv   13.       7.39       1.44.48

varv   14.       8.21       1.53.09

varv   15.      10.17       2.03.26

varv   16.       8.27       2.11.53

varv   17.       7.54       2.19.47

varv   18.       8.09       2.27.56

varv   19.       7.25       2.35.21

varv   20.       7.51       2.43.12

 

 

 

Istrums SK

 

Lagnummer :  10.

 

Klass :       1.

 

Placering :   4.  av   45.

 

Sluttid :     2.32.18

 

 

 

VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       7.02          7.02

varv    2.       6.58         14.00

varv    3.       9.56         23.56

varv    4.       7.16         31.12

varv    5.       8.48         40.00  *

varv    6.       5.00         45.00  *

varv    7.       8.53         53.53

varv    8.       8.17       1.02.10

varv    9.       7.09       1.09.19

varv   10.       8.06       1.17.25

varv   11.       9.09       1.26.34

varv   12.       6.36       1.33.10

varv   13.       8.02       1.41.12

varv   14.       7.29       1.48.41

varv   15.       6.54       1.55.35

varv   16.       7.09       2.02.44

varv   17.       7.10       2.09.54

varv   18.       6.37       2.16.31

varv   19.       7.37       2.24.08

varv   20.       8.10       2.32.18

 

 

 

ECAPS

 

Lagnummer :  11.

 

Klass :       1.

 

Placering :  16.  av   45.

 

Sluttid :     2.57.09

 

 

 

VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       7.12          7.12

varv    2.       8.40         15.52

varv    3.       6.44         22.36

varv    4.       7.27         30.03

varv    5.      14.57         45.00  *

varv    6.       5.45         50.45

varv    7.      11.29       1.02.14

varv    8.       9.01       1.11.15

varv    9.       9.29       1.20.44

varv   10.      12.18       1.33.02

varv   11.       7.13       1.40.15

varv   12.       9.00       1.49.15

varv   13.       8.15       1.57.30

varv   14.       8.11       2.05.41

varv   15.       9.15       2.14.56

varv   16.       8.22       2.23.18

varv   17.       8.17       2.31.35

varv   18.       9.10       2.40.45

varv   19.       9.05       2.49.50

varv   20.       7.19       2.57.09

 

 

 

OK Skogsvargana

 

Lagnummer :  12.

 

Klass :       1.

 

Placering :  20.  av   45.

 

Sluttid :     3.01.03

 

 

 

VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       7.06          7.06

varv    2.       9.03         16.09

varv    3.      11.07         27.16

varv    4.      10.07         37.23

varv    5.       7.37         45.00  *

varv    6.      11.35         56.35

varv    7.       7.15       1.03.50

varv    8.      10.01       1.13.51

varv    9.       9.11       1.23.02

varv   10.      10.02       1.33.04

varv   11.       7.55       1.40.59

varv   12.       7.25       1.48.24

varv   13.       8.07       1.56.31

varv   14.      11.32       2.08.03

varv   15.      11.14       2.19.17

varv   16.       8.15       2.27.32

varv   17.       8.17       2.35.49

varv   18.       7.31       2.43.20

varv   19.       9.14       2.52.34

varv   20.       8.29       3.01.03

 

 

 

Zekes

 

Lagnummer :  14.

 

Klass :       1.

 

Placering :  11.  av   45.

 

Sluttid :     2.49.59

 

 

 

VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       7.29          7.29

varv    2.       8.28         15.57

varv    3.       8.01         23.58

varv    4.       8.28         32.26

varv    5.      12.34         45.00  *

varv    6.       4.06         49.06

varv    7.       8.09         57.15

varv    8.       8.35       1.05.50

varv    9.       8.04       1.13.54

varv   10.       8.45       1.22.39

varv   11.       8.16       1.30.55

varv   12.       8.45       1.39.40

varv   13.       8.28       1.48.08

varv   14.       8.48       1.56.56

varv   15.       8.36       2.05.32

varv   16.       8.58       2.14.30

varv   17.       8.47       2.23.17

varv   18.       9.07       2.32.24

varv   19.       8.38       2.41.02

varv   20.       8.57       2.49.59

 

 

 

Componenta Främmestad

 

Lagnummer :  15.

 

Klass :       1.

 

Placering :  14.  av   45.

 

Sluttid :     2.55.14

 

 

 

VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       8.00          8.00

varv    2.       8.01         16.01

varv    3.       8.56         24.57

varv    4.       8.27         33.24

varv    5.      11.36         45.00  *

varv    6.       5.31         50.31

varv    7.       9.43       1.00.14

varv    8.       8.33       1.08.47

varv    9.       8.04       1.16.51

varv   10.       9.32       1.26.23

varv   11.       8.45       1.35.08

varv   12.       8.01       1.43.09

varv   13.      10.48       1.53.57

varv   14.       9.16       2.03.13

varv   15.       8.12       2.11.25

varv   16.       9.09       2.20.34

varv   17.       8.18       2.28.52

varv   18.       8.48       2.37.40

varv   19.       8.22       2.46.02

varv   20.       9.12       2.55.14

 

 

 

Kambos kurirer

 

Lagnummer :  17.

 

Klass :       1.

 

Placering :  21.  av   45.

 

Sluttid :     3.01.20

 

 

 

VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       8.59          8.59

varv    2.       7.55         16.54

varv    3.       7.58         24.52

varv    4.      15.08         40.00  *

varv    5.       5.00         45.00  *

varv    6.       9.01         54.01

varv    7.      10.52       1.04.53

varv    8.       9.54       1.14.47

varv    9.       8.10       1.22.57

varv   10.       8.28       1.31.25

varv   11.      10.17       1.41.42

varv   12.       7.58       1.49.40

varv   13.       8.42       1.58.22

varv   14.       8.53       2.07.15

varv   15.       8.43       2.15.58

varv   16.       9.24       2.25.22

varv   17.       8.53       2.34.15

varv   18.       9.02       2.43.17

varv   19.       9.43       2.53.00

varv   20.       8.20       3.01.20

 

 

 

Semcon

 

Lagnummer :  18.

