PM - SÄTTA UT – TA IN KONTROLLER

SYFTE:
Förbättra terrängförståelsen och öka självförtroendet.

GENOMFÖRANDE:
Varje löpare får en liten slinga med några kontroller inritade. Man har med sig snitselband som man hänger ut vid kontrollpunkterna. När man kommer tillbaka till utgångspunkten byter man karta och springer en ny slinga och gör knut på snitselbanden som hänger vid kontrollpunkterna.

När man kommer tillbaks till utgångspunkten får man ytterligare en karta och skall då springa och hämta in snitselbanden som hänger vid kontrollpunkterna.