Trollhättans SOK

inbjuder till

Vikingaträffen

NATIONELL ORIENTERING, KLASSISK

Annandag påsk den 16 april 2001

KLASSINDELNING OCH BANLÄNGDER

Motionsklasser

H55 4.5 km

H45 5.4

H35 6.0

H21 7.5

H20 6.0

D55 3.0

D45 3.5

D35 3.9

D21 5.0

D20 4.5

Inskolningsklass

H/D 1.8 km

U-klasser

U 1 2.0 km

U 2 2.5

U 3 3.5

U 4 4.0

Öppna klasser

1. Vit 2.5 km

2. Gul 3.5

3. Gul 5.0

4. Orange 3.0

5. Röd 4.0

6. Violett 5.5

7. Blå 3.0

8. Svart 5.0

9. Svart 7.0

Knatteknat

Huvudklasser lång

H21 12.0 km

D21 7.0

Huvudklasser

H80 3.0 km

H75 3.0

H70 4.0

H65 4.0

H60 4.6

H55 5.1

H50 5.5

H45 6.2

H40 6.5

H35 7.0

H21 8.0

H20 8.5

H18 7.0

H16 5.0

H14 4.0

H12 2.8

H10 2.2

 

 

D75 3.0 km

D70 3.0

D65 3.0

D60 3.3

D55 3.6

D50 3.7

D45 4.0

D40 4.0

D35 4.6

D21 5.0

D20 5.0

D18 4.8

D16 4.0

D14 3.5

D12 2.8

D10 2.2

EL. STÄMPLING EMIT kommer att användas. Egna brickor får användas och då måste bricknummer anges i anmälan. Om man INTE angett bricknummer räknas man som villig att hyra bricka av arrangören för 10 kr vilket faktureras i efterhand (gäller också vid ej start). Ingen avgift utgår om man använder egen bricka. OBS att EMIT används på 10-mila och Jukola.

AVGIFTER Ungdom 30,- övriga 65,-. Gäller även öppna klasser.

ANMÄLAN Oss tillhanda senast tisdagen den 3 april 2001 under adress: TSOK, Skidstugan, 461 58 Trollhättan. Fax. 0520-815 63, eller E-post: info@tsok.se. Föranmälan även till öppna klasser. Anmälningsavgiften faktureras i efterhand. Utländska löpare betalar kontant på tävlingsdagen. Klubbar som vill ha klubbstartlista ange E-post adress i anmälan.

EFTERANMÄLAN Senast söndag den 15 april kl. 18.00 till TSOK:s kansli på tfn. 0520-42 90 40, fax. 0520-815 63 eller E-post: info@tsok.se

SAMLING NÄL. Vägvisning från Överby köpcenter väg 45 mellan Trollhättan och Vänersborg, därifrån c:a 3 km. P-TC max. 700 m.

START Första ordinarie start kl. 10.00. Avstånd till start max. 1500 m. Knatteknat kl. 09.00-12.00. Öppna klasser kl. 09.30-11.30.

KARTA Skala 1:10 000, ekv. 3 m, tryckt 2001. Kartritare Kjell Larsson.

TERRÄNGBESKR.
Terrängtyp - Skogsmark med inslag av bebyggelse. Delvis stigrikt,. Kupering Måttlig med inslag av kraftig kupering.
Framkomlighet - God. Områden med begränsad framkomlighet förekommer.

SERVICE Varmdusch, barnpassning (föranmälan om antal barn önskvärd), servering, sjukvård samt sportförsäljning.

INTERNET Inbjudan, startlista, PM och resultatlista på www.tsok.se

TÄVLINGSLEDN.
Tävlingsledare Johan Fransson 0520-42 97 72
Tävlingskontrollant Bror Palgrim 0521-665 55
Banläggare Leif Johansson 0520-123 30
Bankontrollant Ulf Smedberg 0520-148 75
Pressvärd Håkan Schmidth 0520-42 63 88
Upplysningar TSOK:s kansli 0520-42 90 40

VOF - INFO nr 1 - 2001