Trollhättans SOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inbjuder till

 

 

 

 

 

 

 

 

Vikingaträffen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATIONELL ORIENTERING, KLASSISK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annandag påsk den 1 april 2002

 

 

 

 

KLASSINDELNING OCH BANLÄNGDER

 

 

Motionsklasser

H55 4.2 km

H45 5.4

H35 5.6

H21 6.5

H20 5.6

D55 3.6

D45 3.6

D35 3.8

D21 5.3

D20 4.2

Inskolningsklass

H/D 2.0 km

 

 

U-klasser

U 1  2.6 km

U 2  3.2

U 3  3.6

U 4   3.8

Öppna klasser

1. Vit 3.2 km

2. Gul 3.6

3. Gul 4.2

4.Orange 3.1

5. Röd 3.8

6. Violett5.6

7. Blå 3.6

8. Svart 5.0

9. Svart 6.7

Knatteknat

 

 

 

 

Huvudklasser lång

H21 11.8 km

D21 7.3

 

 

Huvudklasser

H80 3.1 km

H75 3.1

H70 3.6

H65 4.0

H60 4.6

H55 5.1

H50 5.7

H45 6.7

H40 6.6

H35 7.1

H21 7.8

H20 8.0

H18 6.6

H16 4.5

H14 3.8

H12 3.2

H10 2.6

 

 

 

D75 3.0 km

D70 3.0

D65 3.0

D60 3.6

D55 3.6

D50 4.0

D45 4.1

D40 4.5

D35 4.6

D21 5.1

D20 5.0

D18 4.5

D16 4.1

D14 3.6

D12 3.2

D10 2.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL. STÄMPLING EMIT kommer att användas nya version 3 brickan samma som 10-Mila med display. Egna brickor får användas och då måste bricknummer anges i anmälan. Om man INTE angett bricknummer räknas man som villig att hyra bricka av arrangören för 20 kr vilket faktureras i efterhand (gäller också vid ej start). Ingen avgift utgår om man använder egen bricka.

 ANMÄLAN Oss tillhanda senast tisdagen den 19 mars 2002 via klubbonline eller under adress: TSOK, Skidstugan, 461 58 Trollhättan. Fax. 0520-815 63, eller E-post: info@tsok.se.. Anmälningsavgiften faktureras i efterhand. Utländska löpare betalar kontant på tävlingsdagen. Klubbar som vill ha klubbstartlista ange E-post adress i anmälan.

EFTERANMÄLAN Senast söndag den 31 mars kl. 18.00 via klubbonline eller till TSOK:s kansli på tfn. 0520-42 90 40, fax. 0520-815 63 eller E-post: info@tsok.se. Efteranmälan 50% högre anmälningsavgift

SAMLING Skogshöjdens Skola. Vägvisning från Överby köpcenter väg 45 mellan Trollhättan och Vänersborg, därifrån c:a 3 km. P-TC max. 700 m.

START Första ordinarie start kl. 10.00. Avstånd till start 800-1300 m. Knatteknat kl. 09.00-12.00. Öppna klasser kl. 09.30-11.30.

KARTA Skala 1:10 000, ekv. 3 m, Tryckmetod digitalt 2002. Kartritare Kjell Larsson. Tidigare använd på Vikingaträffen 2001.

TERRÄNGBESKR.
Terrängtyp - Skogsmark med inslag av bebyggelse. Delvis stigrikt,.      Kupering – Måttlig med inslag av kraftig kupering.
Framkomlighet - God.

SERVICE Varmdusch, omklädning inomhus, Ingen barnpassning, servering, sjukvård samt sportförsäljning (Adriansson).

INTERNET Inbjudan, startlista, PM och resultatlista på www.tsok.se

TÄVLINGSLEDN.
                                
Tävlingsledare Johan Fransson 0520-429772                                  Tävlingskontrollant Hans Johansson  0520-32919                                  Banläggare Ulf Smedberg                   0520-14875                                  Bankontrollant Leif Johansson            0520-123 30
                                 Pressvärd Håkan Schmidt                     0520-42 63 88
                                 Upplysningar TSOK:s kansli                0520-42 90 40

 

 

 

 

VOF - INFO nr 1 - 2002