MARATHON - STAFETTEN

1993-05-26

 

TROLLHÄTTANS SOK och TROLLHÄTTANS IF

 

 

 

 

 

 

T.W.A.R.

 

Lagnummer :   1.

 

Placering :   2.  av  141.

 

Sluttid :     2.21.19

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       7.16          7.16

varv    2.       7.33         14.49

varv    3.       7.44         22.33

varv    4.       8.01         30.34

varv    5.       7.23         37.57

varv    6.       7.50         45.47

varv    7.       8.07         53.54

varv    8.       8.20       1.02.14

varv    9.       8.05       1.10.19

varv   10.       7.38       1.17.57

varv   11.       8.33       1.26.30

varv   12.       8.10       1.34.40

varv   13.       7.39       1.42.19

varv   14.       7.40       1.49.59

varv   15.       7.34       1.57.33

varv   16.       7.58       2.05.31

varv   17.       8.06       2.13.37

varv   18.       7.42       2.21.19

 

 

 

Hagbergs Bil AB, lag 1

 

Lagnummer :   2.

 

Placering :   1.  av  141.

 

Sluttid :     2.19.18

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       7.03          7.03

varv    2.       7.56         14.59

varv    3.       7.30         22.29

varv    4.       7.39         30.08

varv    5.       7.30         37.38

varv    6.       7.42         45.20

varv    7.       8.12         53.32

varv    8.       7.41       1.01.13

varv    9.       7.38       1.08.51

varv   10.       7.29       1.16.20

varv   11.       8.02       1.24.22

varv   12.       7.39       1.32.01

varv   13.       8.13       1.40.14

varv   14.       7.32       1.47.46

varv   15.       8.04       1.55.50

varv   16.       7.43       2.03.33

varv   17.       7.42       2.11.15

varv   18.       8.03       2.19.18

 

 

 

TV 88, Rectum

 

Lagnummer :   3.

 

Placering :   4.  av  141.

 

Sluttid :     2.25.25

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       7.20          7.20

varv    2.       7.52         15.12

varv    3.       8.01         23.13

varv    4.       8.16         31.29

varv    5.       7.53         39.22

varv    6.       7.57         47.19

varv    7.       8.05         55.24

varv    8.       8.23       1.03.47

varv    9.       8.22       1.12.09

varv   10.       7.58       1.20.07

varv   11.       7.52       1.27.59

varv   12.       8.33       1.36.32

varv   13.       8.21       1.44.53

varv   14.       7.58       1.52.51

varv   15.       7.46       2.00.37

varv   16.       8.11       2.08.48

varv   17.       8.28       2.17.16

varv   18.       8.09       2.25.25

 

 

 

Full Rulle med Edet

 

Lagnummer :   4.

 

Placering :  47.  av  141.

 

Sluttid :     3.13.47

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       9.44          9.44

varv    2.       9.15         18.59

varv    3.       9.56         28.55

varv    4.      11.38         40.33

varv    5.      11.28         52.01

varv    6.       9.17       1.01.18

varv    7.      12.50       1.14.08

varv    8.      10.24       1.24.32

varv    9.      10.25       1.34.57

varv   10.      10.22       1.45.19

varv   11.      10.09       1.55.28

varv   12.      11.51       2.07.19

varv   13.      11.54       2.19.13

varv   14.      13.23       2.32.36

varv   15.      10.02       2.42.38

varv   16.      10.33       2.53.11

varv   17.      10.36       3.03.47

varv   18.      10.00       3.13.47

 

 

 

Uddevalla Skidklubb

 

Lagnummer :   5.

 

Placering :   6.  av  141.

 

Sluttid :     2.29.37

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       7.49          7.49

varv    2.       8.17         16.06

varv    3.       8.29         24.35

varv    4.       8.17         32.52

varv    5.       8.12         41.04

varv    6.       8.10         49.14

varv    7.       8.13         57.27

varv    8.       8.28       1.05.55

varv    9.       8.30       1.14.25

varv   10.       8.18       1.22.43

varv   11.       8.20       1.31.03

varv   12.       8.13       1.39.16

varv   13.       8.23       1.47.39

varv   14.       8.30       1.56.09

varv   15.       8.39       2.04.48

varv   16.       8.22       2.13.10

varv   17.       8.13       2.21.23

varv   18.       8.14       2.29.37

 

 

 

Vänersborgs AIK

 

Lagnummer :   6.

 

Placering :  11.  av  141.

 

Sluttid :     2.36.12

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       7.45          7.45

varv    2.       8.17         16.02

varv    3.       9.24         25.26

varv    4.       8.34         34.00

varv    5.       9.15         43.15

varv    6.       9.21         52.36

varv    7.       8.43       1.01.19

varv    8.       8.28       1.09.47

varv    9.       8.13       1.18.00

varv   10.       9.02       1.27.02

varv   11.       7.54       1.34.56

varv   12.       9.26       1.44.22

varv   13.       9.55       1.54.17

varv   14.       8.12       2.02.29

varv   15.       8.42       2.11.11

varv   16.       8.27       2.19.38

varv   17.       8.28       2.28.06

varv   18.       8.06       2.36.12

 

 

 

OK Skogsvargarna, lag 1

 

Lagnummer :   7.

 

Placering :  10.  av  141.

 

Sluttid :     2.35.36

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       8.14          8.14

varv    2.       8.28         16.42

varv    3.       8.48         25.30

varv    4.       8.45         34.15

varv    5.       8.34         42.49

varv    6.       8.34         51.23

varv    7.       8.35         59.58

varv    8.       8.32       1.08.30

varv    9.       8.44       1.17.14

varv   10.       8.47       1.26.01

varv   11.       8.36       1.34.37

varv   12.       8.46       1.43.23

varv   13.       8.41       1.52.04

varv   14.       8.32       2.00.36

varv   15.       8.40       2.09.16

varv   16.       8.49       2.18.05

varv   17.       8.49       2.26.54

varv   18.       8.42       2.35.36

 

 

 

TIF-laget

 

Lagnummer :   8.

 

Placering :   8.  av  141.

 

Sluttid :     2.35.16

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       7.57          7.57

varv    2.       8.00         15.57

varv    3.       8.50         24.47

varv    4.       8.23         33.10

varv    5.       9.30         42.40

varv    6.       9.06         51.46

varv    7.       8.11         59.57

varv    8.       8.27       1.08.24

varv    9.       8.35       1.16.59

varv   10.       8.38       1.25.37

varv   11.       8.10       1.33.47

varv   12.       9.46       1.43.33

varv   13.       8.30       1.52.03

varv   14.       8.15       2.00.18

varv   15.       8.36       2.08.54

varv   16.       8.06       2.17.00

varv   17.       8.30       2.25.30

varv   18.       9.46       2.35.16

 

 

 

Dan Jarl

 

Lagnummer :   9.

 

Placering : 129.  av  141.

 

Sluttid :     4.07.40

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      12.15         12.15

varv    2.      13.03         25.18

varv    3.      13.11         38.29

varv    4.      13.37         52.06

varv    5.      14.06       1.06.12

varv    6.      13.34       1.19.46

varv    7.      13.01       1.32.47

varv    8.      13.35       1.46.22

varv    9.      14.10       2.00.32

varv   10.      13.28       2.14.00

varv   11.      13.54       2.27.54

varv   12.      14.04       2.41.58

varv   13.      14.33       2.56.31

varv   14.      14.03       3.10.34

varv   15.      14.24       3.24.58

varv   16.      14.42       3.39.40

varv   17.      14.19       3.53.59

varv   18.      13.41       4.07.40

 

 

 

Volvo Rymdmotorutveckling2

 

Lagnummer :  10.

 

Placering :  14.  av  141.

 

Sluttid :     2.40.17

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       9.31          9.31

varv    2.       9.27         18.58

varv    3.       9.32         28.30

varv    4.       8.01         36.31

varv    5.       7.58         44.29

varv    6.       9.19         53.48

varv    7.       8.52       1.02.40

varv    8.       7.53       1.10.33

varv    9.       8.07       1.18.40

varv   10.       9.35       1.28.15

varv   11.       8.53       1.37.08

varv   12.       8.18       1.45.26

varv   13.       8.15       1.53.41

varv   14.       8.27       2.02.08

varv   15.       9.22       2.11.30

varv   16.      10.42       2.22.12

varv   17.       8.23       2.30.35

varv   18.       9.42       2.40.17

 

 

 

Vänersborgs Skidklubb

 

Lagnummer :  11.

 

Placering :   9.  av  141.

 

Sluttid :     2.35.25

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       7.55          7.55

varv    2.       8.46         16.41

varv    3.       8.22         25.03

varv    4.       8.26         33.29

varv    5.       9.02         42.31

varv    6.       8.35         51.06

varv    7.       8.22         59.28

varv    8.       8.11       1.07.39

varv    9.       8.25       1.16.04

varv   10.       8.20       1.24.24

varv   11.      10.15       1.34.39

varv   12.       9.32       1.44.11

varv   13.       8.48       1.52.59

varv   14.       8.36       2.01.35

varv   15.       8.22       2.09.57

varv   16.       8.32       2.18.29

varv   17.       8.33       2.27.02

varv   18.       8.23       2.35.25

 

 

 

Team Saucony

 

Lagnummer :  12.

 

Placering :   3.  av  141.

 

Sluttid :     2.23.22

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       7.05          7.05

varv    2.       7.46         14.51

varv    3.       8.05         22.56

varv    4.       7.35         30.31

varv    5.       8.03         38.34

varv    6.       8.11         46.45

varv    7.       7.40         54.25

varv    8.       8.05       1.02.30

varv    9.       8.08       1.10.38

varv   10.       7.35       1.18.13

varv   11.       8.09       1.26.22

varv   12.       8.16       1.34.38

varv   13.       7.35       1.42.13

varv   14.       8.17       1.50.30

varv   15.       8.18       1.58.48

varv   16.       7.41       2.06.29

varv   17.       8.22       2.14.51

varv   18.       8.31       2.23.22

 

 

 

Heroglyferna

 

Lagnummer :  13.

 

Placering :  18.  av  141.

 

Sluttid :     2.50.33

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       7.44          7.44

varv    2.       8.39         16.23

varv    3.       8.35         24.58

varv    4.       8.32         33.30

varv    5.       8.58         42.28

varv    6.       8.42         51.10

varv    7.      10.07       1.01.17

varv    8.       8.48       1.10.05

varv    9.       9.15       1.19.20

varv   10.      10.25       1.29.45

varv   11.       9.15       1.39.00

varv   12.       9.27       1.48.27

varv   13.      10.30       1.58.57

varv   14.      10.20       2.09.17

varv   15.       9.11       2.18.28

varv   16.      11.39       2.30.07

varv   17.      10.58       2.41.05

varv   18.       9.28       2.50.33

 

 

 

OK Roto

 

Lagnummer :  14.

 

Placering :  59.  av  141.

 

Sluttid :     3.17.55

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       8.03          8.03

varv    2.       8.54         16.57

varv    3.       9.20         26.17

varv    4.       9.09         35.26

varv    5.      11.03         46.29

varv    6.      12.02         58.31

varv    7.      14.41       1.13.12

varv    8.      12.41       1.25.53

varv    9.      13.16       1.39.09

varv   10.      10.57       1.50.06

varv   11.      11.25       2.01.31

varv   12.      10.56       2.12.27

varv   13.      12.24       2.24.51

varv   14.      11.08       2.35.59

varv   15.      10.27       2.46.26

varv   16.      10.20       2.56.46

varv   17.      10.31       3.07.17

varv   18.      10.38       3.17.55

 

 

 

Trestads Bil AB

 

Lagnummer :  15.

 

Placering : 100.  av  141.

 

Sluttid :     3.35.23

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       9.22          9.22

varv    2.      13.52         23.14

varv    3.      10.18         33.32

varv    4.      10.28         44.00

varv    5.      15.06         59.06

varv    6.      12.27       1.11.33

varv    7.      12.50       1.24.23

varv    8.       9.30       1.33.53

varv    9.      10.04       1.43.57

varv   10.      12.32       1.56.29

varv   11.      15.36       2.12.05

varv   12.      11.54       2.23.59

varv   13.      10.01       2.34.00

varv   14.      12.14       2.46.14

varv   15.      10.24       2.56.38

varv   16.      12.29       3.09.07

varv   17.      10.34       3.19.41

varv   18.      15.42       3.35.23

 

 

 

Startblocket

 

Lagnummer :  16.

 

Placering : 135.  av  141.

 

Sluttid :     4.18.30

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      12.17         12.17

varv    2.      13.05         25.22

varv    3.      13.10         38.32

varv    4.      13.37         52.09

varv    5.      13.20       1.05.29

varv    6.      13.15       1.18.44

varv    7.      13.25       1.32.09

varv    8.      13.41       1.45.50

varv    9.      14.02       1.59.52

varv   10.      14.05       2.13.57

varv   11.      14.10       2.28.07

varv   12.      14.41       2.42.48

varv   13.      15.52       2.58.40

varv   14.      15.28       3.14.08

varv   15.      16.26       3.30.34

varv   16.      16.15       3.46.49

varv   17.      15.47       4.02.36

varv   18.      15.54       4.18.30

 

 

 

The Löperz

 

Lagnummer :  17.

 

Placering :  22.  av  141.

 

Sluttid :     2.56.06

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       8.37          8.37

varv    2.       8.50         17.27

varv    3.      10.04         27.31

varv    4.      11.24         38.55

varv    5.       8.11         47.06

varv    6.       9.17         56.23

varv    7.       9.54       1.06.17

varv    8.       9.18       1.15.35

varv    9.       9.33       1.25.08

varv   10.      10.10       1.35.18

varv   11.      11.35       1.46.53

varv   12.      10.14       1.57.07

varv   13.      10.03       2.07.10

varv   14.       9.11       2.16.21

varv   15.       9.14       2.25.35

varv   16.      10.46       2.36.21

varv   17.       9.36       2.45.57

varv   18.      10.09       2.56.06

 

 

 

OKS Essen

 

Lagnummer :  18.

 

Placering :  20.  av  141.

 

Sluttid :     2.54.16

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       8.31          8.31

varv    2.      10.17         18.48

varv    3.       8.39         27.27

varv    4.       9.39         37.06

varv    5.      10.04         47.10

varv    6.      10.01         57.11

varv    7.       9.36       1.06.47

varv    8.       9.45       1.16.32

varv    9.       9.49       1.26.21

varv   10.       9.48       1.36.09

varv   11.      10.11       1.46.20

varv   12.      10.04       1.56.24

varv   13.       9.17       2.05.41

varv   14.      10.03       2.15.44

varv   15.       8.50       2.24.34

varv   16.       9.55       2.34.29

varv   17.      10.44       2.45.13

varv   18.       9.03       2.54.16

 

 

 

Tingbergs AIS

 

Lagnummer :  19.

