PM - SVÄRTADE RINGAR

SYFTE:
Att planera sista säkra. Rumsuppfattning, dvs titta på kartan och se hur terrängen skall se ut runt omkring kontrollpunkten.

GENOMFÖRANDE:
Banans kontrollringar är fyllda med svart färg. Skärmen hänger vid det kontrollföremål som finns mitt i ringen. Planera sista säkra utgångspunkt och var noga med ritningen in mot kontrollen. Titta också på kartan vad som finns runt om ringen så att du vet om du sprungit ut ur ringen.