 

Klass :       1.

 

Placering :  13.  av   45.

 

Sluttid :     2.54.26

 

 

 

VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       7.42          7.42

varv    2.       8.36         16.18

varv    3.       9.00         25.18

varv    4.       8.45         34.03

varv    5.      10.57         45.00  *

varv    6.       7.18         52.18

varv    7.       9.07       1.01.25

varv    8.       8.43       1.10.08

varv    9.       9.39       1.19.47

varv   10.       8.09       1.27.56

varv   11.       8.30       1.36.26

varv   12.       9.35       1.46.01

varv   13.       8.55       1.54.56

varv   14.       7.49       2.02.45

varv   15.       8.57       2.11.42

varv   16.       8.19       2.20.01

varv   17.       9.08       2.29.09

varv   18.       8.00       2.37.09

varv   19.       8.47       2.45.56

varv   20.       8.30       2.54.26

 

 

 

Slangpöjkarna

 

Lagnummer :  19.

 

Klass :       1.

 

Placering :  12.  av   45.

 

Sluttid :     2.51.53

 

 

 

VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       7.58          7.58

varv    2.       8.00         15.58

varv    3.       8.57         24.55

varv    4.       9.04         33.59

varv    5.      11.01         45.00  *

varv    6.       5.29         50.29

varv    7.       8.55         59.24

varv    8.       7.46       1.07.10

varv    9.       7.55       1.15.05

varv   10.       7.47       1.22.52

varv   11.       9.11       1.32.03

varv   12.       9.56       1.41.59

varv   13.       8.31       1.50.30

varv   14.       8.47       1.59.17

varv   15.       8.27       2.07.44

varv   16.       9.17       2.17.01

varv   17.       8.58       2.25.59

varv   18.       7.56       2.33.55

varv   19.       9.14       2.43.09

varv   20.       8.44       2.51.53

 

 

 

Leissner Data

 

Lagnummer :  20.

 

Klass :       1.

 

Placering :  43.  av   45.

 

Sluttid :     3.31.20

 

 

 

VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       8.05          8.05

varv    2.      10.49         18.54

varv    3.       9.27         28.21

varv    4.      16.39         45.00  *

varv    5.      14.10         59.10

varv    6.      10.56       1.10.06

varv    7.       8.38       1.18.44

varv    8.      10.37       1.29.21

varv    9.       2.07       1.31.28

varv   10.       8.34       1.40.02

varv   11.      11.26       1.51.28

varv   12.      11.45       2.03.13

varv   13.      10.22       2.13.35

varv   14.      12.45       2.26.20

varv   15.       8.57       2.35.17

varv   16.      13.58       2.49.15

varv   17.      14.02       3.03.17

varv   18.       8.43       3.12.00

varv   19.       9.18       3.21.18

varv   20.      10.02       3.31.20

 

 

 

Brink

 

Lagnummer :  22.

 

Klass :       1.

 

Placering :  18.  av   45.

 

Sluttid :     2.58.59

 

 

 

VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       7.20          7.20

varv    2.       8.01         15.21

varv    3.       7.57         23.18

varv    4.       7.44         31.02

varv    5.      13.58         45.00  *

varv    6.       3.50         48.50

varv    7.       9.12         58.02

varv    8.       9.24       1.07.26

varv    9.       9.49       1.17.15

varv   10.      10.16       1.27.31

varv   11.       8.04       1.35.35

varv   12.       9.30       1.45.05

varv   13.       8.22       1.53.27

varv   14.       8.13       2.01.40

varv   15.       9.45       2.11.25

varv   16.       9.03       2.20.28

varv   17.       9.55       2.30.23

varv   18.       9.26       2.39.49

varv   19.       9.20       2.49.09

varv   20.       9.50       2.58.59

 

 

 

Klubb 50

 

Lagnummer :  23.

 

Klass :       1.

 

Placering :  34.  av   45.

 

Sluttid :     3.16.47

 

 

 

VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       9.52          9.52

varv    2.       8.53         18.45

varv    3.      10.33         29.18

varv    4.      14.42         44.00  *

varv    5.       5.04         49.04

varv    6.      10.08         59.12

varv    7.      12.28       1.11.40

varv    8.      10.19       1.21.59

varv    9.      12.47       1.34.46

varv   10.       9.20       1.44.06

varv   11.       9.28       1.53.34

varv   12.       9.45       2.03.19

varv   13.       9.40       2.12.59

varv   14.      10.43       2.23.42

varv   15.       8.22       2.32.04

varv   16.       8.43       2.40.47

varv   17.      10.43       2.51.30

varv   18.       8.06       2.59.36

varv   19.       8.35       3.08.11

varv   20.       8.36       3.16.47

 

 

 

Parker

 

Lagnummer :  24.

 

Klass :       1.

 

Placering :  33.  av   45.