 

Placering :  28.  av  141.

 

Sluttid :     2.59.54

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       7.39          7.39

varv    2.       8.36         16.15

varv    3.      10.31         26.46

varv    4.      10.32         37.18

varv    5.      10.07         47.25

varv    6.      10.35         58.00

varv    7.      10.21       1.08.21

varv    8.      10.11       1.18.32

varv    9.       8.11       1.26.43

varv   10.       8.49       1.35.32

varv   11.      10.54       1.46.26

varv   12.      11.13       1.57.39

varv   13.      10.58       2.08.37

varv   14.      12.26       2.21.03

varv   15.       9.49       2.30.52

varv   16.      10.31       2.41.23

varv   17.      10.22       2.51.45

varv   18.       8.09       2.59.54

 

 

 

x-Trampers

 

Lagnummer :  20.

 

Placering :  26.  av  141.

 

Sluttid :     2.59.15

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       8.40          8.40

varv    2.       9.58         18.38

varv    3.       9.54         28.32

varv    4.       9.20         37.52

varv    5.      10.22         48.14

varv    6.      10.16         58.30

varv    7.       9.20       1.07.50

varv    8.      12.08       1.19.58

varv    9.      11.16       1.31.14

varv   10.       8.45       1.39.59

varv   11.      10.57       1.50.56

varv   12.      11.16       2.02.12

varv   13.       8.47       2.10.59

varv   14.      10.30       2.21.29

varv   15.       9.09       2.30.38

varv   16.       8.44       2.39.22

varv   17.      10.41       2.50.03

varv   18.       9.12       2.59.15

 

 

 

Stenungsunds OK

 

Lagnummer :  21.

 

Placering : 115.  av  141.

 

Sluttid :     3.47.24

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      10.48         10.48

varv    2.      13.09         23.57

varv    3.      14.49         38.46

varv    4.      10.35         49.21

varv    5.      12.01       1.01.22

varv    6.      11.49       1.13.11

varv    7.       9.51       1.23.02

varv    8.      12.06       1.35.08

varv    9.      10.46       1.45.54

varv   10.      16.31       2.02.25

varv   11.      12.16       2.14.41

varv   12.      12.00       2.26.41

varv   13.      16.52       2.43.33

varv   14.      11.44       2.55.17

varv   15.      13.40       3.08.57

varv   16.      13.27       3.22.24

varv   17.      13.21       3.35.45

varv   18.      11.39       3.47.24

 

 

 

BPA Bygg AB

 

Lagnummer :  22.

 

Placering :  39.  av  141.

 

Sluttid :     3.09.43

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       8.41          8.41

varv    2.      11.22         20.03

varv    3.      10.39         30.42

varv    4.       9.26         40.08

varv    5.      10.37         50.45

varv    6.      10.40       1.01.25

varv    7.      11.20       1.12.45

varv    8.      10.10       1.22.55

varv    9.      11.02       1.33.57

varv   10.      11.37       1.45.34

varv   11.      10.18       1.55.52

varv   12.      11.17       2.07.09

varv   13.      10.48       2.17.57

varv   14.      10.20       2.28.17

varv   15.      10.05       2.38.22

varv   16.      10.50       2.49.12

varv   17.      10.28       2.59.40

varv   18.      10.03       3.09.43

 

 

 

VOAC Runners

 

Lagnummer :  23.

 

Placering :  25.  av  141.

 

Sluttid :     2.58.37

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       9.04          9.04

varv    2.       9.11         18.15

varv    3.       9.14         27.29

varv    4.       9.42         37.11

varv    5.       9.10         46.21

varv    6.       9.34         55.55

varv    7.       9.44       1.05.39

varv    8.      10.42       1.16.21

varv    9.      11.11       1.27.32

varv   10.      10.25       1.37.57

varv   11.      10.58       1.48.55

varv   12.       9.49       1.58.44

varv   13.      11.22       2.10.06

varv   14.       9.39       2.19.45

varv   15.       9.49       2.29.34

varv   16.       9.56       2.39.30

varv   17.       9.33       2.49.03

varv   18.       9.34       2.58.37

 

 

 

Familjen Erlandsson

 

Lagnummer :  24.

 

Placering :  66.  av  141.

 

Sluttid :     3.20.43

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       9.59          9.59

varv    2.       9.46         19.45

varv    3.      11.56         31.41

varv    4.      11.49         43.30

varv    5.      10.28         53.58

varv    6.      10.07       1.04.05

varv    7.      12.06       1.16.11

varv    8.      11.36       1.27.47

varv    9.      10.36       1.38.23

varv   10.      10.15       1.48.38

varv   11.      12.22       2.01.00

varv   12.      11.42       2.12.42

varv   13.      10.53       2.23.35

varv   14.      10.24       2.33.59

varv   15.      12.48       2.46.47

varv   16.      12.17       2.59.04

varv   17.      11.01       3.10.05

varv   18.      10.38       3.20.43

 

 

 

Kraftprovet

 

Lagnummer :  25.

 

Placering :  40.  av  141.

 

Sluttid :     3.10.41

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       9.35          9.35

varv    2.      10.46         20.21

varv    3.      10.37         30.58

varv    4.      11.25         42.23

varv    5.       9.58         52.21

varv    6.      11.43       1.04.04

varv    7.      10.28       1.14.32

varv    8.       8.52       1.23.24

varv    9.      10.29       1.33.53

varv   10.       8.34       1.42.27

varv   11.      11.49       1.54.16

varv   12.      10.32       2.04.48

varv   13.      10.58       2.15.46

varv   14.      10.44       2.26.30

varv   15.      12.05       2.38.35

varv   16.      10.22       2.48.57

varv   17.      10.51       2.59.48

varv   18.      10.53       3.10.41

 

 

 

Lapp-pojkarna

 

Lagnummer :  26.

 

Placering :  44.  av  141.

 

Sluttid :     3.13.30

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       8.00          8.00

varv    2.      10.02         18.02

varv    3.      10.36         28.38

varv    4.      10.38         39.16

varv    5.      12.39         51.55

varv    6.      10.46       1.02.41

varv    7.       9.53       1.12.34

varv    8.      12.05       1.24.39

varv    9.      12.24       1.37.03

varv   10.      10.46       1.47.49

varv   11.      12.52       2.00.41

varv   12.      12.08       2.12.49

varv   13.      10.31       2.23.20

varv   14.      11.58       2.35.18

varv   15.      10.36       2.45.54

varv   16.       9.57       2.55.51

varv   17.       8.50       3.04.41

varv   18.       8.49       3.13.30

 

 

 

Sigges Cirkus

 

Lagnummer :  27.

 

Placering :  32.  av  141.

 

Sluttid :     3.05.02

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       8.18          8.18

varv    2.       9.42         18.00

varv    3.      10.13         28.13

varv    4.      10.12         38.25

varv    5.       9.50         48.15

varv    6.      11.18         59.33

varv    7.       9.57       1.09.30

varv    8.      10.50       1.20.20

varv    9.      11.49       1.32.09

varv   10.      10.46       1.42.55

varv   11.      10.42       1.53.37

varv   12.      10.07       2.03.44

varv   13.      12.42       2.16.26

varv   14.      10.36       2.27.02

varv   15.       8.47       2.35.49

varv   16.       9.41       2.45.30

varv   17.      10.17       2.55.47

varv   18.       9.15       3.05.02

 

 

 

AB Dahréntråd

 

Lagnummer :  28.

 

Placering :  53.  av  141.

 

Sluttid :     3.14.53

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      11.08         11.08

varv    2.      11.01         22.09

varv    3.       9.13         31.22

varv    4.      10.47         42.09

varv    5.       9.26         51.35

varv    6.      11.46       1.03.21

varv    7.      11.06       1.14.27

varv    8.      10.37       1.25.04

varv    9.       9.05       1.34.09

varv   10.      11.08       1.45.17

varv   11.       9.25       1.54.42

varv   12.      10.33       2.05.15

varv   13.      13.25       2.18.40

varv   14.      12.17       2.30.57

varv   15.       9.13       2.40.10

varv   16.       9.38       2.49.48

varv   17.      11.34       3.01.22

varv   18.      13.31       3.14.53

 

 

 

Voice Of Anger Corporation

 

Lagnummer :  29.

 

Placering :  55.  av  141.

 

Sluttid :     3.15.54

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      10.17         10.17

varv    2.      10.37         20.54

varv    3.      10.42         31.36

varv    4.      11.15         42.51

varv    5.      10.42         53.33

varv    6.      11.25       1.04.58

varv    7.      10.57       1.15.55

varv    8.      10.45       1.26.40

varv    9.      10.24       1.37.04

varv   10.      11.25       1.48.29

varv   11.      10.05       1.58.34

varv   12.      12.07       2.10.41

varv   13.       9.27       2.20.08

varv   14.      12.51       2.32.59

varv   15.       9.58       2.42.57

varv   16.      10.45       2.53.42

varv   17.      10.59       3.04.41

varv   18.      11.13       3.15.54

 

 

 

TSK:s girl team 3,2

 

Lagnummer :  30.

 

Placering :  70.  av  141.

 

Sluttid :     3.22.07

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      10.00         10.00

varv    2.      11.10         21.10

varv    3.      12.04         33.14

varv    4.      11.07         44.21

varv    5.      11.24         55.45

varv    6.      11.18       1.07.03

varv    7.      10.37       1.17.40

varv    8.      11.48       1.29.28

varv    9.      10.53       1.40.21

varv   10.      11.17       1.51.38

varv   11.      11.42       2.03.20

varv   12.      10.56       2.14.16

varv   13.      12.29       2.26.45

varv   14.      11.09       2.37.54

varv   15.      10.22       2.48.16

varv   16.      11.38       2.59.54

varv   17.      11.41       3.11.35

varv   18.      10.32       3.22.07

 

 

 

OK Flundrehof motion

 

Lagnummer :  31.

 

Placering :  24.  av  141.

 

Sluttid :     2.58.11

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       8.10          8.10

varv    2.      10.26         18.36

varv    3.      13.43         32.19

varv    4.       8.47         41.06

varv    5.      10.34         51.40

varv    6.      11.44       1.03.24

varv    7.       9.01       1.12.25

varv    8.       9.24       1.21.49

varv    9.       9.02       1.30.51

varv   10.       9.32       1.40.23

varv   11.       9.22       1.49.45

varv   12.       8.45       1.58.30

varv   13.       9.33       2.08.03

varv   14.       9.33       2.17.36

varv   15.       9.57       2.27.33

varv   16.       9.27       2.37.00

varv   17.      11.12       2.48.12

varv   18.       9.59       2.58.11

 

 

 

NCC

 

Lagnummer :  32.

 

Placering :  41.  av  141.

 

Sluttid :     3.11.27

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       9.30          9.30

varv    2.      10.11         19.41

varv    3.      10.51         30.32

varv    4.      10.22         40.54

varv    5.      11.00         51.54

varv    6.      11.20       1.03.14

varv    7.      11.10       1.14.24

varv    8.      12.52       1.27.16

varv    9.      11.04       1.38.20

varv   10.      10.46       1.49.06

varv   11.      10.07       1.59.13

varv   12.      11.27       2.10.40

varv   13.      10.21       2.21.01

varv   14.       9.57       2.30.58

varv   15.      10.40       2.41.38

varv   16.      10.02       2.51.40

varv   17.      10.37       3.02.17

varv   18.       9.10       3.11.27

 

 

 

Vargömäklaren

 

Lagnummer :  33.

 

Placering :  45.  av  141.

 

Sluttid :     3.13.36

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       9.19          9.19

varv    2.       9.45         19.04

varv    3.      12.13         31.17

varv    4.      10.08         41.25

varv    5.      12.26         53.51

varv    6.      10.28       1.04.19

varv    7.       9.37       1.13.56

varv    8.      10.39       1.24.35

varv    9.      10.01       1.34.36

varv   10.      10.51       1.45.27

varv   11.      11.35       1.57.02

varv   12.      11.33       2.08.35

varv   13.      13.29       2.22.04

varv   14.       9.59       2.32.03

varv   15.      10.08       2.42.11

varv   16.      10.14       2.52.25

varv   17.      10.27       3.02.52

varv   18.      10.44       3.13.36

 

 

 

Trollhättans Hockeyklubb

 

Lagnummer :  34.

 

Placering :  19.  av  141.

 

Sluttid :     2.54.04

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       8.44          8.44

varv    2.       9.12         17.56

varv    3.       9.09         27.05

varv    4.       9.39         36.44

varv    5.       9.26         46.10

varv    6.       9.05         55.15

varv    7.       9.19       1.04.34

varv    8.       9.03       1.13.37

varv    9.      10.23       1.24.00

varv   10.       9.13       1.33.13

varv   11.       9.08       1.42.21

varv   12.      11.07       1.53.28

varv   13.       9.53       2.03.21

varv   14.       9.52       2.13.13

varv   15.       9.59       2.23.12

varv   16.      10.36       2.33.48

varv   17.      10.15       2.44.03

varv   18.      10.01       2.54.04

 

 

 

Beröm Bergaström

 

Lagnummer :  35.

 

Placering :  13.  av  141.

 

Sluttid :     2.39.14

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       7.52          7.52

varv    2.       8.45         16.37

varv    3.       8.57         25.34

varv    4.       8.52         34.26

varv    5.       8.33         42.59

varv    6.       8.27         51.26

varv    7.       9.11       1.00.37

varv    8.       8.58       1.09.35

varv    9.       9.01       1.18.36

varv   10.       8.30       1.27.06

varv   11.       8.38       1.35.44

varv   12.       9.32       1.45.16

varv   13.       9.18       1.54.34

varv   14.       9.09       2.03.43

varv   15.       8.38       2.12.21

varv   16.       9.06       2.21.27

varv   17.       9.12       2.30.39

varv   18.       8.35       2.39.14

 

 

 

IK NÄL 90 Maskin

 

Lagnummer :  36.

 

Placering :  57.  av  141.

