Kallelse och dagordning för Årsmöte Götaälvdalskretsen i Orientering
Måndagen 00-12-11 kl 18.30 Slätthult


1. Lista för närvaro utskickas. OBS ange gärna fungerande mailadress.

2. Kallelse och dagordning, godkännande.(www.tsok.se/kallelse/sako0012.htm)

3. Protokoll från förra årsmötet (www.tsok.se/protokoll/sako00.htm).

4. Redogörelse för föregående års verksamhet, kretsmästerskap, ungdomsserie och andra aktiviteter. Se förra årets program (www.tsok.se/inbj/sako00.htm).

5. Val av styrelse: ordf, sekr, viceordf. Sittande är Alf Ödlund, Per Ivarsson och Lars Holmstrand

6. Arrangemangsdagar 2001 för GÄM-dag, natt, kavle, ungdomsserie, ungdomskavle, årsmöte och banläggarmöte inför ungdomsserien. Se det bifogade förslaget till SAKO-program. (www.tsok.se/inbj/sako01.htm) som bygger på det rullande schemat som finns nedan.

7. Som prisanskaffare för ungdomsserien har OKS:s SvenÅke Johansson fungerat. Han har skött sitt uppdrag utmärkt och föreslås till omval.

8. Tränings-ol, se programmet och PM för träningarna. (www.tsok.se/inbj/sakopm01.htm)

9. Kretsens träff med jägare, markägare mfl "Samråd om marker" är månd 12 mars i Flundrehofs stuga.

10. SportIdent föreslås användas på ungdomsserien. Peter Strömdal och Jesper Stenström kan bistå med råd om datasystemet. Eftersom Gipen också troligen kommer att använda SI på sin stora tävling vore det bra om någon därifrån också assisterade. Troligen kan SI:s vanliga dataprogram användas. För hopräkningen kan kanske Per Ivarsson fixa ihop något.
Det finns två frågetecken: betalning och pinntillgången.
Underlag för diskussion: VSK och OKS har investerat ca 25 tusen vardera i SI-utrustning. TSOK/TSK har 1998 investerat 55 tusen kr i Emitgrejer som använts gratis av alla SAKO-kubbar på ca 25 träningar de senaste åren.
Kanske hälften av deltagare i ungdomsserien har egna pinnar och det finns gott om vuxna i klubbarna som har egna pinnar. Det borde gå att lösa. För nya orienterar bör varje klubb införskaffa ett buffertlager - 15-20 pinnar - som kan användas i serien.

98. Övriga frågor.

99. Mötet avslutas

Rullande schema över kretsarrangemangen.
   Dag  Natt Budkavle Årsmöte U-serien Jaktmöte
1998 OKF  Gipen KOK   VSK   TSOK  Jaktskyttebanan
1999 TSK  VSK  OKS   Gipen  TSOK  TSOK
2000 TSOK  KOK  VSK   TSK   TSOK  TSOK
2001 OKS  Alehof TSOK   OKF   TSOK  OKF
2002 Gipen OKF  Alehof  OKS   TSOK  
2003 VSK  TSK  OKF   Alehof  TSOK
2004 KOK  TSOK  TSK   KOK   TSOK
2005 Alehof OKS  Gipen  TSOK   TSOK
2006 OKF  Gipen KOK   VSK   TSOK
2007 TSK  VSK  OKS   Gipen  TSOK

Adresslista:
OK Alehof     Blåsippev 59   446 36 ÄLVÄNGEN alehof@telia.com
OK Flundrehof   Box 102     420 21 UPPHÄRAD
OK Gipen      Box 29      463 01 LILLA EDET
Kungälvs OK    Skogsvägen 2   442 50 YTTERBYN
OK Skogsvargarna  Hallernav    468 33 VARGÖN
Trollhättans SK  Slätthultsgården 461 98 TROLLHÄTTAN
Trollhättans SOK  Skidstugan    461 58 TROLLHÄTTAN	info@tsok.se
Vänersborgs SK   Box 279     462 32 VÄNERSBORG