 

Sluttid :     3.15.16

 

 

 

VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      10.04         10.04

varv    2.      11.29         21.33

varv    3.       7.52         29.25

varv    4.      15.35         45.00  *

varv    5.       7.29         52.29

varv    6.      10.33       1.03.02

varv    7.       8.14       1.11.16

varv    8.      10.45       1.22.01

varv    9.      11.15       1.33.16

varv   10.       8.24       1.41.40

varv   11.       7.58       1.49.38

varv   12.       9.07       1.58.45

varv   13.       8.24       2.07.09

varv   14.      10.23       2.17.32

varv   15.      10.22       2.27.54

varv   16.       8.41       2.36.35

varv   17.       9.46       2.46.21

varv   18.      10.12       2.56.33

varv   19.       8.49       3.05.22

varv   20.       9.54       3.15.16

 

 

 

OK Flundrehof, ungdomar

 

Lagnummer :  25.

 

Klass :       1.

 

Placering :  45.  av   45.

 

Sluttid :     3.48.04

 

 

 

VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      10.31         10.31

varv    2.      10.53         21.24

varv    3.       8.41         30.05

varv    4.      14.55         45.00  *

varv    5.       8.15         53.15

varv    6.      11.02       1.04.17

varv    7.       8.26       1.12.43

varv    8.      14.27       1.27.10

varv    9.       8.43       1.35.53

varv   10.      13.18       1.49.11

varv   11.       9.31       1.58.42

varv   12.      12.28       2.11.10

varv   13.      12.08       2.23.18

varv   14.      10.40       2.33.58

varv   15.      12.15       2.46.13

varv   16.      11.21       2.57.34

varv   17.      12.46       3.10.20

varv   18.      16.59       3.27.19

varv   19.      12.11       3.39.30

varv   20.       8.34       3.48.04

 

 

 

OK Flundrehof, seniorer

 

Lagnummer :  26.

 

Klass :       1.

 

Placering :  25.  av   45.

 

Sluttid :     3.08.57

 

 

 

VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       8.03          8.03

varv    2.      10.30         18.33

varv    3.       8.40         27.13

varv    4.       8.14         35.27

varv    5.       9.33         45.00  *

varv    6.       9.43         54.43

varv    7.       8.22       1.03.05

varv    8.       9.13       1.12.18

varv    9.      10.13       1.22.31

varv   10.       8.22       1.30.53

varv   11.       9.03       1.39.56

varv   12.      11.32       1.51.28

varv   13.       8.53       2.00.21

varv   14.       9.13       2.09.34

varv   15.      11.50       2.21.24

varv   16.      10.39       2.32.03

varv   17.       9.39       2.41.42

varv   18.       9.18       2.51.00

varv   19.       8.14       2.59.14

varv   20.       9.43       3.08.57

 

 

 

TIF:s ungdom

 

Lagnummer :  27.

 

Klass :       1.

 

Placering :  41.  av   45.

 

Sluttid :     3.26.20

 

 

 

VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       8.34          8.34

varv    2.      10.15         18.49

varv    3.      11.41         30.30

varv    4.      14.30         45.00  *

varv    5.       8.55         53.55

varv    6.      13.13       1.07.08

varv    7.       8.43       1.15.51

varv    8.      10.14       1.26.05

varv    9.      10.07       1.36.12

varv   10.       9.02       1.45.14

varv   11.       9.46       1.55.00

varv   12.      10.47       2.05.47

varv   13.       9.07       2.14.54

varv   14.      12.54       2.27.48

varv   15.       9.26       2.37.14

varv   16.       8.55       2.46.09

varv   17.      10.53       2.57.02

varv   18.       9.33       3.06.35

varv   19.       9.00       3.15.35

varv   20.      10.45       3.26.20

 

 

 

Materialteknik

 

Lagnummer :  28.

 

Klass :       1.

 

Placering :  31.  av   45.

 

Sluttid :     3.13.23

 

 

 

VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       8.09          8.09

varv    2.       8.53         17.02

varv    3.       8.38         25.40

varv    4.      10.02         35.42

varv    5.       9.18         45.00  *

varv    6.      10.39         55.39

varv    7.      10.32       1.06.11

varv    8.      11.50       1.18.01

varv    9.       9.06       1.27.07

varv   10.       8.25       1.35.32

varv   11.       9.51       1.45.23

varv   12.       8.51       1.54.14

varv   13.      10.28       2.04.42

varv   14.       9.11       2.13.53

varv   15.      10.39       2.24.32

varv   16.      10.32       2.35.04

varv   17.       8.15       2.43.19

varv   18.      10.24       2.53.43

varv   19.      11.00       3.04.43

varv   20.       8.40       3.13.23

 

 

 

Naturvårdarna

 

Lagnummer :  29.

 

Klass :       1.

 

Placering :  26.  av   45.

 

Sluttid :     3.10.02

 

 

 

VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       8.05          8.05

varv    2.       8.53         16.58

varv    3.      10.50         27.48

varv    4.       8.50         36.38

varv    5.       8.22         45.00  *

varv    6.      11.17         56.17

varv    7.       9.05       1.05.22

varv    8.       9.14       1.14.36

varv    9.       9.06       1.23.42

varv   10.       8.27       1.32.09

varv   11.       8.45       1.40.54

varv   12.       9.06       1.50.00

varv   13.       8.55       1.58.55

varv   14.      13.38       2.12.33

varv   15.      10.28       2.23.01

varv   16.       8.31       2.31.32

varv   17.       8.53       2.40.25

varv   18.      10.38       2.51.03

varv   19.       9.16       3.00.19

varv   20.       9.43       3.10.02

 

 

 

Löpmagarna

 

Lagnummer :  30.

 

Klass :       1.

 

Placering :  27.  av   45.