 

Sluttid :     3.17.29

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      10.49         10.49

varv    2.      10.30         21.19

varv    3.      11.57         33.16

varv    4.      10.48         44.04

varv    5.      11.39         55.43

varv    6.      11.01       1.06.44

varv    7.      11.32       1.18.16

varv    8.       9.16       1.27.32

varv    9.      10.15       1.37.47

varv   10.      10.29       1.48.16

varv   11.       9.35       1.57.51

varv   12.      11.24       2.09.15

varv   13.      10.56       2.20.11

varv   14.      10.44       2.30.55

varv   15.      10.09       2.41.04

varv   16.      12.06       2.53.10

varv   17.      13.21       3.06.31

varv   18.      10.58       3.17.29

 

 

 

Bergaströms framtid

 

Lagnummer :  37.

 

Placering :  74.  av  141.

 

Sluttid :     3.23.15

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      10.52         10.52

varv    2.      10.48         21.40

varv    3.      10.27         32.07

varv    4.      13.42         45.49

varv    5.       9.58         55.47

varv    6.      11.30       1.07.17

varv    7.      12.14       1.19.31

varv    8.      11.31       1.31.02

varv    9.      10.52       1.41.54

varv   10.      10.27       1.52.21

varv   11.       9.57       2.02.18

varv   12.      14.12       2.16.30

varv   13.      11.45       2.28.15

varv   14.      12.08       2.40.23

varv   15.      11.16       2.51.39

varv   16.      10.55       3.02.34

varv   17.      10.31       3.13.05

varv   18.      10.10       3.23.15

 

 

 

LEARs Ryggrad

 

Lagnummer :  38.

 

Placering :  30.  av  141.

 

Sluttid :     3.02.29

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       9.32          9.32

varv    2.      10.39         20.11

varv    3.       9.15         29.26

varv    4.       9.46         39.12

varv    5.      10.31         49.43

varv    6.       9.38         59.21

varv    7.      10.47       1.10.08

varv    8.       9.57       1.20.05

varv    9.       9.19       1.29.24

varv   10.      12.47       1.42.11

varv   11.      10.27       1.52.38

varv   12.       9.25       2.02.03

varv   13.       9.53       2.11.56

varv   14.      10.36       2.22.32

varv   15.       9.35       2.32.07

varv   16.      10.06       2.42.13

varv   17.      10.43       2.52.56

varv   18.       9.33       3.02.29

 

 

 

Ambulansen

 

Lagnummer :  39.

 

Placering :  23.  av  141.

 

Sluttid :     2.57.41

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       9.01          9.01

varv    2.      10.43         19.44

varv    3.      10.35         30.19

varv    4.      10.38         40.57

varv    5.      10.08         51.05

varv    6.       9.53       1.00.58

varv    7.      10.48       1.11.46

varv    8.      11.18       1.23.04

varv    9.       9.33       1.32.37

varv   10.       9.58       1.42.35

varv   11.       9.07       1.51.42

varv   12.      10.29       2.02.11

varv   13.       8.56       2.11.07

varv   14.      10.03       2.21.10

varv   15.       8.30       2.29.40

varv   16.       9.20       2.39.00

varv   17.       8.45       2.47.45

varv   18.       9.56       2.57.41

 

 

 

Hagbergs Bil AB, lag II

 

Lagnummer :  40.

 

Placering :  12.  av  141.

 

Sluttid :     2.37.31

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       8.20          8.20

varv    2.       9.06         17.26

varv    3.       8.21         25.47

varv    4.       8.40         34.27

varv    5.       8.45         43.12

varv    6.       8.29         51.41

varv    7.       9.14       1.00.55

varv    8.       8.14       1.09.09

varv    9.       8.50       1.17.59

varv   10.       9.16       1.27.15

varv   11.       8.20       1.35.35

varv   12.       8.41       1.44.16

varv   13.       8.52       1.53.08

varv   14.       8.40       2.01.48

varv   15.       9.06       2.10.54

varv   16.       9.09       2.20.03

varv   17.       8.52       2.28.55

varv   18.       8.36       2.37.31

 

 

 

Eftersläntrarna

 

Lagnummer :  41.

 

Placering :  37.  av  141.

 

Sluttid :     3.08.27

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       8.47          8.47

varv    2.      11.13         20.00

varv    3.       9.14         29.14

varv    4.       9.23         38.37

varv    5.      10.20         48.57

varv    6.      10.47         59.44

varv    7.      10.45       1.10.29

varv    8.       9.53       1.20.22

varv    9.      13.01       1.33.23

varv   10.      10.38       1.44.01

varv   11.       9.33       1.53.34

varv   12.      11.18       2.04.52

varv   13.       9.33       2.14.25

varv   14.      12.09       2.26.34

varv   15.       9.48       2.36.22

varv   16.       9.53       2.46.15

varv   17.       9.56       2.56.11

varv   18.      12.16       3.08.27

 

 

 

Lilla Edet Billack

 

Lagnummer :  42.

 

Placering :  56.  av  141.

 

Sluttid :     3.17.10

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       8.32          8.32

varv    2.       9.17         17.49

varv    3.      10.11         28.00

varv    4.       9.07         37.07

varv    5.       9.15         46.22

varv    6.      10.29         56.51

varv    7.      11.18       1.08.09

varv    8.      11.03       1.19.12

varv    9.      10.23       1.29.35

varv   10.      12.37       1.42.12

varv   11.      11.39       1.53.51

varv   12.      10.40       2.04.31

varv   13.      11.51       2.16.22

varv   14.      12.57       2.29.19

varv   15.      11.58       2.41.17

varv   16.      11.02       2.52.19

varv   17.      12.47       3.05.06

varv   18.      12.04       3.17.10

 

 

 

Vägverket, Produktion Väst

 

Lagnummer :  43.

 

Placering :  36.  av  141.

 

Sluttid :     3.08.18

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       9.23          9.23

varv    2.      10.20         19.43

varv    3.      11.07         30.50

varv    4.      10.17         41.07

varv    5.      10.38         51.45

varv    6.      11.46       1.03.31

varv    7.      10.34       1.14.05

varv    8.      10.06       1.24.11

varv    9.      10.53       1.35.04

varv   10.       9.51       1.44.55

varv   11.      10.10       1.55.05

varv   12.       9.50       2.04.55

varv   13.      10.12       2.15.07

varv   14.      12.34       2.27.41

varv   15.       8.29       2.36.10

varv   16.      10.24       2.46.34

varv   17.      12.58       2.59.32

varv   18.       8.46       3.08.18

 

 

 

Spargrisen

 

Lagnummer :  44.

 

Placering : 125.  av  141.

 

Sluttid :     3.57.11

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      11.33         11.33

varv    2.      12.13         23.46

varv    3.      11.43         35.29

varv    4.      18.08         53.37

varv    5.      11.55       1.05.32

varv    6.      12.37       1.18.09

varv    7.      16.50       1.34.59

varv    8.      12.10       1.47.09

varv    9.      11.24       1.58.33

varv   10.      14.38       2.13.11

varv   11.      12.33       2.25.44

varv   12.      12.22       2.38.06

varv   13.      12.08       2.50.14

varv   14.      12.42       3.02.56

varv   15.      12.36       3.15.32

varv   16.      12.39       3.28.11

varv   17.      15.47       3.43.58

varv   18.      13.13       3.57.11

 

 

 

Trollhättans Atletklubb

 

Lagnummer :  45.

 

Placering :  33.  av  141.

 

Sluttid :     3.05.02

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       9.18          9.18

varv    2.      10.12         19.30

varv    3.       9.50         29.20

varv    4.      10.32         39.52

varv    5.      10.07         49.59

varv    6.      10.11       1.00.10

varv    7.      10.45       1.10.55

varv    8.      10.17       1.21.12

varv    9.      10.54       1.32.06

varv   10.       9.42       1.41.48

varv   11.      10.39       1.52.27

varv   12.       9.45       2.02.12

varv   13.      10.44       2.12.56

varv   14.       9.55       2.22.51

varv   15.      10.21       2.33.12

varv   16.      11.25       2.44.37

varv   17.       9.40       2.54.17

varv   18.      10.45       3.05.02

 

 

 

Trollhättans Tidning

 

Lagnummer :  46.

 

Placering :  51.  av  141.

 

Sluttid :     3.14.00

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      10.11         10.11

varv    2.      11.16         21.27

varv    3.      11.27         32.54

varv    4.      12.44         45.38

varv    5.      11.14         56.52

varv    6.       9.31       1.06.23

varv    7.      11.19       1.17.42

varv    8.       9.30       1.27.12

varv    9.       9.55       1.37.07

varv   10.      10.45       1.47.52

varv   11.       9.44       1.57.36

varv   12.       9.42       2.07.18

varv   13.       9.41       2.16.59

varv   14.      11.37       2.28.36

varv   15.      10.40       2.39.16

varv   16.      11.41       2.50.57

varv   17.      12.11       3.03.08

varv   18.      10.52       3.14.00

 

 

 

Vi har ingen press

 

Lagnummer :  47.

 

Placering :  35.  av  141.

 

Sluttid :     3.07.37

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       8.03          8.03

varv    2.       8.16         16.19

varv    3.       9.16         25.35

varv    4.       9.31         35.06

varv    5.       8.50         43.56

varv    6.      11.20         55.16

varv    7.      11.27       1.06.43

varv    8.       8.29       1.15.12

varv    9.      10.09       1.25.21

varv   10.      10.48       1.36.09

varv   11.      10.20       1.46.29

varv   12.      12.52       1.59.21

varv   13.      11.36       2.10.57

varv   14.      11.16       2.22.13

varv   15.      12.56       2.35.09

varv   16.       9.49       2.44.58

varv   17.      11.36       2.56.34

varv   18.      11.03       3.07.37

 

 

 

Framstolen kommer först

 

Lagnummer :  48.

 

Placering :  80.  av  141.

 

Sluttid :     3.25.02

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       9.35          9.35

varv    2.       9.57         19.32

varv    3.      12.38         32.10

varv    4.      10.15         42.25

varv    5.      11.59         54.24

varv    6.       9.27       1.03.51

varv    7.      14.12       1.18.03

varv    8.      16.55       1.34.58

varv    9.      12.45       1.47.43

varv   10.      10.48       1.58.31

varv   11.       9.51       2.08.22

varv   12.      10.09       2.18.31

varv   13.      10.09       2.28.40

varv   14.      10.56       2.39.36

varv   15.      12.44       2.52.20

varv   16.      10.21       3.02.41

varv   17.      12.02       3.14.43

varv   18.      10.19       3.25.02

 

 

 

Ekot

 

Lagnummer :  49.

 

Placering :  72.  av  141.

 

Sluttid :     3.22.34

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      10.37         10.37

varv    2.      10.55         21.32

varv    3.       9.32         31.04

varv    4.      14.07         45.11

varv    5.      13.17         58.28

varv    6.      11.24       1.09.52

varv    7.      14.01       1.23.53

varv    8.       9.48       1.33.41

varv    9.      11.37       1.45.18

varv   10.      10.47       1.56.05

varv   11.      10.48       2.06.53

varv   12.      10.30       2.17.23

varv   13.      12.55       2.30.18

varv   14.      10.40       2.40.58

varv   15.      11.49       2.52.47

varv   16.       9.33       3.02.20

varv   17.      10.31       3.12.51

varv   18.       9.43       3.22.34

 

 

 

OK Skogsvargarna, lag 2

 

Lagnummer :  50.

 

Placering :  63.  av  141.

 

Sluttid :     3.19.24

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      10.56         10.56

varv    2.      10.09         21.05

varv    3.      11.06         32.11

varv    4.      10.59         43.10

varv    5.      11.32         54.42

varv    6.      10.37       1.05.19

varv    7.      11.05       1.16.24

varv    8.      10.20       1.26.44

varv    9.      11.04       1.37.48

varv   10.      11.47       1.49.35

varv   11.      10.19       1.59.54

varv   12.      11.14       2.11.08

varv   13.      11.12       2.22.20

varv   14.      11.07       2.33.27

varv   15.      11.40       2.45.07

varv   16.      11.23       2.56.30

varv   17.      11.11       3.07.41

varv   18.      11.43       3.19.24

 

 

 

TSK:s friidrottsungdomar

 

Lagnummer :  51.

 

Placering :  15.  av  141.

 

Sluttid :     2.46.23

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       8.01          8.01

varv    2.       8.38         16.39

varv    3.       8.52         25.31

varv    4.       9.49         35.20

varv    5.       9.52         45.12

varv    6.       9.25         54.37

varv    7.       8.41       1.03.18

varv    8.       8.52       1.12.10

varv    9.       9.23       1.21.33

varv   10.      10.34       1.32.07

varv   11.       9.59       1.42.06

varv   12.       9.34       1.51.40

varv   13.       8.39       2.00.19

varv   14.       8.46       2.09.05

varv   15.       9.53       2.18.58

varv   16.       8.51       2.27.49

varv   17.       9.08       2.36.57

varv   18.       9.26       2.46.23

 

 

 

Materialisterna

 

Lagnummer :  52.

 

Placering :  46.  av  141.

 

Sluttid :     3.13.43

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       9.04          9.04

varv    2.       9.42         18.46

varv    3.      10.09         28.55

varv    4.      11.03         39.58

varv    5.      11.38         51.36

varv    6.      10.58       1.02.34

varv    7.      11.41       1.14.15

varv    8.       9.42       1.23.57

varv    9.      12.54       1.36.51

varv   10.      10.21       1.47.12

varv   11.      11.37       1.58.49

varv   12.      10.46       2.09.35

varv   13.       9.00       2.18.35

varv   14.      12.01       2.30.36

varv   15.      13.57       2.44.33

varv   16.      10.13       2.54.46

varv   17.       9.59       3.04.45

varv   18.       8.58       3.13.43

 

 

 

Bosse, Stefan & Jörgen

 

Lagnummer :  53.

 

Placering :  54.  av  141.

 

Sluttid :     3.15.20

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      10.12         10.12

varv    2.      10.58         21.10

varv    3.      11.25         32.35

varv    4.      11.44         44.19

varv    5.      10.13         54.32

varv    6.       9.55       1.04.27

varv    7.      10.47       1.15.14

varv    8.      10.57       1.26.11

varv    9.      11.52       1.38.03

varv   10.      11.59       1.50.02

varv   11.      10.14       2.00.16

varv   12.       9.53       2.10.09

varv   13.      10.49       2.20.58

varv   14.      11.47       2.32.45

varv   15.      10.01       2.42.46

varv   16.      10.54       2.53.40

varv   17.      11.59       3.05.39

varv   18.       9.41       3.15.20

 

 

 

Gåsens flock

 

Lagnummer :  54.

