PM - LINJEORIENTERING

 SYFTE:
Att träna kartläsningen, dvs översättningen terräng-karta.

GENOMFÖRANDE:
På kartan finns en linje inritad. Utmed linjen finns ett antal kontroller placerade. Stämpla när du springer förbi dessa.

Detta är ingen hastighetsövning. Man måste ha kontakt med kartan och veta var man är HELA TIDEN.

Det hela blir lättare om man samtidigt har koll på kompassen så att kartan är rätt passad.