 

Sluttid :     3.11.18

 

 

 

VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       7.59          7.59

varv    2.       9.24         17.23

varv    3.       9.51         27.14

varv    4.       8.19         35.33

varv    5.       9.27         45.00  *

varv    6.      12.06         57.06

varv    7.      10.23       1.07.29

varv    8.      11.35       1.19.04

varv    9.       8.04       1.27.08

varv   10.       8.26       1.35.34

varv   11.       8.28       1.44.02

varv   12.       9.35       1.53.37

varv   13.       9.48       2.03.25

varv   14.       9.15       2.12.40

varv   15.      10.02       2.22.42

varv   16.      10.08       2.32.50

varv   17.       9.07       2.41.57

varv   18.       9.47       2.51.44

varv   19.       9.40       3.01.24

varv   20.       9.54       3.11.18

 

 

 

TSOK, Ungdomslaget

 

Lagnummer :  31.

 

Klass :       1.

 

Placering :  42.  av   45.

 

Sluttid :     3.31.07

 

 

 

VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      10.42         10.42

varv    2.       9.22         20.04

varv    3.      11.30         31.34

varv    4.      13.26         45.00  *

varv    5.       9.34         54.34

varv    6.      12.53       1.07.27

varv    7.      10.05       1.17.32

varv    8.       9.58       1.27.30

varv    9.      11.35       1.39.05

varv   10.       9.15       1.48.20

varv   11.      10.40       1.59.00

varv   12.      10.28       2.09.28

varv   13.       9.35       2.19.03

varv   14.      11.41       2.30.44

varv   15.      11.06       2.41.50

varv   16.       7.38       2.49.28

varv   17.      13.17       3.02.45

varv   18.       8.20       3.11.05

varv   19.      12.17       3.23.22

varv   20.       7.45       3.31.07

 

 

 

Friskis & Svettis

 

Lagnummer :  32.

 

Klass :       1.

 

Placering :  28.  av   45.

 

Sluttid :     3.12.06

 

 

 

VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       8.02          8.02

varv    2.       9.14         17.16

varv    3.      10.07         27.23

varv    4.       8.35         35.58

varv    5.       9.02         45.00  *

varv    6.       8.51         53.51

varv    7.       9.09       1.03.00

varv    8.       8.30       1.11.30

varv    9.       9.44       1.21.14

varv   10.       7.57       1.29.11

varv   11.       9.30       1.38.41

varv   12.       9.09       1.47.50

varv   13.       9.45       1.57.35

varv   14.       8.23       2.05.58

varv   15.      12.10       2.18.08

varv   16.       9.53       2.28.01

varv   17.       9.01       2.37.02

varv   18.      11.34       2.48.36

varv   19.      10.32       2.59.08

varv   20.      12.58       3.12.06

 

 

 

Permascand Laser AB

 

Lagnummer :  33.

 

Klass :       1.

 

Placering :  40.  av   45.

 

Sluttid :     3.23.13

 

 

 

VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       9.54          9.54

varv    2.      10.17         20.11

varv    3.      10.13         30.24

varv    4.      13.36         44.00

varv    5.       8.31         52.31

varv    6.      10.04       1.02.35

varv    7.       9.19       1.11.54

varv    8.       9.25       1.21.19

varv    9.       9.49       1.31.08

varv   10.       9.35       1.40.43

varv   11.      10.24       1.51.07

varv   12.      10.38       2.01.45

varv   13.       9.47       2.11.32

varv   14.      10.47       2.22.19

varv   15.      10.49       2.33.08

varv   16.      10.38       2.43.46

varv   17.      10.26       2.54.12

varv   18.       9.32       3.03.44

varv   19.       9.52       3.13.36

varv   20.       9.37       3.23.13

 

 

 

Psons Underhuggare

 

Lagnummer :  35.

 

Klass :       1.

 

Placering :  15.  av   45.

 

Sluttid :     2.56.16

 

 

 

VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       8.32          8.32

varv    2.       8.19         16.51

varv    3.       8.43         25.34

varv    4.       8.37         34.11

varv    5.      10.49         45.00  *

varv    6.       6.51         51.51

varv    7.       9.00       1.00.51

varv    8.       8.39       1.09.30

varv    9.       9.10       1.18.40

varv   10.       8.36       1.27.16

varv   11.       8.59       1.36.15

varv   12.       8.45       1.45.00

varv   13.       9.02       1.54.02

varv   14.       8.40       2.02.42

varv   15.       9.07       2.11.49

varv   16.       8.44       2.20.33

varv   17.       9.07       2.29.40

varv   18.       8.52       2.38.32

varv   19.       9.05       2.47.37

varv   20.       8.39       2.56.16

 

 

 

Strömbergs löparess

 

Lagnummer :  36.

 

Klass :       1.

 

Placering :  22.  av   45.

 

Sluttid :     3.02.18

 

 

 

VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       9.00          9.00

varv    2.       8.12         17.12

varv    3.       7.19         24.31

varv    4.       8.42         33.13

varv    5.      11.47         45.00  *

varv    6.       5.54         50.54

varv    7.       9.52       1.00.46

varv    8.       9.56       1.10.42

varv    9.      10.05       1.20.47

varv   10.      10.30       1.31.17

varv   11.       8.41       1.39.58

varv   12.       9.36       1.49.34

varv   13.       9.59       1.59.33

varv   14.       7.23       2.06.56

varv   15.       9.48       2.16.44

varv   16.       8.59       2.25.43

varv   17.       9.48       2.35.31

varv   18.       8.30       2.44.01

varv   19.       9.20       2.53.21

varv   20.       8.57       3.02.18

 

 

 

QWERTY

 

Lagnummer :  37.

 

Klass :       1.

 

Placering :  29.  av   45.