 

Placering :  76.  av  141.

 

Sluttid :     3.24.02

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      10.26         10.26

varv    2.       9.57         20.23

varv    3.       9.58         30.21

varv    4.      12.41         43.02

varv    5.      10.23         53.25

varv    6.      11.35       1.05.00

varv    7.      13.14       1.18.14

varv    8.      14.32       1.32.46

varv    9.      10.53       1.43.39

varv   10.      13.07       1.56.46

varv   11.      11.44       2.08.30

varv   12.      11.17       2.19.47

varv   13.       9.54       2.29.41

varv   14.      10.37       2.40.18

varv   15.      11.47       2.52.05

varv   16.      11.12       3.03.17

varv   17.      10.27       3.13.44

varv   18.      10.18       3.24.02

 

 

 

Kronofogdemyndigheten

 

Lagnummer :  55.

 

Placering :  65.  av  141.

 

Sluttid :     3.20.26

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       8.39          8.39

varv    2.       9.52         18.31

varv    3.      14.45         33.16

varv    4.      17.16         50.32

varv    5.      11.04       1.01.36

varv    6.      11.25       1.13.01

varv    7.      10.28       1.23.29

varv    8.       9.56       1.33.25

varv    9.       9.40       1.43.05

varv   10.       9.24       1.52.29

varv   11.      11.21       2.03.50

varv   12.      15.18       2.19.08

varv   13.      10.06       2.29.14

varv   14.      11.05       2.40.19

varv   15.       9.40       2.49.59

varv   16.      11.09       3.01.08

varv   17.       9.52       3.11.00

varv   18.       9.26       3.20.26

 

 

 

Pernillas Gossar

 

Lagnummer :  56.

 

Placering :  90.  av  141.

 

Sluttid :     3.30.24

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      10.28         10.28

varv    2.       9.49         20.17

varv    3.      11.45         32.02

varv    4.       9.50         41.52

varv    5.      11.58         53.50

varv    6.      12.23       1.06.13

varv    7.      13.24       1.19.37

varv    8.      11.41       1.31.18

varv    9.      14.28       1.45.46

varv   10.      11.54       1.57.40

varv   11.      14.11       2.11.51

varv   12.      12.15       2.24.06

varv   13.      11.54       2.36.00

varv   14.       9.38       2.45.38

varv   15.      11.50       2.57.28

varv   16.      10.07       3.07.35

varv   17.      12.40       3.20.15

varv   18.      10.09       3.30.24

 

 

 

Konstruktion Motor

 

Lagnummer :  57.

 

Placering :  34.  av  141.

 

Sluttid :     3.06.56

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       9.10          9.10

varv    2.      10.27         19.37

varv    3.      10.45         30.22

varv    4.      10.08         40.30

varv    5.      11.26         51.56

varv    6.       9.25       1.01.21

varv    7.      10.03       1.11.24

varv    8.      10.56       1.22.20

varv    9.      13.26       1.35.46

varv   10.       9.23       1.45.09

varv   11.      12.01       1.57.10

varv   12.       9.26       2.06.36

varv   13.      13.16       2.19.52

varv   14.      10.23       2.30.15

varv   15.       9.13       2.39.28

varv   16.       8.29       2.47.57

varv   17.      10.24       2.58.21

varv   18.       8.35       3.06.56

 

 

 

Edet(d)rullarna

 

Lagnummer :  58.

 

Placering : 111.  av  141.

 

Sluttid :     3.40.45

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      10.06         10.06

varv    2.      12.13         22.19

varv    3.      11.39         33.58

varv    4.      11.31         45.29

varv    5.      12.41         58.10

varv    6.      11.04       1.09.14

varv    7.      14.26       1.23.40

varv    8.      11.11       1.34.51

varv    9.      14.59       1.49.50

varv   10.      14.07       2.03.57

varv   11.      12.39       2.16.36

varv   12.       9.40       2.26.16

varv   13.      10.56       2.37.12

varv   14.      15.34       2.52.46

varv   15.      11.26       3.04.12

varv   16.      12.45       3.16.57

varv   17.      11.29       3.28.26

varv   18.      12.19       3.40.45

 

 

 

VOAC 93

 

Lagnummer :  59.

 

Placering :  17.  av  141.

 

Sluttid :     2.50.18

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       8.06          8.06

varv    2.       9.06         17.12

varv    3.       9.54         27.06

varv    4.       8.40         35.46

varv    5.      10.10         45.56

varv    6.       9.39         55.35

varv    7.       8.51       1.04.26

varv    8.       9.38       1.14.04

varv    9.       9.57       1.24.01

varv   10.       8.51       1.32.52

varv   11.       9.33       1.42.25

varv   12.       9.19       1.51.44

varv   13.       8.59       2.00.43

varv   14.      10.39       2.11.22

varv   15.       9.51       2.21.13

varv   16.       9.03       2.30.16

varv   17.       9.49       2.40.05

varv   18.      10.13       2.50.18

 

 

 

TAXI Trollhättan

 

Lagnummer :  60.

 

Placering :  67.  av  141.

 

Sluttid :     3.21.14

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       9.50          9.50

varv    2.      11.25         21.15

varv    3.      10.36         31.51

varv    4.      11.22         43.13

varv    5.      10.32         53.45

varv    6.      11.47       1.05.32

varv    7.      10.06       1.15.38

varv    8.      10.42       1.26.20

varv    9.      11.42       1.38.02

varv   10.      10.18       1.48.20

varv   11.      13.39       2.01.59

varv   12.      13.30       2.15.29

varv   13.      11.36       2.27.05

varv   14.      11.39       2.38.44

varv   15.      10.33       2.49.17

varv   16.      10.49       3.00.06

varv   17.      10.59       3.11.05

varv   18.      10.09       3.21.14

 

 

 

Maltes Hjältar

 

Lagnummer :  61.

 

Placering :  21.  av  141.

 

Sluttid :     2.55.57

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       8.59          8.59

varv    2.       9.53         18.52

varv    3.       9.52         28.44

varv    4.       9.27         38.11

varv    5.       9.28         47.39

varv    6.       9.45         57.24

varv    7.      10.18       1.07.42

varv    8.      10.14       1.17.56

varv    9.       9.34       1.27.30

varv   10.       9.18       1.36.48

varv   11.       9.52       1.46.40

varv   12.      10.26       1.57.06

varv   13.       9.28       2.06.34

varv   14.      10.10       2.16.44

varv   15.      10.26       2.27.10

varv   16.       9.09       2.36.19

varv   17.       9.48       2.46.07

varv   18.       9.50       2.55.57

 

 

 

Skolstollarna, Färgelanda

 

Lagnummer :  62.

 

Placering :  97.  av  141.

 

Sluttid :     3.33.29

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      10.10         10.10

varv    2.      10.20         20.30

varv    3.      13.23         33.53

varv    4.      10.56         44.49

varv    5.      10.32         55.21

varv    6.      11.25       1.06.46

varv    7.      11.44       1.18.30

varv    8.      11.28       1.29.58

varv    9.      12.55       1.42.53

varv   10.      11.22       1.54.15

varv   11.      12.27       2.06.42

varv   12.      14.04       2.20.46

varv   13.      12.31       2.33.17

varv   14.      11.48       2.45.05

varv   15.      10.38       2.55.43

varv   16.      12.57       3.08.40

varv   17.      12.58       3.21.38

varv   18.      11.51       3.33.29

 

 

 

Volvo Rymdmotorutveckling1

 

Lagnummer :  63.

 

Placering :  95.  av  141.

 

Sluttid :     3.32.47

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      10.42         10.42

varv    2.      10.15         20.57

varv    3.      10.34         31.31

varv    4.      11.13         42.44

varv    5.      11.56         54.40

varv    6.      13.12       1.07.52

varv    7.      14.53       1.22.45

varv    8.      12.32       1.35.17

varv    9.      11.28       1.46.45

varv   10.      13.12       1.59.57

varv   11.      12.10       2.12.07

varv   12.      10.47       2.22.54

varv   13.      10.35       2.33.29

varv   14.      11.57       2.45.26

varv   15.      12.27       2.57.53

varv   16.      11.39       3.09.32

varv   17.      13.58       3.23.30

varv   18.       9.17       3.32.47

 

 

 

Metall Monteringen

 

Lagnummer :  64.

 

Placering :  61.  av  141.

 

Sluttid :     3.19.05

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       9.49          9.49

varv    2.      10.49         20.38

varv    3.      10.52         31.30

varv    4.      11.04         42.34

varv    5.      11.10         53.44

varv    6.      11.08       1.04.52

varv    7.      10.28       1.15.20

varv    8.      12.36       1.27.56

varv    9.      12.23       1.40.19

varv   10.      11.01       1.51.20

varv   11.      11.33       2.02.53

varv   12.      12.20       2.15.13

varv   13.       9.29       2.24.42

varv   14.      10.45       2.35.27

varv   15.      11.36       2.47.03

varv   16.      10.23       2.57.26

varv   17.      10.31       3.07.57

varv   18.      11.08       3.19.05

 

 

 

Postens IF

 

Lagnummer :  65.

 

Placering : 112.  av  141.

 

Sluttid :     3.41.01

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      12.40         12.40

varv    2.      10.54         23.34

varv    3.      13.41         37.15

varv    4.      13.25         50.40

varv    5.      15.06       1.05.46

varv    6.      13.12       1.18.58

varv    7.      12.11       1.31.09

varv    8.      12.11       1.43.20

varv    9.      12.11       1.55.31

varv   10.      14.59       2.10.30

varv   11.      13.15       2.23.45

varv   12.       8.58       2.32.43

varv   13.      11.00       2.43.43

varv   14.      11.21       2.55.04

varv   15.      11.47       3.06.51

varv   16.      11.31       3.18.22

varv   17.      11.22       3.29.44

varv   18.      11.17       3.41.01

 

 

 

Björns Böjkar,  VFA

 

Lagnummer :  66.

 

Placering :  60.  av  141.

 

Sluttid :     3.18.53

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       8.33          8.33

varv    2.      10.48         19.21

varv    3.      10.14         29.35

varv    4.       9.43         39.18

varv    5.      10.33         49.51

varv    6.      12.14       1.02.05

varv    7.      11.27       1.13.32

varv    8.      10.37       1.24.09

varv    9.       9.15       1.33.24

varv   10.      12.27       1.45.51

varv   11.      10.46       1.56.37

varv   12.      10.55       2.07.32

varv   13.      15.08       2.22.40

varv   14.      11.47       2.34.27

varv   15.      11.12       2.45.39

varv   16.      12.00       2.57.39

varv   17.      12.00       3.09.39

varv   18.       9.14       3.18.53

 

 

 

Kullens byalag, lag 2

 

Lagnummer :  67.

 

Placering : 103.  av  141.

 

Sluttid :     3.36.20

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       8.36          8.36

varv    2.      13.54         22.30

varv    3.       8.48         31.18

varv    4.       9.25         40.43

varv    5.      14.43         55.26

varv    6.      13.07       1.08.33

varv    7.       9.45       1.18.18

varv    8.       9.34       1.27.52

varv    9.      16.08       1.44.00

varv   10.      13.27       1.57.27

varv   11.      12.55       2.10.22

varv   12.      13.25       2.23.47

varv   13.      15.17       2.39.04

varv   14.       9.41       2.48.45

varv   15.      15.25       3.04.10

varv   16.       9.58       3.14.08

varv   17.      13.07       3.27.15

varv   18.       9.05       3.36.20

 

 

 

Rotationsgänget

 

Lagnummer :  68.

 

Placering :  81.  av  141.

 

Sluttid :     3.25.15

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      10.25         10.25

varv    2.      11.46         22.11

varv    3.      13.06         35.17

varv    4.      11.01         46.18

varv    5.      10.48         57.06

varv    6.      11.43       1.08.49

varv    7.      11.49       1.20.38

varv    8.      11.03       1.31.41

varv    9.      10.59       1.42.40

varv   10.      11.22       1.54.02

varv   11.      11.07       2.05.09

varv   12.      11.42       2.16.51

varv   13.      14.03       2.30.54

varv   14.      10.38       2.41.32

varv   15.      12.00       2.53.32

varv   16.       9.23       3.02.55

varv   17.      12.31       3.15.26

varv   18.       9.49       3.25.15

 

 

 

EL och Mek (säk.me.tr.el.)

 

Lagnummer :  69.

 

Placering : 101.  av  141.

 

Sluttid :     3.35.58

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      10.23         10.23

varv    2.      11.34         21.57

varv    3.      10.55         32.52

varv    4.      12.52         45.44

varv    5.      11.33         57.17

varv    6.      12.59       1.10.16

varv    7.      13.18       1.23.34

varv    8.      11.46       1.35.20

varv    9.      11.32       1.46.52

varv   10.      13.31       2.00.23

varv   11.      15.31       2.15.54

varv   12.      12.18       2.28.12

varv   13.      11.21       2.39.33

varv   14.      11.01       2.50.34

varv   15.      11.44       3.02.18

varv   16.      10.29       3.12.47

varv   17.      11.03       3.23.50

varv   18.      12.08       3.35.58

 

 

 

Vänersborgspolisens IF

 

Lagnummer :  70.

 

Placering :  92.  av  141.

 

Sluttid :     3.32.09

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      10.35         10.35

varv    2.      11.46         22.21

varv    3.      11.52         34.13

varv    4.      11.32         45.45

varv    5.      11.46         57.31

varv    6.      11.31       1.09.02

varv    7.      11.23       1.20.25

varv    8.      12.03       1.32.28

varv    9.      11.40       1.44.08

varv   10.      12.35       1.56.43

varv   11.      13.17       2.10.00

varv   12.      10.54       2.20.54

varv   13.      12.11       2.33.05

varv   14.      10.44       2.43.49

varv   15.      11.39       2.55.28

varv   16.      12.56       3.08.24

varv   17.      12.59       3.21.23

varv   18.      10.46       3.32.09

 

 

 

Lag 9370 VFA

 

Lagnummer :  71.

 

Placering :  64.  av  141.

 

Sluttid :     3.19.57

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       8.23          8.23

varv    2.      10.34         18.57

varv    3.       9.02         27.59

varv    4.      10.33         38.32

varv    5.      11.14         49.46

varv    6.      10.27       1.00.13

varv    7.      12.05       1.12.18

varv    8.      12.59       1.25.17

varv    9.      12.09       1.37.26

varv   10.      11.06       1.48.32

varv   11.      10.49       1.59.21

varv   12.      10.49       2.10.10

varv   13.      11.10       2.21.20

varv   14.      11.04       2.32.24

varv   15.      10.47       2.43.11

varv   16.      12.34       2.55.45

varv   17.      12.27       3.08.12

varv   18.      11.45       3.19.57

 

 

 

T-last

 

Lagnummer :  72.

