VeteranOL-3-stad

STARTSIDA

Program Kontaktpersoner Resultat Bilder Länkar Poängpris

Trollhättans SOK

inbjuder till

Vikingaträffen

NATIONELL ORIENTERING, KLASSISK

Annandag påsk den 24 april 2000

KLASSINDELNING OCH BANLÄNGDER

Motionsklasser

H55 4.5 km

H45 5.4

H35 5.8

H21 6.9

H20 5.8

D55 3.3

D45 3.5

D35 3.9

D21 5.4

D20 4.5

Inskolningsklass

H/D 1.8 km

Lättklasser

H16 4.5 km

H14 3.3

H12 2.4

D16 3.9

D14 3.3

D12 2.4

Öppna klasser

1. Vit 2.5 km

2. Gul 3.5

3. Gul 5.0

6. Violett 5.5

7. Blå 3.0

8. Svart 5.0

9. Svart 7.0

Knatteknat

Huvudklasser lång

H21 10.9 km

H20 8.6

H18 7.4

D21 7.0

D20 5.6

D18 5.1

Huvudklasser

H80 3.2 km

H75 3.3 H70 3.7

H65 4.3

H60 4.6

H55 5.1

H50 5.5

H45 6.2

H40 6.9

H35 7.3

H21 7.9

H20 7.3

H18 6.9

H16 5.1

H14 4.0

H12 2.8

H10 2.2

D75 3.2 km

D70 3.2

D65 3.2

D60 3.3

D55 3.6

D50 3.7

D45 4.2

D40 4.3

D35 4.6

D21 5.2

D20 4.6

D18 4.3

D16 4.2

D14 3.5

D12 2.8

D10 2.2

EL. STÄMPLING EMIT kommer att användas. Egna brickor får användas och då måste bricknummer anges i anmälan. Om man INTE angett bricknummer räknas man som villig att hyra bricka av arrangören för 10 kr vilket faktureras i efterhand (gäller också vid ej start). Ingen avgift utgår om man använder egen bricka.

AVGIFTER Ungdom 30,- övriga 65,-. Gäller även öppna klasser.

ANMÄLAN Oss tillhanda senast tisdagen den 11 april 2000 under adress: TSOK,

Skidstugan, 461 58 Trollhättan. Fax. 0520-815 63. Föranmälan även till öppna klasser. Anmälningsavgiften faktureras i efterhand. Utländska löpare betalar kontant på tävlingsdagen. Ange faxnr. i anmälan så faxar vi klubb- startlista.

EFTERANMÄLAN Senast söndag den 23 april kl. 18.00 till TSOK:s kansli på tfn. 0520-42 90 40, fax. 0520-815 63 eller E-post: info@tsok.se

SAMLING Stenshults IP. Vägvisning från Väne-Ryr på väg 44 mellan Trollhättan/ Vänersborg och Uddevalla, därifrån ca. 10 km. P-TC max. 500 m.

START Första ordinarie start kl. 10.00. Avstånd till start max. 900 m.

Knatteknat kl. 09.00-12.00. Öppna klasser kl. 09.30-11.30.

KARTA Skala 1:10 000, ekv. 5 m, tryckt 1998. Kartritare Kjell Melander.

Tidigare använd vid Vikingaträffen 1999.

TERRÄNGBESKR. Terrängtyp - Skogsmark med inslag av kulturmark. Delvis stigrikt, hyggen förekommer. Kupering - Måttlig till stark. Framkomlighet - God. Områden med begränsad framkomlighet förekommer.

SERVICE Varmdusch, barnpassning (föranmälan om antal barn önskvärd), servering, sjukvård samt sportförsäljning.

INTERNET Inbjudan, startlista, PM och resultatlista på www.tsok.se

TÄVLINGSLEDN. Tävlingsledare Håkan Schmidt 0520-42 63 88

Tävlingskontrollant Bror Palgrim 0521-665 55 Banläggare Leif Johansson 0520-123 30 Bankontrollant Ulf Smedberg 0520-148 75

Pressvärd Patrik Svantesson 0520-48 07 78

Upplysningar TSOK:s kansli 0520-42 90 40

VOF - INFO nr 4 - 1999

Webbansvarig Göran Nordh TSK  0520-31106 :  Skicka e-post