VeteranOL-3-stad

STARTSIDA

Program Kontaktpersoner Resultat Bilder Länkar Poängpris

TROLLHÄTTANS SOK

inbjuder till

Vikingaträffen

KLASSISK ELIT

Annandag påsk den 5 april 1999

KLASSINDELNING OCH BANLÄNGDER

D55 3.5

D45 3.5

D35 3.9

D21 4.8

D20 3.9

Inskolningsklass

H/D 2.4 km

Knatteknat

Lättklasser

H16 4.6 km

H14 3.5

H12 2.5

D16 3.5

D14 3.5

D12 2.5

Öppna klasser

1. Vit 2.5 km

2. Gul 3.5

3. Gul 5.0

4. Orange 3.0

5. Röd 4.0

6. Violett 5.5

7. Blå 3.0

8. Svart 5.0

9. Svart 7.0

Elitklasser

H21 11.2 km

H20 7.8

H18 6.3

D21 7.1

D20 6.3

D18 5.1

Huvudklass lång

H21 10.0 km

Huvudklasser

H 80 3.0 km

H75 3.0

H70 3.5

H65 4.1

H60 4.4

H55 5.2

H50 5.7 km

H45 6.5

H40 7.1

H35 8.2

H21 8.2

H20 6.5

H18 5.7

H16 4.7

H14 4.1

H12 2.8

H10 2.4

D80 2.5

D75 2.5

D70 3.0

D65 3.0 km

D60 3.5

D55 3.5

D50 4.1

D45 4.1

D40 4.4

D35 5.2

D21 5.7

D20 5.2

D18 4.4

D16 4.1

D14 3.5

D12 2.8

D10 2.4

Motionsklasser

H55 4.3 km

H45 4.8

H35 5.3

H21 7.1

H20 5.8

AVGIFTER Elit 100,-, Ungdom 30,-, Övriga 65,-, Öppna klasser 30,-. Ingen föranmälan.

ANMÄLAN Oss tillhanda senast tisdag 23 mars under adress: TSOK, Skidstugan, 461 58 TROLLHÄTTAN. Fax. 0520-815 63.

Anmälningsavgiften faktureras i efterhand. Utländska löpare betalar kon- tant på tävlingsdagen. Ange fax.nr i anmälan så faxar vi klubbstartlista.

EFTERANMÄLAN Senast söndag 4 april kl. 18.00 på tfn/fax. 0520-42 51 26 eller fax. 0520-815 63.

SAMLING Stenshults IP. Vägvisning från Väne Ryr vid Rv 44, därifrån 10 km. Från E6 norr om Ljungskile, därifrån ca. 15 km. P-TC max 300 m.

START Första ordinarie start kl. 10.00. Avstånd till start max. 700 m.

Knatteknat kl. 09.00-12.00. Öppna klasser kl. 10.00-11.30.

KARTA Skala 1:10 000, ekv. 5 m, tryckt 1998. Kartritare Kjell Melander.

TERRÄNGBESKR. Terrängtyp - Skogsmark med inslag av kulturmark. Delvis stigrikt, hyggen förekommer. Kupering - Måttlig till stark.

Framkomlighet - God. Områden med begr. framkomlighet förekommer.

EMIT EMIT kommer att användas av alla. Egna brickor får användas och då måste bricknumret anges i anmälan. Brickor uthyres mot en avgift av 10 kr som faktureras i efterhand. Ingen avgift utgår om man har egen bricka. Om man INTE angett eget bricknr räknas man som villig att hyra bricka av arrangören och kommer att debiteras 10 kr extra. Gäller också vid ej start.

Sträcktider kommer att publiceras på www.tsok.se före kl. 16 tävlingsdagen. Även på TC kommer sträcktider att anslås. Klasslistor med sträcktider kommer att kunna köpas för 10 kr/klass.

SERVICE Varmdusch, servering, sjukvård samt sportförsäljn.

Barnpassning: Föranmälan önskvärd om antal barn.

INTERNET Inbjudan, startlista, PM och resultatlista på www.tsok.se

TÄVLINGSLEDN. Tävlingsledare Karin Monsén Karlsson 0520-42 51 26 även fax

Tävlingskontrollant Johan Carlsson 0520-48 14 90 Banläggare Ulf Smedberg 0520-148 75 Bankontrollant Leif Johansson 0520-123 30

Pressvärd Håkan Schmidt 0520-42 63 88

Upplysningar dagtid TSOK 0520-42 90 40

" kvällstid tävl.led. 0520-42 51 26

VOF - INFO nr 1 - 1999

Webbansvarig Göran Nordh TSK  0520-31106 :  Skicka e-post