 

Placering :  85.  av  141.

 

Sluttid :     3.28.46

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      11.48         11.48

varv    2.       9.53         21.41

varv    3.      10.11         31.52

varv    4.      10.24         42.16

varv    5.      10.59         53.15

varv    6.      13.51       1.07.06

varv    7.      13.27       1.20.33

varv    8.      11.30       1.32.03

varv    9.       9.48       1.41.51

varv   10.      10.32       1.52.23

varv   11.      10.33       2.02.56

varv   12.      11.11       2.14.07

varv   13.      12.36       2.26.43

varv   14.      14.57       2.41.40

varv   15.      15.01       2.56.41

varv   16.      11.26       3.08.07

varv   17.      10.04       3.18.11

varv   18.      10.35       3.28.46

 

 

 

Trollhättans Energi AB

 

Lagnummer :  73.

 

Placering :  52.  av  141.

 

Sluttid :     3.14.10

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       9.37          9.37

varv    2.       9.56         19.33

varv    3.      11.08         30.41

varv    4.      11.41         42.22

varv    5.      12.31         54.53

varv    6.      10.10       1.05.03

varv    7.      11.31       1.16.34

varv    8.      10.07       1.26.41

varv    9.      10.35       1.37.16

varv   10.      10.05       1.47.21

varv   11.      10.40       1.58.01

varv   12.      11.05       2.09.06

varv   13.      10.36       2.19.42

varv   14.      11.52       2.31.34

varv   15.      10.48       2.42.22

varv   16.      10.21       2.52.43

varv   17.      11.08       3.03.51

varv   18.      10.19       3.14.10

 

 

 

Sv. kyrkans unga, Skogshöjd

 

Lagnummer :  74.

 

Placering :  86.  av  141.

 

Sluttid :     3.29.04

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      10.44         10.44

varv    2.       9.45         20.29

varv    3.      14.27         34.56

varv    4.      11.01         45.57

varv    5.      17.19       1.03.16

varv    6.       9.01       1.12.17

varv    7.      11.46       1.24.03

varv    8.      10.58       1.35.01

varv    9.      15.13       1.50.14

varv   10.       9.24       1.59.38

varv   11.      11.50       2.11.28

varv   12.      11.11       2.22.39

varv   13.       9.43       2.32.22

varv   14.      15.41       2.48.03

varv   15.      11.14       2.59.17

varv   16.      10.07       3.09.24

varv   17.       9.33       3.18.57

varv   18.      10.07       3.29.04

 

 

 

LEARs Hjärnor

 

Lagnummer :  75.

 

Placering :  49.  av  141.

 

Sluttid :     3.13.53

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       9.51          9.51

varv    2.       9.58         19.49

varv    3.       9.57         29.46

varv    4.      12.41         42.27

varv    5.       8.23         50.50

varv    6.       9.42       1.00.32

varv    7.      10.03       1.10.35

varv    8.       8.39       1.19.14

varv    9.      11.28       1.30.42

varv   10.      11.09       1.41.51

varv   11.      11.23       1.53.14

varv   12.      11.14       2.04.28

varv   13.      13.35       2.18.03

varv   14.      12.06       2.30.09

varv   15.      11.04       2.41.13

varv   16.      11.42       2.52.55

varv   17.       9.33       3.02.28

varv   18.      11.25       3.13.53

 

 

 

Kanalverkets Dream Team

 

Lagnummer :  76.

 

Placering :  75.  av  141.

 

Sluttid :     3.23.58

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       9.24          9.24

varv    2.      10.02         19.26

varv    3.      11.09         30.35

varv    4.      11.27         42.02

varv    5.      13.21         55.23

varv    6.      12.37       1.08.00

varv    7.      15.07       1.23.07

varv    8.      11.21       1.34.28

varv    9.      10.31       1.44.59

varv   10.      12.33       1.57.32

varv   11.      14.08       2.11.40

varv   12.       9.17       2.20.57

varv   13.       9.47       2.30.44

varv   14.       9.37       2.40.21

varv   15.      11.23       2.51.44

varv   16.      10.07       3.01.51

varv   17.      10.00       3.11.51

varv   18.      12.07       3.23.58

 

 

 

Trollhättepolisens IF

 

Lagnummer :  77.

 

Placering :  83.  av  141.

 

Sluttid :     3.27.22

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      10.34         10.34

varv    2.      11.46         22.20

varv    3.      12.20         34.40

varv    4.      12.21         47.01

varv    5.      13.25       1.00.26

varv    6.      10.46       1.11.12

varv    7.      10.57       1.22.09

varv    8.      10.47       1.32.56

varv    9.      13.53       1.46.49

varv   10.      11.57       1.58.46

varv   11.      13.03       2.11.49

varv   12.      12.54       2.24.43

varv   13.      13.05       2.37.48

varv   14.      10.33       2.48.21

varv   15.      10.06       2.58.27

varv   16.      10.59       3.09.26

varv   17.       8.53       3.18.19

varv   18.       9.03       3.27.22

 

 

 

Älveolerna, IK NÄL

 

Lagnummer :  78.

 

Placering : 107.  av  141.

 

Sluttid :     3.38.58

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      12.31         12.31

varv    2.      14.52         27.23

varv    3.      10.33         37.56

varv    4.      11.17         49.13

varv    5.      13.03       1.02.16

varv    6.      12.15       1.14.31

varv    7.      11.02       1.25.33

varv    8.      12.16       1.37.49

varv    9.      12.07       1.49.56

varv   10.      13.52       2.03.48

varv   11.      11.28       2.15.16

varv   12.      12.58       2.28.14

varv   13.      13.27       2.41.41

varv   14.      14.12       2.55.53

varv   15.      11.49       3.07.42

varv   16.      11.26       3.19.08

varv   17.       9.27       3.28.35

varv   18.      10.23       3.38.58

 

 

 

Kalles Kaviar

 

Lagnummer :  79.

 

Placering : 116.  av  141.

 

Sluttid :     3.47.30

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       9.11          9.11

varv    2.      11.34         20.45

varv    3.      19.25         40.10

varv    4.      10.20         50.30

varv    5.      10.41       1.01.11

varv    6.      10.46       1.11.57

varv    7.      12.01       1.23.58

varv    8.      12.15       1.36.13

varv    9.       9.29       1.45.42

varv   10.      12.18       1.58.00

varv   11.      15.56       2.13.56

varv   12.      16.49       2.30.45

varv   13.      20.35       2.51.20

varv   14.      13.02       3.04.22

varv   15.      10.15       3.14.37

varv   16.      10.45       3.25.22

varv   17.      12.13       3.37.35

varv   18.       9.55       3.47.30

 

 

 

TSOK, damlag

 

Lagnummer :  80.

 

Placering : 124.  av  141.

 

Sluttid :     3.55.16

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      11.01         11.01

varv    2.      11.58         22.59

varv    3.      12.54         35.53

varv    4.      12.29         48.22

varv    5.      12.08       1.00.30

varv    6.      14.23       1.14.53

varv    7.      10.50       1.25.43

varv    8.      14.01       1.39.44

varv    9.      16.57       1.56.41

varv   10.      17.46       2.14.27

varv   11.      10.23       2.24.50

varv   12.      12.55       2.37.45

varv   13.      11.24       2.49.09

varv   14.      14.52       3.04.01

varv   15.      13.25       3.17.26

varv   16.      11.30       3.28.56

varv   17.      14.21       3.43.17

varv   18.      11.59       3.55.16

 

 

 

Vattenfall VATTENKRAFT

 

Lagnummer :  81.

 

Placering :  73.  av  141.

 

Sluttid :     3.22.37

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       9.33          9.33

varv    2.       9.18         18.51

varv    3.      10.37         29.28

varv    4.      11.35         41.03

varv    5.      14.54         55.57

varv    6.      10.00       1.05.57

varv    7.      13.06       1.19.03

varv    8.      11.16       1.30.19

varv    9.      10.35       1.40.54

varv   10.      12.06       1.53.00

varv   11.      12.31       2.05.31

varv   12.      10.01       2.15.32

varv   13.      11.45       2.27.17

varv   14.      11.13       2.38.30

varv   15.      12.55       2.51.25

varv   16.      10.51       3.02.16

varv   17.       8.52       3.11.08

varv   18.      11.29       3.22.37

 

 

 

Vattenfall SPRINGTEAM

 

Lagnummer :  82.

 

Placering : 128.  av  141.

 

Sluttid :     4.06.40

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      12.03         12.03

varv    2.      12.45         24.48

varv    3.      13.10         37.58

varv    4.      13.19         51.17

varv    5.      18.35       1.09.52

varv    6.      12.56       1.22.48

varv    7.      13.24       1.36.12

varv    8.      18.00       1.54.12

varv    9.      13.47       2.07.59

varv   10.      16.07       2.24.06

varv   11.      13.55       2.38.01

varv   12.      15.29       2.53.30

varv   13.      12.44       3.06.14

varv   14.      13.02       3.19.16

varv   15.      11.36       3.30.52

varv   16.      12.01       3.42.53

varv   17.      10.44       3.53.37

varv   18.      13.03       4.06.40

 

 

 

Cerbo IF

 

Lagnummer :  83.

 

Placering :  98.  av  141.

 

Sluttid :     3.33.43

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      12.35         12.35

varv    2.      10.37         23.12

varv    3.      11.12         34.24

varv    4.      12.49         47.13

varv    5.       9.06         56.19

varv    6.      11.32       1.07.51

varv    7.      10.47       1.18.38

varv    8.      10.13       1.28.51

varv    9.      15.39       1.44.30

varv   10.      13.05       1.57.35

varv   11.      10.56       2.08.31

varv   12.      10.41       2.19.12

varv   13.      11.08       2.30.20

varv   14.      14.56       2.45.16

varv   15.      11.40       2.56.56

varv   16.      14.49       3.11.45

varv   17.      10.54       3.22.39

varv   18.      11.04       3.33.43

 

 

 

Vattenfall DREAM TEAM

 

Lagnummer :  84.

 

Placering :  78.  av  141.

 

Sluttid :     3.24.36

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      11.29         11.29

varv    2.      13.28         24.57

varv    3.      10.38         35.35

varv    4.      11.00         46.35

varv    5.      13.12         59.47

varv    6.      11.49       1.11.36

varv    7.       9.42       1.21.18

varv    8.      10.15       1.31.33

varv    9.      10.17       1.41.50

varv   10.      11.00       1.52.50

varv   11.      11.39       2.04.29

varv   12.      11.26       2.15.55

varv   13.      10.55       2.26.50

varv   14.      11.36       2.38.26

varv   15.      11.39       2.50.05

varv   16.      14.30       3.04.35

varv   17.       9.52       3.14.27

varv   18.      10.09       3.24.36

 

 

 

Rönnings Slavar

 

Lagnummer :  85.

 

Placering :  42.  av  141.

 

Sluttid :     3.13.20

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       9.06          9.06

varv    2.       9.57         19.03

varv    3.      10.21         29.24

varv    4.      10.45         40.09

varv    5.      10.17         50.26

varv    6.      10.05       1.00.31

varv    7.      10.40       1.11.11

varv    8.      10.57       1.22.08

varv    9.      10.21       1.32.29

varv   10.      11.12       1.43.41

varv   11.      11.33       1.55.14

varv   12.      10.14       2.05.28

varv   13.      11.03       2.16.31

varv   14.      11.52       2.28.23

varv   15.      10.33       2.38.56

varv   16.      11.05       2.50.01

varv   17.      12.30       3.02.31

varv   18.      10.49       3.13.20

 

 

 

Pillertrillarna

 

Lagnummer :  86.

 

Placering :  99.  av  141.

 

Sluttid :     3.34.00

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      11.16         11.16

varv    2.      10.02         21.18

varv    3.      11.20         32.38

varv    4.      10.12         42.50

varv    5.      11.45         54.35

varv    6.      12.32       1.07.07

varv    7.      12.02       1.19.09

varv    8.      11.56       1.31.05

varv    9.      12.46       1.43.51

varv   10.      13.14       1.57.05

varv   11.      10.05       2.07.10

varv   12.      13.11       2.20.21

varv   13.      10.50       2.31.11

varv   14.      13.12       2.44.23

varv   15.      14.43       2.59.06

varv   16.      10.30       3.09.36

varv   17.      12.02       3.21.38

varv   18.      12.22       3.34.00

 

 

 

Vattenfall THE DRIFTers

 

Lagnummer :  87.

 

Placering : 105.  av  141.

 

Sluttid :     3.38.27

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       8.55          8.55

varv    2.      14.41         23.36

varv    3.      10.07         33.43

varv    4.      10.15         43.58

varv    5.      12.51         56.49

varv    6.      13.11       1.10.00

varv    7.      11.20       1.21.20

varv    8.      11.37       1.32.57

varv    9.      10.48       1.43.45

varv   10.      13.46       1.57.31

varv   11.      11.02       2.08.33

varv   12.      10.54       2.19.27

varv   13.      12.39       2.32.06

varv   14.      11.12       2.43.18

varv   15.      13.01       2.56.19

varv   16.      14.03       3.10.22

varv   17.      15.03       3.25.25

varv   18.      13.02       3.38.27

 

 

 

Vattenfall TTTU

 

Lagnummer :  88.

 

Placering : 118.  av  141.

 

Sluttid :     3.48.14

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      11.00         11.00

varv    2.      10.51         21.51

varv    3.      10.23         32.14

varv    4.      10.50         43.04

varv    5.      16.22         59.26

varv    6.      10.45       1.10.11

varv    7.      13.04       1.23.15

varv    8.      13.44       1.36.59

varv    9.      18.33       1.55.32

varv   10.      12.28       2.08.00

varv   11.      13.07       2.21.07

varv   12.      14.28       2.35.35

varv   13.      11.15       2.46.50

varv   14.      10.30       2.57.20

varv   15.      13.43       3.11.03

varv   16.      10.15       3.21.18

varv   17.      13.38       3.34.56

varv   18.      13.18       3.48.14

 

 

 

Vattenfall TEKNIKSNIGLARNA

 

Lagnummer :  89.

 

Placering : 122.  av  141.