 

Sluttid :     3.12.09

 

 

 

VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       9.04          9.04

varv    2.       9.01         18.05

varv    3.       9.12         27.17

varv    4.       9.44         37.01

varv    5.       7.59         45.00  *

varv    6.      10.31         55.31

varv    7.      10.27       1.05.58

varv    8.       7.59       1.13.57

varv    9.      10.09       1.24.06

varv   10.      10.33       1.34.39

varv   11.       8.21       1.43.00

varv   12.      10.33       1.53.33

varv   13.      11.52       2.05.25

varv   14.       8.18       2.13.43

varv   15.       9.16       2.22.59

varv   16.       9.46       2.32.45

varv   17.       9.32       2.42.17

varv   18.       9.40       2.51.57

varv   19.      10.03       3.02.00

varv   20.      10.09       3.12.09

 

 

 

SK Granan, boys

 

Lagnummer :  38.

 

Klass :       1.

 

Placering :   9.  av   45.

 

Sluttid :     2.43.59

 

 

 

VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       6.35          6.35

varv    2.       8.12         14.47

varv    3.       8.09         22.56

varv    4.       9.48         32.44

varv    5.      12.16         45.00  *

varv    6.       3.49         48.49

varv    7.       6.00         54.49

varv    8.       8.07       1.02.56

varv    9.       7.58       1.10.54

varv   10.       8.25       1.19.19

varv   11.       7.08       1.26.27

varv   12.       8.19       1.34.46

varv   13.       7.52       1.42.38

varv   14.       8.50       1.51.28

varv   15.       7.30       1.58.58

varv   16.       8.47       2.07.45

varv   17.      10.08       2.17.53

varv   18.       8.12       2.26.05

varv   19.       7.34       2.33.39

varv   20.      10.20       2.43.59

 

 

 

Skärmjägarna

 

Lagnummer :  39.

 

Klass :       1.

 

Placering :  10.  av   45.

 

Sluttid :     2.46.37

 

 

 

VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       8.08          8.08

varv    2.       7.20         15.28

varv    3.       7.58         23.26

varv    4.       8.48         32.14

varv    5.      12.46         45.00  *

varv    6.       3.52         48.52

varv    7.       7.04         55.56

varv    8.       7.42       1.03.38

varv    9.       8.39       1.12.17

varv   10.       9.34       1.21.51

varv   11.      10.06       1.31.57

varv   12.       8.02       1.39.59

varv   13.       8.14       1.48.13

varv   14.       9.21       1.57.34

varv   15.       8.25       2.05.59

varv   16.       8.17       2.14.16

varv   17.       7.33       2.21.49

varv   18.       8.52       2.30.41

varv   19.       8.06       2.38.47

varv   20.       7.50       2.46.37

 

 

 

Strömstad Löparklubb

 

Lagnummer :  40.

 

Klass :       1.

 

Placering :   5.  av   45.

 

Sluttid :     2.34.25

 

 

 

VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       7.09          7.09

varv    2.       8.09         15.18

varv    3.       7.46         23.04

varv    4.       7.07         30.11

varv    5.       9.49         40.00  *

varv    6.       5.00         45.00  *

varv    7.       8.45         53.45

varv    8.       8.18       1.02.03

varv    9.       8.01       1.10.04

varv   10.       7.51       1.17.55

varv   11.       8.31       1.26.26

varv   12.       7.54       1.34.20

varv   13.       7.42       1.42.02

varv   14.       7.06       1.49.08

varv   15.       7.41       1.56.49

varv   16.       7.44       2.04.33

varv   17.       7.11       2.11.44

varv   18.       7.47       2.19.31

varv   19.       7.52       2.27.23

varv   20.       7.02       2.34.25

 

 

 

TIF lag 1

 

Lagnummer :  41.

 

Klass :       1.

 

Placering :   2.  av   45.

 

Sluttid :     2.13.47

 

 

 

VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       6.21          6.21

varv    2.       6.38         12.59

varv    3.       6.32         19.31

varv    4.       6.47         26.18

varv    5.       6.37         32.55

varv    6.       7.05         40.00  *

varv    7.       5.00         45.00  *

varv    8.       7.58         52.58

varv    9.       6.34         59.32

varv   10.       6.47       1.06.19

varv   11.       6.53       1.13.12

varv   12.       6.45       1.19.57

varv   13.       6.40       1.26.37

varv   14.       6.54       1.33.31

varv   15.       6.34       1.40.05

varv   16.       6.51       1.46.56

varv   17.       6.44       1.53.40

varv   18.       6.40       2.00.20

varv   19.       6.51       2.07.11

varv   20.       6.36       2.13.47

 

 

 

Vänersborgs kommun

 

Lagnummer :  42.

 

Klass :       1.

 

Placering :  32.  av   45.

 

Sluttid :     3.13.52

 

 

 

VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       8.32          8.32

varv    2.       9.28         18.00

varv    3.       8.45         26.45

varv    4.       8.53         35.38

varv    5.       9.22         45.00  *

varv    6.       9.00         54.00

varv    7.       9.30       1.03.30

varv    8.       9.17       1.12.47

varv    9.       8.50       1.21.37

varv   10.       9.33       1.31.10

varv   11.       9.28       1.40.38

varv   12.       9.27       1.50.05

varv   13.      10.37       2.00.42

varv   14.      10.07       2.10.49

varv   15.      10.49       2.21.38

varv   16.      10.47       2.32.25

varv   17.       9.49       2.42.14

varv   18.      10.21       2.52.35

varv   19.      11.30       3.04.05

varv   20.       9.47       3.13.52

 

 

 

Yt och Värme

 

Lagnummer :  43.

 

Klass :       1.

 

Placering :  30.  av   45.

