Kallelse och dagordning för Årsmöte Götaälvdalskretsen i Orientering
Måndagen 01-12-10 kl 18.30 Flundrehofs klubbstuga i Sjuntorp (Rödjan).


1. Lista för närvaro utskickas. OBS ange gärna fungerande mailadress.

2. Kallelse och dagordning, godkännande.(www.tsok.se/kallelser/sako02.htm)

3. Protokoll från förra årsmötet (www.tsok.se/protokoll/sako0012.htm).

4. Redogörelse för föregående års verksamhet, kretsmästerskap, ungdomsserie och andra aktiviteter. Se förra årets program (www.tsok.se/inbj/sako01.htm).

5. Val av styrelse: ordf, sekr, viceordf. Sittande är Alf Ödlund, Per Ivarsson och Lars Holmstrand

6. TSK har bekymmer med för få aktiva medlemmar. Mot den bakgrunden föreslås att TSK undantas de större arrangemangen som GÄM mm men kvarstår som arrangör av ungdomstävlingen och då med hjälp av fd TSK-medlemmar.

7. Arrangemangsdagar 2002 för GÄM-dag, natt, kavle, ungdomsserie, ungdomskavle, årsmöte och banläggarmöte inför ungdomsserien. Se det bifogade förslaget till SAKO-program. (www.tsok.se/inbj/sako02.htm) som bygger på det rullande schemat som finns nedan.
GÄM-kavle en vardag kväll hos Alehof eller ihop med Främmestad i bra terräng i samband med SkaraborgsMästerskap. Vi får finna oss i klassindeln se gammal VOF-info våren 2001. Alternativ för GÄM-dag ti 2 juli, lö 3 aug (Mullsjö, H43-kavlen), lö 28 sept (Hestra kort).
Pga att Vårruset arrangeras tisdagen 14 maj vill VSK-OKS att ungdomstävlingen flyttas till måndagen 13 maj, kan detta bifallas ?
8. Som prisanskaffare för ungdomsserien har OKS:s SvenÅke Johansson fungerat. Han har skött sitt uppdrag utmärkt och föreslås till omval.

9. Tränings-ol, se programmet och PM för träningarna. (www.tsok.se/pm/sako02.htm)
OBS att alla arrangemang from nästa år bör innehålla en lätt ungdomsbana. Ett tema för vissa träningar kommer oxå att tas fram.

10. Kretsens träff med jägare, markägare mfl "Samråd om marker" är månd 11 mars i VSK:s stuga.

11. SportIdent har använts på ungdomsserien. Erfarenheter ? Ekonomi ? Kommer att funka nästa år oxå ?

12. Blommor till Rolf Andersson beslutades förra mötet, har han fått det ? Föreslås betalas av SI-föreningarna (VSK+OKS) som tar ut detta av övriga i samband med fakturering.

13. SAKO-föreningens ekonomi sköttes förut av sekreteraren men denna syssla vägrar nuvarnade sekreterare att sköta. Istället anses INGEN ekonomiredovisning nödvändig utan ev kostnader för utskick kan ordnas via sponsorer.

14. Gemensamma datorer för våra tävlingar. Örjan Eriksson: "Skulle vara bra om en diskussion kunde tas angående att inom GÄM skaffa ett antal datorer med tillhörande LAN-produkter (nätverkskort, kablar, skrivare...), samt själva SI-hårdvaran för att kunna användas under tävlingar. Min erfarenhet av att jobba med SI är att just att sätta upp ett nätverk och att få det att funka är det svåra jobbet eftersom det kräver en del fackkunskap." Ev kunde kanske någon sponsor kunnna vaskas fram.

98. Övriga frågor. Plaketterna, en ansvarig ?

99. Mötet avslutas

Rullande schema över kretsarrangemangen - ev ska TSK tas bort.
   Dag  Natt Budkavle Årsmöte U-serien Jaktmöte
1998 OKF  Gipen KOK   VSK   TSOK  Jaktskyttebanan
1999 TSK  VSK  OKS   Gipen  TSOK  TSOK
2000 TSOK  KOK  VSK   TSK   TSOK  TSOK
2001 OKS  Alehof TSOK   OKF   TSOK  OKF
2002 Gipen OKF  Alehof  OKS   TSOK  VSK
2003 VSK  TSK  OKF   Alehof  TSOK
2004 KOK  TSOK  TSK   KOK   TSOK
2005 Alehof OKS  Gipen  TSOK   TSOK
2006 OKF  Gipen KOK   VSK   TSOK
2007 TSK  VSK  OKS   Gipen  TSOK

Adresslista:
OK Alehof     Blåsippev 59   446 36 ÄLVÄNGEN alehof@telia.com
OK Flundrehof   Box 102     420 21 UPPHÄRAD
OK Gipen      Box 29      463 01 LILLA EDET
Kungälvs OK    Skogsvägen 2   442 50 YTTERBYN
OK Skogsvargarna  Hallernav    468 33 VARGÖN
Trollhättans SK  Slätthultsgården 461 98 TROLLHÄTTAN
Trollhättans SOK  Skidstugan    461 58 TROLLHÄTTAN	info@tsok.se
Vänersborgs SK   Box 279     462 32 VÄNERSBORG