 

Sluttid :     3.52.37

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      10.27         10.27

varv    2.      15.26         25.53

varv    3.      13.17         39.10

varv    4.      14.10         53.20

varv    5.      11.13       1.04.33

varv    6.      13.38       1.18.11

varv    7.       9.25       1.27.36

varv    8.      13.31       1.41.07

varv    9.      12.10       1.53.17

varv   10.      12.12       2.05.29

varv   11.      18.15       2.23.44

varv   12.      15.59       2.39.43

varv   13.      12.24       2.52.07

varv   14.      10.54       3.03.01

varv   15.      18.14       3.21.15

varv   16.      10.47       3.32.02

varv   17.       9.36       3.41.38

varv   18.      10.59       3.52.37

 

 

 

Yt o Värme,     VFA

 

Lagnummer :  90.

 

Placering : 117.  av  141.

 

Sluttid :     3.47.51

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      10.14         10.14

varv    2.      10.50         21.04

varv    3.      14.20         35.24

varv    4.      10.38         46.02

varv    5.      13.52         59.54

varv    6.      12.45       1.12.39

varv    7.      13.05       1.25.44

varv    8.      11.26       1.37.10

varv    9.      12.03       1.49.13

varv   10.      14.51       2.04.04

varv   11.      11.06       2.15.10

varv   12.      12.21       2.27.31

varv   13.      13.13       2.40.44

varv   14.      16.31       2.57.15

varv   15.      16.11       3.13.26

varv   16.      13.03       3.26.29

varv   17.      11.55       3.38.24

varv   18.       9.27       3.47.51

 

 

 

OBS! Överby

 

Lagnummer :  91.

 

Placering : 133.  av  141.

 

Sluttid :     4.12.47

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      26.02         26.02

varv    2.      13.29         39.31

varv    3.      11.25         50.56

varv    4.      15.03       1.05.59

varv    5.      12.20       1.18.19

varv    6.      11.42       1.30.01

varv    7.      13.42       1.43.43

varv    8.      16.07       1.59.50

varv    9.      13.13       2.13.03

varv   10.      15.25       2.28.28

varv   11.       9.18       2.37.46

varv   12.      15.23       2.53.09

varv   13.      11.43       3.04.52

varv   14.      15.47       3.20.39

varv   15.      12.23       3.33.02

varv   16.      13.58       3.47.00

varv   17.      14.41       4.01.41

varv   18.      11.06       4.12.47

 

 

 

Kommunens IF, Elitisterna

 

Lagnummer :  92.

 

Placering :  27.  av  141.

 

Sluttid :     2.59.46

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       8.54          8.54

varv    2.       9.41         18.35

varv    3.      10.36         29.11

varv    4.      10.21         39.32

varv    5.      11.17         50.49

varv    6.       8.14         59.03

varv    7.      10.48       1.09.51

varv    8.       9.45       1.19.36

varv    9.       8.08       1.27.44

varv   10.      11.10       1.38.54

varv   11.      10.09       1.49.03

varv   12.      11.10       2.00.13

varv   13.       9.52       2.10.05

varv   14.       8.59       2.19.04

varv   15.      11.49       2.30.53

varv   16.       9.47       2.40.40

varv   17.       9.25       2.50.05

varv   18.       9.41       2.59.46

 

 

 

Kommunens IF, Realisterna

 

Lagnummer :  93.

 

Placering :  71.  av  141.

 

Sluttid :     3.22.12

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       9.28          9.28

varv    2.      11.01         20.29

varv    3.      11.21         31.50

varv    4.      11.04         42.54

varv    5.      12.38         55.32

varv    6.      14.13       1.09.45

varv    7.      10.49       1.20.34

varv    8.      10.33       1.31.07

varv    9.      11.13       1.42.20

varv   10.      10.44       1.53.04

varv   11.      11.46       2.04.50

varv   12.      11.25       2.16.15

varv   13.      10.49       2.27.04

varv   14.      11.25       2.38.29

varv   15.      11.09       2.49.38

varv   16.      11.26       3.01.04

varv   17.      10.12       3.11.16

varv   18.      10.56       3.22.12

 

 

 

Försäkringskassan, Thn

 

Lagnummer :  94.

 

Placering :  69.  av  141.

 

Sluttid :     3.21.40

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      11.14         11.14

varv    2.      10.24         21.38

varv    3.      14.20         35.58

varv    4.      10.13         46.11

varv    5.      10.06         56.17

varv    6.      10.12       1.06.29

varv    7.      12.23       1.18.52

varv    8.      12.45       1.31.37

varv    9.      10.39       1.42.16

varv   10.      11.58       1.54.14

varv   11.      10.25       2.04.39

varv   12.       9.20       2.13.59

varv   13.      10.54       2.24.53

varv   14.      10.49       2.35.42

varv   15.      14.10       2.49.52

varv   16.      12.23       3.02.15

varv   17.       8.52       3.11.07

varv   18.      10.33       3.21.40

 

 

 

Velanda Missonskyrka

 

Lagnummer :  95.

 

Placering : 114.  av  141.

 

Sluttid :     3.46.45

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      14.06         14.06

varv    2.      11.55         26.01

varv    3.      11.54         37.55

varv    4.      10.10         48.05

varv    5.      12.16       1.00.21

varv    6.      10.37       1.10.58

varv    7.      13.48       1.24.46

varv    8.      13.47       1.38.33

varv    9.      14.40       1.53.13

varv   10.      10.36       2.03.49

varv   11.      15.20       2.19.09

varv   12.      11.42       2.30.51

varv   13.      14.52       2.45.43

varv   14.      11.54       2.57.37

varv   15.       9.52       3.07.29

varv   16.      14.42       3.22.11

varv   17.      14.35       3.36.46

varv   18.       9.59       3.46.45

 

 

 

Lantmäteriet Vänersborg

 

Lagnummer :  96.

 

Placering : 113.  av  141.

 

Sluttid :     3.43.31

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       9.36          9.36

varv    2.      10.34         20.10

varv    3.      16.44         36.54

varv    4.      13.24         50.18

varv    5.       9.12         59.30

varv    6.      12.02       1.11.32

varv    7.      12.55       1.24.27

varv    8.      13.37       1.38.04

varv    9.       9.38       1.47.42

varv   10.      13.09       2.00.51

varv   11.       9.34       2.10.25

varv   12.      14.34       2.24.59

varv   13.      12.23       2.37.22

varv   14.      13.30       2.50.52

varv   15.      12.38       3.03.30

varv   16.      13.54       3.17.24

varv   17.      15.27       3.32.51

varv   18.      10.40       3.43.31

 

 

 

Securitas

 

Lagnummer :  97.

 

Placering :  48.  av  141.

 

Sluttid :     3.13.50

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       8.35          8.35

varv    2.      12.21         20.56

varv    3.      11.20         32.16

varv    4.      10.08         42.24

varv    5.      10.45         53.09

varv    6.      11.39       1.04.48

varv    7.      10.31       1.15.19

varv    8.      10.32       1.25.51

varv    9.      13.20       1.39.11

varv   10.       9.35       1.48.46

varv   11.      10.14       1.59.00

varv   12.      11.39       2.10.39

varv   13.       9.12       2.19.51

varv   14.      11.56       2.31.47

varv   15.      11.48       2.43.35

varv   16.      11.00       2.54.35

varv   17.       9.10       3.03.45

varv   18.      10.05       3.13.50

 

 

 

Space Snails

 

Lagnummer :  98.

 

Placering :  62.  av  141.

 

Sluttid :     3.19.23

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      11.31         11.31

varv    2.      12.21         23.52

varv    3.      12.07         35.59

varv    4.       8.55         44.54

varv    5.      10.43         55.37

varv    6.      10.12       1.05.49

varv    7.       9.03       1.14.52

varv    8.      11.12       1.26.04

varv    9.      11.39       1.37.43

varv   10.      10.48       1.48.31

varv   11.      12.26       2.00.57

varv   12.      12.18       2.13.15

varv   13.       9.02       2.22.17

varv   14.      10.59       2.33.16

varv   15.      10.15       2.43.31

varv   16.      12.17       2.55.48

varv   17.      12.02       3.07.50

varv   18.      11.33       3.19.23

 

 

 

TSOK:s morgondag

 

Lagnummer :  99.

 

Placering :  84.  av  141.

 

Sluttid :     3.28.37

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      10.50         10.50

varv    2.      13.05         23.55

varv    3.      11.50         35.45

varv    4.      12.05         47.50

varv    5.      12.54       1.00.44

varv    6.      11.21       1.12.05

varv    7.      15.13       1.27.18

varv    8.      11.27       1.38.45

varv    9.      10.06       1.48.51

varv   10.      11.20       2.00.11

varv   11.      11.51       2.12.02

varv   12.      10.25       2.22.27

varv   13.      10.30       2.32.57

varv   14.      11.49       2.44.46

varv   15.       9.50       2.54.36

varv   16.      12.06       3.06.42

varv   17.      11.52       3.18.34

varv   18.      10.03       3.28.37

 

 

 

Olle och ungkarlarna

 

Lagnummer : 100.

 

Placering :  50.  av  141.

 

Sluttid :     3.13.57

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       9.57          9.57

varv    2.      10.28         20.25

varv    3.       9.55         30.20

varv    4.      10.20         40.40

varv    5.      11.43         52.23

varv    6.      10.58       1.03.21

varv    7.      10.18       1.13.39

varv    8.      11.03       1.24.42

varv    9.      10.25       1.35.07

varv   10.      10.42       1.45.49

varv   11.      11.10       1.56.59

varv   12.      10.27       2.07.26

varv   13.      10.36       2.18.02

varv   14.      12.02       2.30.04

varv   15.      11.38       2.41.42

varv   16.      10.51       2.52.33

varv   17.      11.13       3.03.46

varv   18.      10.11       3.13.57

 

 

 

Rulles slavar

 

Lagnummer : 101.

 

Placering :  31.  av  141.

 

Sluttid :     3.04.18

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       9.08          9.08

varv    2.       9.07         18.15

varv    3.       9.43         27.58

varv    4.       9.47         37.45

varv    5.       9.07         46.52

varv    6.      12.09         59.01

varv    7.       9.53       1.08.54

varv    8.      13.12       1.22.06

varv    9.       9.59       1.32.05

varv   10.      12.21       1.44.26

varv   11.      10.32       1.54.58

varv   12.      11.42       2.06.40

varv   13.       9.44       2.16.24

varv   14.       9.14       2.25.38

varv   15.      10.29       2.36.07

varv   16.       9.21       2.45.28

varv   17.       9.33       2.55.01

varv   18.       9.17       3.04.18

 

 

 

ELPA/CARAN

 

Lagnummer : 102.

 

Placering : 109.  av  141.

 

Sluttid :     3.39.45

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      11.07         11.07

varv    2.       9.44         20.51

varv    3.      11.52         32.43

varv    4.      17.22         50.05

varv    5.      10.31       1.00.36

varv    6.      10.18       1.10.54

varv    7.      11.56       1.22.50

varv    8.      14.51       1.37.41

varv    9.      11.56       1.49.37

varv   10.      11.57       2.01.34

varv   11.      14.54       2.16.28

varv   12.      11.28       2.27.56

varv   13.      11.38       2.39.34

varv   14.      13.08       2.52.42

varv   15.      10.53       3.03.35

varv   16.      12.44       3.16.19

varv   17.      12.09       3.28.28

varv   18.      11.17       3.39.45

 

 

 

Kullens byalag, lag 1

 

Lagnummer : 103.

 

Placering :  96.  av  141.

 

Sluttid :     3.33.11

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      10.53         10.53

varv    2.      11.08         22.01

varv    3.      13.07         35.08

varv    4.      11.18         46.26

varv    5.      11.47         58.13

varv    6.      13.55       1.12.08

varv    7.       9.50       1.21.58

varv    8.      12.05       1.34.03

varv    9.      13.56       1.47.59

varv   10.      10.10       1.58.09

varv   11.      11.11       2.09.20

varv   12.      16.12       2.25.32

varv   13.      11.27       2.36.59

varv   14.      11.50       2.48.49

varv   15.      11.59       3.00.48

varv   16.      10.01       3.10.49

varv   17.      11.17       3.22.06

varv   18.      11.05       3.33.11

 

 

 

Älvsborgs länsmuseum

 

Lagnummer : 104.

 

Placering :  68.  av  141.

 

Sluttid :     3.21.22

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       8.52          8.52

varv    2.       9.24         18.16

varv    3.       9.24         27.40

varv    4.      12.25         40.05

varv    5.       9.37         49.42

varv    6.      11.45       1.01.27

varv    7.      12.08       1.13.35

varv    8.      13.50       1.27.25

varv    9.      10.28       1.37.53

varv   10.      11.14       1.49.07

varv   11.      12.05       2.01.12

varv   12.       9.49       2.11.01

varv   13.      11.53       2.22.54

varv   14.      12.03       2.34.57

varv   15.      12.38       2.47.35

varv   16.      14.44       3.02.19

varv   17.       9.37       3.11.56

varv   18.       9.26       3.21.22

 

 

 

Strömstads IF

 

Lagnummer : 105.

 

Placering :   5.  av  141.

 

Sluttid :     2.27.34

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       7.51          7.51

varv    2.       7.44         15.35

varv    3.       8.09         23.44

varv    4.       8.34         32.18

varv    5.       7.59         40.17

varv    6.       8.15         48.32

varv    7.       7.50         56.22

varv    8.       8.08       1.04.30

varv    9.       8.05       1.12.35

varv   10.       8.46       1.21.21

varv   11.       8.19       1.29.40

varv   12.       7.59       1.37.39

varv   13.       8.18       1.45.57

varv   14.       8.07       1.54.04

varv   15.       8.46       2.02.50

varv   16.       8.29       2.11.19

varv   17.       8.09       2.19.28

varv   18.       8.06       2.27.34

 

 

 

Halvorstorps värstingar

 

Lagnummer : 106.

 

Placering : 102.  av  141.

 

Sluttid :     3.36.09

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      12.16         12.16

varv    2.      13.12         25.28

varv    3.      10.09         35.37

varv    4.      12.05         47.42

varv    5.      12.13         59.55

varv    6.      11.39       1.11.34

varv    7.      12.48       1.24.22

varv    8.      11.45       1.36.07

varv    9.      10.32       1.46.39

varv   10.      10.45       1.57.24

varv   11.      12.55       2.10.19

varv   12.      14.27       2.24.46

varv   13.      11.12       2.35.58

varv   14.      11.36       2.47.34

varv   15.      10.40       2.58.14

varv   16.      12.00       3.10.14

varv   17.      13.37       3.23.51

varv   18.      12.18       3.36.09

 

 

 

IVA-NÄL

 

Lagnummer : 107.

