PM - PUNKT-OL

SYFTE:
Noggrann kartläsning.

GENOMFÖRANDE:
En linje-orientering. Längs linjen finns ett antal kontroller. I stället för en stiftklämma hänger det en nål. Du skall trycka hål i kartan på exakt den plats skärmen hänger.