PM - FARTANPASSNING (TRAFIKLJUSET)

SYFTE:
Övningens syfte är att anpassa farten i förhållande till sin egna förmåga, terrängen och banans svårighet

GENOMFÖRANDE:
På varje sträcka mellan kontrollerna varierar svårighets-graden. Detta påverkar vilken hastighet man kan hålla.

Stanna till vid kontrollen och planera hur du skall springa. Bestäm dig också för var du skall/kan springa fort och var du bör ta det lite lugnare.

Till första och andra kontrollen får du hjälp med planeringen. Sträckorna är indelade i gröna, gula och röda avsnitt.

Grön = Hög hastighet, grov orientering

Gult = Ganska hög hastighet, noggrannare orientering.

Röd = Hastigheten låg, orientera mycket noggrant.

Det är inte säkert att man har alla tre färgerna med på sin sträcka men den röda sträckan närmast kontrollen skall ALLTID finnas med.