 

Placering : 130.  av  141.

 

Sluttid :     4.07.52

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      10.15         10.15

varv    2.      17.12         27.27

varv    3.      12.20         39.47

varv    4.      13.21         53.08

varv    5.      15.32       1.08.40

varv    6.      13.06       1.21.46

varv    7.      13.03       1.34.49

varv    8.      16.21       1.51.10

varv    9.      13.35       2.04.45

varv   10.      14.17       2.19.02

varv   11.      13.00       2.32.02

varv   12.      12.52       2.44.54

varv   13.      12.29       2.57.23

varv   14.      13.51       3.11.14

varv   15.      16.39       3.27.53

varv   16.      13.41       3.41.34

varv   17.      13.09       3.54.43

varv   18.      13.09       4.07.52

 

 

 

Ekrötterna

 

Lagnummer : 108.

 

Placering :  87.  av  141.

 

Sluttid :     3.29.56

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      10.40         10.40

varv    2.      12.09         22.49

varv    3.      12.25         35.14

varv    4.      11.59         47.13

varv    5.      10.05         57.18

varv    6.      10.50       1.08.08

varv    7.      11.02       1.19.10

varv    8.      11.37       1.30.47

varv    9.      14.20       1.45.07

varv   10.      10.38       1.55.45

varv   11.      11.37       2.07.22

varv   12.      13.12       2.20.34

varv   13.      13.22       2.33.56

varv   14.      11.07       2.45.03

varv   15.      11.46       2.56.49

varv   16.      12.13       3.09.02

varv   17.       9.56       3.18.58

varv   18.      10.58       3.29.56

 

 

 

Stavredsskolan

 

Lagnummer : 109.

 

Placering : 119.  av  141.

 

Sluttid :     3.50.11

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      12.56         12.56

varv    2.      12.55         25.51

varv    3.      14.33         40.24

varv    4.      13.17         53.41

varv    5.      15.09       1.08.50

varv    6.      14.02       1.22.52

varv    7.      13.54       1.36.46

varv    8.      14.12       1.50.58

varv    9.      13.48       2.04.46

varv   10.      11.57       2.16.43

varv   11.      16.52       2.33.35

varv   12.       9.52       2.43.27

varv   13.      12.14       2.55.41

varv   14.      10.27       3.06.08

varv   15.      11.05       3.17.13

varv   16.      10.54       3.28.07

varv   17.      11.04       3.39.11

varv   18.      11.00       3.50.11

 

 

 

Brachens Gäng

 

Lagnummer : 110.

 

Placering : 106.  av  141.

 

Sluttid :     3.38.29

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      13.39         13.39

varv    2.      13.55         27.34

varv    3.      12.07         39.41

varv    4.      10.40         50.21

varv    5.       9.54       1.00.15

varv    6.      10.54       1.11.09

varv    7.      10.34       1.21.43

varv    8.      15.00       1.36.43

varv    9.      10.37       1.47.20

varv   10.      13.20       2.00.40

varv   11.      11.04       2.11.44

varv   12.      15.15       2.26.59

varv   13.      11.16       2.38.15

varv   14.      11.15       2.49.30

varv   15.      10.50       3.00.20

varv   16.      14.52       3.15.12

varv   17.      11.26       3.26.38

varv   18.      11.51       3.38.29

 

 

 

Guldvingens förskola

 

Lagnummer : 111.

 

Placering : 127.  av  141.

 

Sluttid :     4.05.45

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       9.45          9.45

varv    2.      12.05         21.50

varv    3.      12.46         34.36

varv    4.      12.58         47.34

varv    5.      13.18       1.00.52

varv    6.      13.55       1.14.47

varv    7.      14.35       1.29.22

varv    8.      14.33       1.43.55

varv    9.      15.06       1.59.01

varv   10.      13.02       2.12.03

varv   11.      13.43       2.25.46

varv   12.      10.49       2.36.35

varv   13.      14.16       2.50.51

varv   14.      13.34       3.04.25

varv   15.      14.04       3.18.29

varv   16.      15.52       3.34.21

varv   17.      15.19       3.49.40

varv   18.      16.05       4.05.45

 

 

 

Kirchoffs andra lag

 

Lagnummer : 112.

 

Placering : 121.  av  141.

 

Sluttid :     3.52.13

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       9.54          9.54

varv    2.      13.39         23.33

varv    3.      13.24         36.57

varv    4.      11.58         48.55

varv    5.      18.49       1.07.44

varv    6.      14.16       1.22.00

varv    7.      12.23       1.34.23

varv    8.      12.28       1.46.51

varv    9.      10.23       1.57.14

varv   10.      14.33       2.11.47

varv   11.      12.42       2.24.29

varv   12.      12.13       2.36.42

varv   13.      12.26       2.49.08

varv   14.      10.48       2.59.56

varv   15.      12.45       3.12.41

varv   16.      15.16       3.27.57

varv   17.      13.11       3.41.08

varv   18.      11.05       3.52.13

 

 

 

Lennart Skoog

 

Lagnummer : 113.

 

Placering :  89.  av  141.

 

Sluttid :     3.30.19

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      10.51         10.51

varv    2.      10.57         21.48

varv    3.      11.48         33.36

varv    4.      11.45         45.21

varv    5.      11.51         57.12

varv    6.      12.01       1.09.13

varv    7.      11.17       1.20.30

varv    8.      11.54       1.32.24

varv    9.      11.28       1.43.52

varv   10.      11.47       1.55.39

varv   11.      11.25       2.07.04

varv   12.      11.29       2.18.33

varv   13.      11.30       2.30.03

varv   14.      11.26       2.41.29

varv   15.      11.29       2.52.58

varv   16.      11.31       3.04.29

varv   17.      11.48       3.16.17

varv   18.      14.02       3.30.19

 

 

 

Lysmaskarna

 

Lagnummer : 115.

 

Placering : 141.  av  141.

 

Sluttid :     4.36.46

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      12.32         12.32

varv    2.      14.50         27.22

varv    3.      13.56         41.18

varv    4.      17.50         59.08

varv    5.      18.00       1.17.08

varv    6.      13.02       1.30.10

varv    7.      15.14       1.45.24

varv    8.      15.10       2.00.34

varv    9.      20.01       2.20.35

varv   10.      11.00       2.31.35

varv   11.      14.06       2.45.41

varv   12.      22.12       3.07.53

varv   13.      12.07       3.20.00

varv   14.      15.11       3.35.11

varv   15.      15.49       3.51.00

varv   16.      15.54       4.06.54

varv   17.      14.17       4.21.11

varv   18.      15.35       4.36.46

 

 

 

Styggingarna

 

Lagnummer : 116.

 

Placering :  82.  av  141.

 

Sluttid :     3.26.43

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       9.21          9.21

varv    2.      11.37         20.58

varv    3.      12.14         33.12

varv    4.      10.51         44.03

varv    5.      10.27         54.30

varv    6.      12.01       1.06.31

varv    7.      12.00       1.18.31

varv    8.      12.40       1.31.11

varv    9.      10.31       1.41.42

varv   10.      11.40       1.53.22

varv   11.      10.23       2.03.45

varv   12.      10.28       2.14.13

varv   13.      10.14       2.24.27

varv   14.      11.25       2.35.52

varv   15.      12.03       2.47.55

varv   16.      15.37       3.03.32

varv   17.      11.49       3.15.21

varv   18.      11.22       3.26.43

 

 

 

VFA-Viktväktarna

 

Lagnummer : 117.

 

Placering :  58.  av  141.

 

Sluttid :     3.17.53

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       9.03          9.03

varv    2.      11.25         20.28

varv    3.      10.39         31.07

varv    4.      10.10         41.17

varv    5.      14.16         55.33

varv    6.      12.07       1.07.40

varv    7.       8.35       1.16.15

varv    8.      13.57       1.30.12

varv    9.       9.02       1.39.14

varv   10.      13.12       1.52.26

varv   11.       8.52       2.01.18

varv   12.      11.32       2.12.50

varv   13.      10.06       2.22.56

varv   14.       9.38       2.32.34

varv   15.      11.03       2.43.37

varv   16.      12.32       2.56.09

varv   17.      11.46       3.07.55

varv   18.       9.58       3.17.53

 

 

 

Citronfjärilen

 

Lagnummer : 118.

 

Placering : 131.  av  141.

 

Sluttid :     4.08.57

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      11.21         11.21

varv    2.      13.52         25.13

varv    3.      13.11         38.24

varv    4.      12.45         51.09

varv    5.      13.35       1.04.44

varv    6.      12.37       1.17.21

varv    7.      11.27       1.28.48

varv    8.      12.57       1.41.45

varv    9.      15.08       1.56.53

varv   10.      17.02       2.13.55

varv   11.      14.36       2.28.31

varv   12.      12.39       2.41.10

varv   13.      17.08       2.58.18

varv   14.      14.35       3.12.53

varv   15.      12.00       3.24.53

varv   16.      13.53       3.38.46

varv   17.      14.25       3.53.11

varv   18.      15.46       4.08.57

 

 

 

Bamselunsen

 

Lagnummer : 119.

 

Placering :  91.  av  141.

 

Sluttid :     3.30.45

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      10.31         10.31

varv    2.      12.45         23.16

varv    3.      11.27         34.43

varv    4.      10.53         45.36

varv    5.      13.21         58.57

varv    6.       9.57       1.08.54

varv    7.      13.25       1.22.19

varv    8.      14.53       1.37.12

varv    9.      11.10       1.48.22

varv   10.      11.14       1.59.36

varv   11.      10.59       2.10.35

varv   12.      11.31       2.22.06

varv   13.      10.07       2.32.13

varv   14.      11.28       2.43.41

varv   15.      11.53       2.55.34

varv   16.      11.47       3.07.21

varv   17.      10.57       3.18.18

varv   18.      12.27       3.30.45

 

 

 

IFK:s Qvinns

 

Lagnummer : 120.

 

Placering : 123.  av  141.

 

Sluttid :     3.52.41

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      10.29         10.29

varv    2.      11.37         22.06

varv    3.      11.22         33.28

varv    4.      12.36         46.04

varv    5.      12.55         58.59

varv    6.      13.02       1.12.01

varv    7.      12.19       1.24.20

varv    8.      14.30       1.38.50

varv    9.      13.42       1.52.32

varv   10.      15.30       2.08.02

varv   11.      14.35       2.22.37

varv   12.      12.42       2.35.19

varv   13.      14.24       2.49.43

varv   14.      14.48       3.04.31

varv   15.      10.51       3.15.22

varv   16.      12.51       3.28.13

varv   17.      11.22       3.39.35

varv   18.      13.06       3.52.41

 

 

 

Team Lilla Paris

 

Lagnummer : 121.

 

Placering :  77.  av  141.

 

Sluttid :     3.24.19

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      10.19         10.19

varv    2.      10.16         20.35

varv    3.      11.53         32.28

varv    4.      16.10         48.38

varv    5.       9.05         57.43

varv    6.      11.02       1.08.45

varv    7.      11.28       1.20.13

varv    8.      11.03       1.31.16

varv    9.      10.30       1.41.46

varv   10.      11.57       1.53.43

varv   11.       9.08       2.02.51

varv   12.      10.48       2.13.39

varv   13.      10.57       2.24.36

varv   14.      16.38       2.41.14

varv   15.      11.59       2.53.13

varv   16.      11.13       3.04.26

varv   17.      10.44       3.15.10

varv   18.       9.09       3.24.19

 

 

 

Middes Pinglor

 

Lagnummer : 122.

 

Placering : 136.  av  141.

 

Sluttid :     4.20.05

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      15.21         15.21

varv    2.      14.09         29.30

varv    3.      13.21         42.51

varv    4.      14.34         57.25

varv    5.      12.38       1.10.03

varv    6.      13.41       1.23.44

varv    7.      14.55       1.38.39

varv    8.      15.16       1.53.55

varv    9.      13.35       2.07.30

varv   10.      13.18       2.20.48

varv   11.      13.43       2.34.31

varv   12.      17.11       2.51.42

varv   13.      15.12       3.06.54

varv   14.      14.26       3.21.20

varv   15.      15.13       3.36.33

varv   16.      14.35       3.51.08

varv   17.      15.50       4.06.58

varv   18.      13.07       4.20.05

 

 

 

Trollhättans Församling

 

Lagnummer : 123.

 

Placering : 134.  av  141.

 

Sluttid :     4.15.09

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      10.38         10.38

varv    2.      11.37         22.15

varv    3.      15.26         37.41

varv    4.      11.08         48.49

varv    5.      14.55       1.03.44

varv    6.      27.28       1.31.12

varv    7.      14.25       1.45.37

varv    8.      10.31       1.56.08

varv    9.      14.36       2.10.44

varv   10.      15.48       2.26.32

varv   11.      14.29       2.41.01

varv   12.      13.08       2.54.09

varv   13.      14.41       3.08.50

varv   14.      10.47       3.19.37

varv   15.      13.28       3.33.05

varv   16.      12.49       3.45.54

varv   17.      13.36       3.59.30

varv   18.      15.39       4.15.09

 

 

 

Avd 12, Tallbackens Sjukhem

 

Lagnummer : 124.

 

Placering : 120.  av  141.

 

Sluttid :     3.51.34

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      12.00         12.00

varv    2.       9.36         21.36

varv    3.      14.52         36.28

varv    4.      13.22         49.50

varv    5.      14.51       1.04.41

varv    6.      13.58       1.18.39

varv    7.      10.58       1.29.37

varv    8.      13.10       1.42.47

varv    9.      14.24       1.57.11

varv   10.      15.14       2.12.25

varv   11.       9.20       2.21.45

varv   12.      10.24       2.32.09

varv   13.      12.27       2.44.36

varv   14.      12.32       2.57.08

varv   15.      11.56       3.09.04

varv   16.      13.18       3.22.22

varv   17.      15.18       3.37.40

varv   18.      13.54       3.51.34

 

 

 

Gipenarna

 

Lagnummer : 125.

 

Placering :  29.  av  141.