 

Sluttid :     3.12.20

 

 

 

VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       8.32          8.32

varv    2.       8.55         17.27

varv    3.       8.09         25.36

varv    4.      10.14         35.50

varv    5.       9.10         45.00  *

varv    6.       8.05         53.05

varv    7.       8.24       1.01.29

varv    8.       8.12       1.09.41

varv    9.      10.01       1.19.42

varv   10.      10.59       1.30.41

varv   11.      11.31       1.42.12

varv   12.       9.16       1.51.28

varv   13.      11.15       2.02.43

varv   14.      12.50       2.15.33

varv   15.      10.28       2.26.01

varv   16.      10.28       2.36.29

varv   17.       9.07       2.45.36

varv   18.       8.03       2.53.39

varv   19.       8.33       3.02.12

varv   20.      10.08       3.12.20

 

 

 

TIF lag 2

 

Lagnummer :  44.

 

Klass :       1.

 

Placering :   7.  av   45.

 

Sluttid :     2.40.53

 

 

 

VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       7.13          7.13

varv    2.       7.49         15.02

varv    3.       7.20         22.22

varv    4.       9.16         31.38

varv    5.      13.22         45.00  *

varv    6.       4.36         49.36

varv    7.       8.12         57.48

varv    8.       7.55       1.05.43

varv    9.       7.28       1.13.11

varv   10.       8.36       1.21.47

varv   11.       8.14       1.30.01

varv   12.       7.22       1.37.23

varv   13.       8.21       1.45.44

varv   14.       7.59       1.53.43

varv   15.       7.34       2.01.17

varv   16.       8.32       2.09.49

varv   17.       7.29       2.17.18

varv   18.       8.30       2.25.48

varv   19.       8.02       2.33.50

varv   20.       7.03       2.40.53

 

 

 

Team Comau Ingest

 

Lagnummer :  45.

 

Klass :       1.

 

Placering :  35.  av   45.

 

Sluttid :     3.16.52

 

 

 

VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       9.51          9.51

varv    2.       9.31         19.22

varv    3.       9.14         28.36

varv    4.      11.24         40.00  *

varv    5.       5.00         45.00  *

varv    6.      12.34         57.34

varv    7.      11.50       1.09.24

varv    8.       9.53       1.19.17

varv    9.      11.17       1.30.34

varv   10.       9.46       1.40.20

varv   11.       9.27       1.49.47

varv   12.      11.21       2.01.08

varv   13.       8.47       2.09.55

varv   14.      10.59       2.20.54

varv   15.       9.54       2.30.48

varv   16.       9.08       2.39.56

varv   17.       8.54       2.48.50

varv   18.       9.41       2.58.31

varv   19.       9.40       3.08.11

varv   20.       8.41       3.16.52

 

 

 

Team Frame

 

Lagnummer :  46.

 

Klass :       1.

 

Placering :  37.  av   45.

 

Sluttid :     3.19.15

 

 

 

VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       9.23          9.23

varv    2.       8.59         18.22

varv    3.      13.53         32.15

varv    4.      12.45         45.00  *

varv    5.       6.03         51.03

varv    6.       8.06         59.09

varv    7.       8.45       1.07.54

varv    8.       9.06       1.17.00

varv    9.      10.33       1.27.33

varv   10.      11.19       1.38.52

varv   11.      10.28       1.49.20

varv   12.       9.56       1.59.16

varv   13.       9.27       2.08.43

varv   14.       8.25       2.17.08

varv   15.      11.33       2.28.41

varv   16.       9.41       2.38.22

varv   17.      14.30       2.52.52

varv   18.       9.05       3.01.57

varv   19.       8.27       3.10.24

varv   20.       8.51       3.19.15

 

 

 

Tingbergs AIS

 

Lagnummer :  47.

 

Klass :       1.

 

Placering :  23.  av   45.

 

Sluttid :     3.04.21

 

 

 

VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       6.59          6.59

varv    2.       9.30         16.29

varv    3.       8.24         24.53

varv    4.      15.07         40.00  *

varv    5.       5.00         45.00  *

varv    6.      10.24         55.24

varv    7.      10.30       1.05.54

varv    8.       9.40       1.15.34

varv    9.      11.45       1.27.19

varv   10.       8.39       1.35.58

varv   11.       7.09       1.43.07

varv   12.      10.34       1.53.41

varv   13.       8.45       2.02.26

varv   14.       8.35       2.11.01

varv   15.       9.47       2.20.48

varv   16.      10.45       2.31.33

varv   17.       8.42       2.40.15

varv   18.       7.25       2.47.40

varv   19.       8.52       2.56.32

varv   20.       7.49       3.04.21

 

 

 

Släktträffen

 

Lagnummer :  48.

 

Klass :       1.

 

Placering :  36.  av   45.

 

Sluttid :     3.18.30

 

 

 

VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      11.07         11.07

varv    2.      10.54         22.01

varv    3.      10.37         32.38

varv    4.      12.22         45.00  *

varv    5.       5.35         50.35

varv    6.      11.37       1.02.12

varv    7.       9.26       1.11.38

varv    8.       9.57       1.21.35

varv    9.      12.39       1.34.14

varv   10.       9.55       1.44.09

varv   11.       9.30       1.53.39

varv   12.       8.37       2.02.16

varv   13.      13.00       2.15.16

varv   14.       9.21       2.24.37

varv   15.       8.05       2.32.42

varv   16.       8.57       2.41.39

varv   17.       9.56       2.51.35

varv   18.       9.21       3.00.56

varv   19.       8.52       3.09.48

varv   20.       8.42       3.18.30

 

 

 

Träningsvärk 22maj

 

Lagnummer :  49.

 

Klass :       1.

 

Placering :  24.  av   45.

