PM - SISTA SÄKRA 

SYFTE:
Övningens syfte göra kontrolltagningen säkrare genom att planera sista säkra utgångspunkt före kontrollen.

GENOMFÖRANDE:
På kartan är sista säkra utgångspunkt markerad med en vanlig kontrollring, i terrängen hänger en skärm utan stiftklämma. Spring fram och rör vid skärmen före du springer vidare till kontrollpunkten.

Kontrollpunkten är merkerad på kartan med en liten ring och i terrängen hänger bara en stiftklämma utan skärm. Sänk hastigheten och orientera noggrant från sista säkra.