PM - KURVBILD

SYFTE:
Lära sig att läsa kurvbilden.

GENOMFÖRANDE:
Att orientera i kurvbilden kräver noggrann kartläsning. Försök att se strukturer i kurvbilden, dvs större höjdpartier. Håll koll på riktningen med kompassen. Anpassa hastigheten. Du skall veta var du är hela tiden.