 

Sluttid :     3.08.27

 

 

 

VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       7.37          7.37

varv    2.       9.48         17.25

varv    3.       7.56         25.21

varv    4.      11.17         36.38

varv    5.       8.22         45.00  *

varv    6.       8.35         53.35

varv    7.       8.03       1.01.38

varv    8.       9.44       1.11.22

varv    9.       8.20       1.19.42

varv   10.      12.29       1.32.11

varv   11.       7.50       1.40.01

varv   12.      11.03       1.51.04

varv   13.      12.19       2.03.23

varv   14.       9.43       2.13.06

varv   15.      10.10       2.23.16

varv   16.      10.25       2.33.41

varv   17.       8.07       2.41.48

varv   18.       8.04       2.49.52

varv   19.       7.47       2.57.39

varv   20.      10.48       3.08.27

 

 

 

Vänersborgsbrottarna

Lagnummer :  50.

 

Klass :       1.

 

Placering :  44.  av   45.

 

Sluttid :     3.35.55

 

 

 

VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       9.35          9.35

varv    2.       9.31         19.06

varv    3.      12.47         31.53

varv    4.      13.07         45.00  *

varv    5.       7.54         52.54

varv    6.      12.44       1.05.38

varv    7.      11.23       1.17.01

varv    8.       9.49       1.26.50

varv    9.      11.39       1.38.29

varv   10.       9.42       1.48.11

varv   11.       9.41       1.57.52

varv   12.      10.48       2.08.40

varv   13.      12.20       2.21.00

varv   14.      10.29       2.31.29

varv   15.      10.06       2.41.35

varv   16.      12.00       2.53.35

varv   17.      12.03       3.05.38

varv   18.      10.14       3.15.52

varv   19.       9.49       3.25.41

varv   20.      10.14       3.35.55

 

 

 

Pressnissarna

 

Lagnummer :  51.

 

Klass :       1.

 

Placering :  19.  av   45.

 

Sluttid :     3.00.21

 

 

 

VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       8.32          8.32

varv    2.       9.25         17.57

varv    3.       9.24         27.21

varv    4.      12.39         40.00  *

varv    5.       5.00         45.00  *

varv    6.      10.48         55.48

varv    7.       8.27       1.04.15

varv    8.       8.52       1.13.07

varv    9.       9.28       1.22.35

varv   10.       8.22       1.30.57

varv   11.       8.37       1.39.34

varv   12.       8.28       1.48.02

varv   13.       8.23       1.56.25

varv   14.       8.29       2.04.54

varv   15.       8.21       2.13.15

varv   16.       8.31       2.21.46

varv   17.       8.54       2.30.40

varv   18.       8.47       2.39.27

varv   19.       9.56       2.49.23

varv   20.      10.58       3.00.21

 

 

 

VSK:s tjejer

 

Lagnummer :  62.

 

Klass :       2.

 

Placering :   1.  av    3.

 

Sluttid :     3.02.10

 

 

 

VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       8.36          8.36

varv    2.       8.52         17.28

varv    3.       8.34         26.02

varv    4.       8.50         34.52

varv    5.      10.08         45.00  *

varv    6.       7.27         52.27

varv    7.      10.23       1.02.50

varv    8.       8.55       1.11.45

varv    9.       9.09       1.20.54

varv   10.       8.22       1.29.16

varv   11.       9.07       1.38.23

varv   12.       9.03       1.47.26

varv   13.       8.27       1.55.53

varv   14.      10.26       2.06.19

varv   15.       9.09       2.15.28

varv   16.       9.12       2.24.40

varv   17.       8.37       2.33.17

varv   18.       9.23       2.42.40

varv   19.      10.57       2.53.37

varv   20.       8.33       3.02.10

 

 

 

SK Granan, girls

 

Lagnummer :  63.

 

Klass :       2.

 

Placering :   3.  av    3.

 

Sluttid :     3.18.39

 

 

 

VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       8.51          8.51

varv    2.      10.05         18.56

varv    3.       9.09         28.05

varv    4.      11.55         40.00  *

varv    5.      10.12         50.12

varv    6.      10.23       1.00.35

varv    7.      10.38       1.11.13

varv    8.      10.55       1.22.08

varv    9.      11.03       1.33.11

varv   10.       8.41       1.41.52

varv   11.       9.51       1.51.43

varv   12.      12.17       2.04.00

varv   13.       8.42       2.12.42

varv   14.       9.02       2.21.44

varv   15.       9.28       2.31.12

varv   16.      10.15       2.41.27

varv   17.       8.43       2.50.10

varv   18.      10.24       3.00.34

varv   19.       9.17       3.09.51

varv   20.       8.48       3.18.39

 

 

 

IK Wilkse

 

Lagnummer :  64.

 

Klass :       2.

 

Placering :   2.  av    3.

 

Sluttid :     3.10.18

 

 

 

VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       8.44          8.44

varv    2.       9.15         17.59

varv    3.       8.59         26.58

varv    4.       9.40         36.38

varv    5.       8.22         45.00  *

varv    6.       9.12         54.12

varv    7.      10.32       1.04.44

varv    8.       9.04       1.13.48

varv    9.      10.35       1.24.23

varv   10.       9.05       1.33.28

varv   11.      11.04       1.44.32

varv   12.      10.17       1.54.49

varv   13.      10.12       2.05.01

varv   14.      10.45       2.15.46

varv   15.       9.00       2.24.46

varv   16.       8.59       2.33.45

varv   17.       9.05       2.42.50

varv   18.       9.05       2.51.55

varv   19.       9.05       3.01.00

varv   20.       9.18       3.10.18

 

 

 

Ivar Fjellbo

 

Lagnummer :  70.

