Kallelse och dagordning för Årsmöte Götaälvdalskretsen i Orientering
Måndagen 02-12-09 kl 18.30 Bergagården på Hunneberg.


1. Lista för närvaro utskickas. OBS ange gärna fungerande mailadress.

2. Kallelse och dagordning, godkännande.(www.tsok.se/kallelser/sako03.htm)

3. Protokoll från förra årsmötet (www.tsok.se/protokoll/sako02.htm).

4. Redogörelse för föregående års verksamhet, kretsmästerskap, ungdomsserie och andra aktiviteter. Se förra årets program (www.tsok.se/inbj/sako02.htm).

5. Val av styrelse: ordf, sekr, viceordf. Sittande är Alf Ödlund, Per Ivarsson och Lars Holmstrand. Alf önskar avgå och i stället föreslås Lasse Hogedal som ordf.

6. TSK beslöts på förra mötet slippa GÄM-arrangemang pga av för få medlemmar. I år har TSK natt-GÄM vilket föreslås att det körs på nationell tävling. Det enda jobbet är att skaffa fram plaketter. Kan TSK klara detta ?

7. Kungälvs OK har inte deltagit på några SAKO-arrangemang under 2002. Vill de fortfarande vara med ?

8. Kretsen skulle behöva fler deltagare på främst GÄM-arrangemangen (natt,dag o budkavle). Tex Uddevalla OK, Ljungskile, Stenungsund, Främmestad. De tre senare deltar redan i ungdomsserien.

9. Arrangemangsdagar 2003 för GÄM-dag, natt, kavle, ungdomsserie, ungdomskavle, årsmöte och banläggarmöte inför ungdomsserien. Se det bifogade förslaget till SAKO-program. (www.tsok.se/inbj/sako03.htm) som bygger på det rullande schemat som finns nedan.

10. Som prisanskaffare för ungdomsserien har OKS:s SvenÅke Johansson fungerat. Han har skött sitt uppdrag utmärkt och föreslås till omval.

11. Tränings-ol, se programmet och PM för träningarna. (www.tsok.se/pm/sako03.htm)

12. Införande av Sprint-GÄM i tex juni ? Kort-GÄM saknas oxå men den vanliga dag-GÄM har rätt korta banor så denna distans känns inte så angelägen eller ?

13. Kretsens träff med jägare, markägare mfl "Samråd om marker" är månd 10 mars i Bergagården på Hunneberg (Skogsvargarna) kl 19.

98. Övriga frågor.

99. Mötet avslutas

Rullande schema över kretsarrangemangen - ev ska TSK tas bort.
   Dag  Natt Budkavle Årsmöte U-serien Jaktmöte
1998 OKF  Gipen KOK   VSK   TSOK  Jaktskyttebanan
1999 TSK  VSK  OKS   Gipen  TSOK  TSOK
2000 TSOK  KOK  VSK   TSK   TSOK  TSOK
2001 OKS  Alehof TSOK   OKF   TSOK  OKF
2002 Gipen OKF  Alehof  OKS   TSOK  VSK
2003 VSK  TSK  OKF   Alehof  TSOK  OKS
2004 KOK  TSOK  TSK   KOK   TSOK
2005 Alehof OKS  Gipen  TSOK   TSOK
2006 OKF  Gipen KOK   VSK   TSOK
2007 TSK  VSK  OKS   Gipen  TSOK

Adresslista:
OK Alehof     Box 45      449 21 NÖDINGE   alehof@telia.com
OK Flundrehof   Box 102     420 21 UPPHÄRAD
OK Gipen C/O Gunnar Ljung Tegelg 22 463 35 GÖTA     gipen@telia.com
Kungälvs OK    Skogsvägen 2   442 50 YTTERBYN
OK Skogsvargarna  Hallernav    468 33 VARGÖN
Trollhättans SK  Slätthultsgården 461 98 TROLLHÄTTAN
Trollhättans SOK  Skidstugan    461 58 TROLLHÄTTAN	info@tsok.se
Vänersborgs SK   Box 279     462 23 VÄNERSBORG