 

Sluttid :     3.00.50

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       8.58          8.58

varv    2.       9.12         18.10

varv    3.       9.29         27.39

varv    4.       9.37         37.16

varv    5.       9.04         46.20

varv    6.       9.40         56.00

varv    7.      13.21       1.09.21

varv    8.       9.36       1.18.57

varv    9.      10.01       1.28.58

varv   10.      11.49       1.40.47

varv   11.       9.51       1.50.38

varv   12.      10.43       2.01.21

varv   13.       9.48       2.11.09

varv   14.       9.55       2.21.04

varv   15.       9.37       2.30.41

varv   16.      10.00       2.40.41

varv   17.      10.19       2.51.00

varv   18.       9.50       3.00.50

 

 

 

Mjölkkuskarna, Jonssons tra

 

Lagnummer : 126.

 

Placering : 104.  av  141.

 

Sluttid :     3.36.29

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      12.58         12.58

varv    2.      12.53         25.51

varv    3.      11.51         37.42

varv    4.      11.09         48.51

varv    5.      12.58       1.01.49

varv    6.      11.05       1.12.54

varv    7.      11.50       1.24.44

varv    8.      11.33       1.36.17

varv    9.      11.46       1.48.03

varv   10.      11.07       1.59.10

varv   11.      11.02       2.10.12

varv   12.      13.36       2.23.48

varv   13.      13.15       2.37.03

varv   14.      12.10       2.49.13

varv   15.      11.33       3.00.46

varv   16.      12.28       3.13.14

varv   17.      11.43       3.24.57

varv   18.      11.32       3.36.29

 

 

 

Leissner Data

 

Lagnummer : 127.

 

Placering : 110.  av  141.

 

Sluttid :     3.40.42

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       8.29          8.29

varv    2.      18.44         27.13

varv    3.      10.24         37.37

varv    4.      10.36         48.13

varv    5.      11.14         59.27

varv    6.      16.31       1.15.58

varv    7.      12.47       1.28.45

varv    8.      10.56       1.39.41

varv    9.      10.48       1.50.29

varv   10.      13.25       2.03.54

varv   11.      11.14       2.15.08

varv   12.       9.22       2.24.30

varv   13.      15.37       2.40.07

varv   14.      12.47       2.52.54

varv   15.       9.27       3.02.21

varv   16.      15.45       3.18.06

varv   17.      12.54       3.31.00

varv   18.       9.42       3.40.42

 

 

 

Lotas svett & Törst

 

Lagnummer : 128.

 

Placering :  43.  av  141.

 

Sluttid :     3.13.29

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       9.00          9.00

varv    2.      12.37         21.37

varv    3.      12.08         33.45

varv    4.      11.02         44.47

varv    5.      10.55         55.42

varv    6.       9.28       1.05.10

varv    7.      10.43       1.15.53

varv    8.      11.28       1.27.21

varv    9.      10.37       1.37.58

varv   10.      10.37       1.48.35

varv   11.      11.32       2.00.07

varv   12.      10.49       2.10.56

varv   13.      11.39       2.22.35

varv   14.      10.03       2.32.38

varv   15.      10.22       2.43.00

varv   16.       9.40       2.52.40

varv   17.      10.11       3.02.51

varv   18.      10.38       3.13.29

 

 

 

Friskis & Svettis

 

Lagnummer : 129.

 

Placering :  88.  av  141.

 

Sluttid :     3.30.06

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      11.00         11.00

varv    2.      10.55         21.55

varv    3.       9.30         31.25

varv    4.      11.57         43.22

varv    5.      14.35         57.57

varv    6.      15.56       1.13.53

varv    7.      10.11       1.24.04

varv    8.      11.41       1.35.45

varv    9.      13.19       1.49.04

varv   10.      11.45       2.00.49

varv   11.       9.25       2.10.14

varv   12.      11.51       2.22.05

varv   13.      10.10       2.32.15

varv   14.      12.33       2.44.48

varv   15.      12.25       2.57.13

varv   16.       9.33       3.06.46

varv   17.      13.05       3.19.51

varv   18.      10.15       3.30.06

 

 

 

Team Storken

 

Lagnummer : 130.

 

Placering : 126.  av  141.

 

Sluttid :     4.02.32

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      11.30         11.30

varv    2.      12.07         23.37

varv    3.      10.39         34.16

varv    4.      10.50         45.06

varv    5.      11.57         57.03

varv    6.      16.25       1.13.28

varv    7.      19.50       1.33.18

varv    8.      13.30       1.46.48

varv    9.      16.27       2.03.15

varv   10.      12.51       2.16.06

varv   11.      10.11       2.26.17

varv   12.      14.45       2.41.02

varv   13.      15.33       2.56.35

varv   14.      12.25       3.09.00

varv   15.      10.49       3.19.49

varv   16.      13.43       3.33.32

varv   17.      14.52       3.48.24

varv   18.      14.08       4.02.32

 

 

 

TBH Biltillbehör AB

 

Lagnummer : 131.

 

Placering :  94.  av  141.

 

Sluttid :     3.32.46

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      12.14         12.14

varv    2.      12.45         24.59

varv    3.      10.57         35.56

varv    4.      11.12         47.08

varv    5.      13.19       1.00.27

varv    6.      13.07       1.13.34

varv    7.      12.59       1.26.33

varv    8.      10.51       1.37.24

varv    9.      11.24       1.48.48

varv   10.      10.45       1.59.33

varv   11.      12.12       2.11.45

varv   12.      12.12       2.23.57

varv   13.      10.58       2.34.55

varv   14.      11.04       2.45.59

varv   15.      12.08       2.58.07

varv   16.      12.02       3.10.09

varv   17.      12.00       3.22.09

varv   18.      10.37       3.32.46

 

 

 

SK Granan

 

Lagnummer : 133.

 

Placering :   7.  av  141.

 

Sluttid :     2.35.00

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       7.54          7.54

varv    2.       8.48         16.42

varv    3.       8.27         25.09

varv    4.       8.43         33.52

varv    5.       8.53         42.45

varv    6.       8.27         51.12

varv    7.       8.31         59.43

varv    8.       9.00       1.08.43

varv    9.       8.29       1.17.12

varv   10.       8.45       1.25.57

varv   11.       8.19       1.34.16

varv   12.       8.29       1.42.45

varv   13.       8.49       1.51.34

varv   14.       8.41       2.00.15

varv   15.       8.48       2.09.03

varv   16.       8.26       2.17.29

varv   17.       9.02       2.26.31

varv   18.       8.29       2.35.00

 

 

 

Torpahallens löpsprätters

 

Lagnummer : 134.

 

Placering : 132.  av  141.

 

Sluttid :     4.12.32

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      12.13         12.13

varv    2.      13.12         25.25

varv    3.      13.28         38.53

varv    4.      12.38         51.31

varv    5.      13.17       1.04.48

varv    6.      13.33       1.18.21

varv    7.      13.52       1.32.13

varv    8.      13.58       1.46.11

varv    9.      13.59       2.00.10

varv   10.      14.09       2.14.19

varv   11.      14.02       2.28.21

varv   12.      13.55       2.42.16

varv   13.      12.54       2.55.10

varv   14.      13.43       3.08.53

varv   15.      13.52       3.22.45

varv   16.      15.56       3.38.41

varv   17.      16.57       3.55.38

varv   18.      16.54       4.12.32

 

 

 

Eds Sweden AB

 

Lagnummer : 135.

 

Placering :  79.  av  141.

 

Sluttid :     3.24.49

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       9.33          9.33

varv    2.      13.14         22.47

varv    3.      11.07         33.54

varv    4.      13.12         47.06

varv    5.      12.35         59.41

varv    6.      13.41       1.13.22

varv    7.      11.18       1.24.40

varv    8.      11.03       1.35.43

varv    9.      12.02       1.47.45

varv   10.       9.45       1.57.30

varv   11.      10.07       2.07.37

varv   12.      11.53       2.19.30

varv   13.      11.19       2.30.49

varv   14.       9.44       2.40.33

varv   15.      11.45       2.52.18

varv   16.      12.00       3.04.18

varv   17.       9.40       3.13.58

varv   18.      10.51       3.24.49

 

 

 

Family Four

 

Lagnummer : 136.

 

Placering : 108.  av  141.

 

Sluttid :     3.39.18

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       9.46          9.46

varv    2.      11.16         21.02

varv    3.      10.26         31.28

varv    4.      17.20         48.48

varv    5.      12.20       1.01.08

varv    6.      12.02       1.13.10

varv    7.      11.41       1.24.51

varv    8.      14.58       1.39.49

varv    9.      14.31       1.54.20

varv   10.      10.33       2.04.53

varv   11.      10.38       2.15.31

varv   12.      10.11       2.25.42

varv   13.      11.14       2.36.56

varv   14.      11.13       2.48.09

varv   15.      11.04       2.59.13

varv   16.      10.41       3.09.54

varv   17.      12.10       3.22.04

varv   18.      17.14       3.39.18

 

 

 

Emil Lundgrens elektriska

 

Lagnummer : 138.

 

Placering :  38.  av  141.

 

Sluttid :     3.09.25

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       9.25          9.25

varv    2.      10.06         19.31

varv    3.      11.37         31.08

varv    4.      10.07         41.15

varv    5.      10.10         51.25

varv    6.       9.22       1.00.47

varv    7.      11.09       1.11.56

varv    8.      10.43       1.22.39

varv    9.      12.13       1.34.52

varv   10.      10.02       1.44.54

varv   11.       9.27       1.54.21

varv   12.      11.20       2.05.41

varv   13.       9.41       2.15.22

varv   14.      10.18       2.25.40

varv   15.      10.34       2.36.14

varv   16.      10.54       2.47.08

varv   17.      12.12       2.59.20

varv   18.      10.05       3.09.25

 

 

 

Sven-Olof Holmgren

 

Lagnummer : 139.

 

Placering : 138.  av  141.

 

Sluttid :     4.36.40

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      11.27         11.27

varv    2.      12.27         23.54

varv    3.      12.58         36.52

varv    4.      13.46         50.38

varv    5.      14.02       1.04.40

varv    6.      13.28       1.18.08

varv    7.      15.21       1.33.29

varv    8.      13.48       1.47.17

varv    9.      16.43       2.04.00

varv   10.      15.26       2.19.26

varv   11.      17.04       2.36.30

varv   12.      15.18       2.51.48

varv   13.      18.40       3.10.28

varv   14.      17.01       3.27.29

varv   15.      16.44       3.44.13

varv   16.      19.52       4.04.05

varv   17.      16.05       4.20.10

varv   18.      16.30       4.36.40

 

 

 

Bjarne Bodenholm

 

Lagnummer : 140.

 

Placering : 139.  av  141.

 

Sluttid :     4.36.40

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      11.26         11.26

varv    2.      12.30         23.56

varv    3.      12.57         36.53

varv    4.      13.46         50.39

varv    5.      14.02       1.04.41

varv    6.      13.26       1.18.07

varv    7.      15.23       1.33.30

varv    8.      13.43       1.47.13

varv    9.      16.46       2.03.59

varv   10.      15.26       2.19.25

varv   11.      17.06       2.36.31

varv   12.      15.18       2.51.49

varv   13.      18.41       3.10.30

varv   14.      16.56       3.27.26

varv   15.      16.48       3.44.14

varv   16.      19.49       4.04.03

varv   17.      16.08       4.20.11

varv   18.      16.29       4.36.40

 

 

 

Mats Pettersson

 

Lagnummer : 141.

 

Placering : 140.  av  141.

 

Sluttid :     4.36.40

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      11.03         11.03

varv    2.      11.11         22.14

varv    3.      11.46         34.00

varv    4.      15.53         49.53

varv    5.      11.17       1.01.10

varv    6.      14.16       1.15.26

varv    7.      18.01       1.33.27

varv    8.      13.48       1.47.15

varv    9.      16.46       2.04.01

varv   10.      17.51       2.21.52

varv   11.      14.40       2.36.32

varv   12.      15.19       2.51.51

varv   13.      18.56       3.10.47

varv   14.      16.38       3.27.25

varv   15.      16.47       3.44.12

varv   16.      19.50       4.04.02

varv   17.      16.06       4.20.08

varv   18.      16.32       4.36.40

 

 

 

Masarna

 

Lagnummer : 142.

 

Placering :  93.  av  141.

 

Sluttid :     3.32.24

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      10.02         10.02

varv    2.      14.25         24.27

varv    3.       9.24         33.51

varv    4.      10.10         44.01

varv    5.      14.39         58.40

varv    6.      12.27       1.11.07

varv    7.      10.17       1.21.24

varv    8.       9.29       1.30.53

varv    9.      11.37       1.42.30

varv   10.      14.12       1.56.42

varv   11.      15.40       2.12.22

varv   12.      13.50       2.26.12

varv   13.      10.37       2.36.49

varv   14.      10.39       2.47.28

varv   15.      10.28       2.57.56

varv   16.      11.51       3.09.47

varv   17.      11.42       3.21.29

varv   18.      10.55       3.32.24

 

 

 

K G NYSTRÖM

 

Lagnummer : 143.

 

Placering : 137.  av  141.

 

Sluttid :     4.23.58

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.      12.12         12.12

varv    2.      13.03         25.15

varv    3.      13.13         38.28

varv    4.      13.39         52.07

varv    5.      13.33       1.05.40

varv    6.      13.20       1.19.00

varv    7.      13.38       1.32.38

varv    8.      13.43       1.46.21

varv    9.      14.10       2.00.31

varv   10.      14.14       2.14.45

varv   11.      14.17       2.29.02

varv   12.      14.44       2.43.46

varv   13.      15.24       2.59.10

varv   14.      16.18       3.15.28

varv   15.      17.01       3.32.29

varv   16.      16.47       3.49.16

varv   17.      17.55       4.07.11

varv   18.      16.47       4.23.58

 

 

 

TV88, Rectum II

 

Lagnummer : 144.

 

Placering :  16.  av  141.

 

Sluttid :     2.48.14

 

 

 

               VARVTID    PASSERING

 

varv    1.       8.45          8.45

varv    2.       8.25         17.10

varv    3.       9.08         26.18

varv    4.       9.33         35.51

varv    5.       9.23         45.14

varv    6.       8.39         53.53

varv    7.       9.17       1.03.10

varv    8.       9.40       1.12.50

varv    9.       9.34       1.22.24

varv   10.       9.52       1.32.16

varv   11.       9.30       1.41.46

varv   12.       9.29       1.51.15

varv   13.      10.05       2.01.20

varv   14.      10.00       2.11.20

varv   15.       9.30       2.20.50

varv   16.       9.39       2.30.29

varv   17.       8.19       2.38.48

varv   18.       9.26       2.48.14