Dagordning SAKO:s ungdomsseries banläggar- och tävlingsledar-möte. TSOK:s skidstuga måndagen 01-04-02 kl 19

 

Kallade: Banläggare och tävlingsledare från följande klubbar : TSOK, TSK, VSK, Flundrehof, Skogsvargarna och Gipen

 1. Mötet öppnas.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Genomgång av förra årets protokoll.
 4. Klassindelning.
 5. Vem sköter inbjudan ? Och vem skickar ut den ?
  Den ska förutom till ovan nämnda klubbar också skickas till Främmestads IK, Ljungskile FK samt till Stenungsunds OK.
 6. Nytt stämplingssystem SportIdent och medföljande nytt datasystem.
 7. Genomgång av årets banor.
 8. Övriga frågor
 9. Mötet avslutas.

 

 

Ovan är sammanställt utgående från föregående års protokoll.// Per I, TSOK