 

Klass :       3.

 

Placering :   2.  av    6.

 

Sluttid :     3.35.37

 

 

 

VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      10.22         10.22

varv    2.      10.38         21.00

varv    3.      10.25         31.25

varv    4.      10.55         42.20

varv    5.      11.56         54.16

varv    6.       9.03       1.03.19

varv    7.      10.02       1.13.21

varv    8.      10.09       1.23.30

varv    9.      10.08       1.33.38

varv   10.      11.22       1.45.00

varv   11.       9.23       1.54.23

varv   12.      10.16       2.04.39

varv   13.      11.05       2.15.44

varv   14.      10.36       2.26.20

varv   15.      10.47       2.37.07

varv   16.      11.16       2.48.23

varv   17.      11.56       3.00.19

varv   18.      11.50       3.12.09

varv   19.      11.48       3.23.57

varv   20.      11.40       3.35.37

 

 

 

Frank Brodin

 

Lagnummer :  71.

 

Klass :       3.

 

Placering :   1.  av    6.

 

Sluttid :     3.23.53

 

 

 

VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       9.55          9.55

varv    2.       9.05         19.00

varv    3.       9.30         28.30

varv    4.       9.25         37.55

varv    5.       9.25         47.20

varv    6.       9.30         56.50

varv    7.       8.53       1.05.43

varv    8.      10.03       1.15.46

varv    9.       9.52       1.25.38

varv   10.       9.41       1.35.19

varv   11.       9.41       1.45.00

varv   12.      10.37       1.55.37

varv   13.      10.31       2.06.08

varv   14.      10.47       2.16.55

varv   15.      10.51       2.27.46

varv   16.      10.51       2.38.37

varv   17.      11.07       2.49.44

varv   18.      11.09       3.00.53

varv   19.      11.46       3.12.39

varv   20.      11.14       3.23.53

 

 

 

Lennart Skoog

 

Lagnummer :  72.

 

Klass :       3.

 

Placering :   3.  av    6.

 

Sluttid :     3.43.11

 

 

 

VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      14.45         14.45

varv    2.      10.52         25.37

varv    3.      10.58         36.35

varv    4.      11.09         47.44

varv    5.      11.01         58.45

varv    6.      10.45       1.09.30

varv    7.      10.55       1.20.25

varv    8.      10.55       1.31.20

varv    9.      13.40       1.45.00

varv   10.       7.56       1.52.56

varv   11.      10.48       2.03.44

varv   12.      10.37       2.14.21

varv   13.      10.48       2.25.09

varv   14.      11.01       2.36.10

varv   15.      11.06       2.47.16

varv   16.      10.56       2.58.12

varv   17.      10.53       3.09.05

varv   18.      11.15       3.20.20

varv   19.      11.48       3.32.08

varv   20.      11.03       3.43.11

 

 

 

Lars Almqvist

 

Lagnummer :  73.

 

Klass :       3.

 

Placering :   4.  av    6.

 

Sluttid :     3.55.59

 

 

 

VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       9.18          9.18

varv    2.      10.12         19.30

varv    3.      10.25         29.55

varv    4.      10.35         40.30

varv    5.      10.40         51.10

varv    6.      10.44       1.01.54

varv    7.      10.59       1.12.53

varv    8.      11.02       1.23.55

varv    9.      11.04       1.34.59

varv   10.      10.01       1.45.00

varv   11.      12.36       1.57.36

varv   12.      11.36       2.09.12

varv   13.      11.50       2.21.02

varv   14.      12.11       2.33.13

varv   15.      12.28       2.45.41

varv   16.      13.26       2.59.07

varv   17.      15.27       3.14.34

varv   18.      13.36       3.28.10

varv   19.      13.53       3.42.03

varv   20.      13.56       3.55.59

 

 

 

K-G Nyström

 

Lagnummer :  74.

 

Klass :       3.

 

Placering :   6.  av    6.

 

Sluttid :     4.44.51

 

 

 

VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      12.00         12.00

varv    2.      12.00         24.00

varv    3.      12.00         36.00

varv    4.      12.00         48.00

varv    5.      15.00       1.03.00

varv    6.      12.10       1.15.10

varv    7.      13.40       1.28.50

varv    8.      13.15       1.42.05

varv    9.      12.11       1.54.16

varv   10.      15.26       2.09.42

varv   11.      14.58       2.24.40

varv   12.      20.20       2.45.00

varv   13.       9.52       2.54.52

varv   14.      15.23       3.10.15

varv   15.      15.19       3.25.34

varv   16.      15.55       3.41.29

varv   17.      16.26       3.57.55

varv   18.      15.47       4.13.42

varv   19.      15.44       4.29.26

varv   20.      15.25       4.44.51

 

 

 

Lars Aström

 

Lagnummer :  75.

 

Klass :       3.

 

Placering :   5.  av    6.

 

Sluttid :     4.18.35

 

 

 

VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      11.30         11.30

varv    2.      10.15         21.45

varv    3.      10.50         32.35

varv    4.      10.45         43.20

varv    5.      10.56         54.16

varv    6.      10.44       1.05.00

varv    7.      10.54       1.15.54

varv    8.      11.06       1.27.00

varv    9.      18.00       1.45.00

varv   10.       5.06       1.50.06

varv   11.      12.03       2.02.09

varv   12.      12.25       2.14.34

varv   13.      12.47       2.27.21

varv   14.      14.06       2.41.27

varv   15.      14.56       2.56.23

varv   16.      15.17       3.11.40

varv   17.      15.40       3.27.20

varv   18.      17.10       3.44.30

varv   19.      17.00       4.01.30

varv   20.      17.05       4.18.35