PM för SAKO:s träningar under 2001

De senaste åren har följande motto för träningar försökt införas:

1. Använda de bästa kartorna vi har och undvika klubbstuge-kartorna.

2. Färdig-inritade banor. TSOK, VSK och OKS har färgkopiatorer som kopierar till självkostnadspriset 3 kr/a4-karta. Klarar också förstoring.

3. Mer attraktiva arrangemang typ slingor, gemensam start, poäng-ol mm. Uttnyttja tävlingskontrollerna mer. Se vidare förslag på tränings-program.

4. Redan innan säsongen bestämma banläggare och exakt plats (el åtminstone karta) för varje träning. Detta har flera fördelar: Lättare för varje klubb att fixa banläggare (lättare att lova när det ligger flera månader framåt), bättre VOF-info, bra att visa jägarna - inget mer samråd krävs.

5. En riktig resultatlista framställs efter varje träning. Ev gör man någon sammanställning efter med handicap-system. Kanske utser någon segrare.

6. Ingen betalning skall tas ut av de tränande beslöts på mötet 10 jan 2000 i Gipens klubbhus.

7. Elektronisk stämpling är önskvärt.

Träningarna fram till och med mars bör avslutas vid ställe där man kan komma in och åtminstone värma sig. Helst också duscha.

Statistik över deltagarantalet på TSOK:s SAKO-träningar:
   Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  Total
1997    32 14  49      55  35           185 
1998    15 20  52      48  55        12   202 
1999  15 12 33  30   22  35  33    20   11 10 238 
2000 14 13 12 26  42   36  37  42    15   20   257 

Götaälvdalskretsens (SAKO) trän+tävlingar 2001 (www.tsok.se/inbj/sako01.htm)